Suomalaisten lasten altistuminen PAH-yhdisteille ruoan kautta ei aiheuta terveysriskiä

Ruokavirasto on tehnyt riskinarvioinnin lasten altistumisesta elintarvikkeiden PAH-yhdisteille. PAH-yhdisteet ovat palamisessa syntyviä syöpävaarallisia yhdisteitä. Riskinarvioinnin mukaan lasten altistuminen on turvallisella tasolla. PAH-yhdisteiden suurimmaksi lähteeksi osoittautui leipä.

Riskinarvioinnissa olivat mukana PAH-yhdisteiden lähteistä leivät, murot ja myslit, rasvat ja öljyt sekä savustetut liha- ja kalatuotteet. Riskinarvioinnin tulosten mukaan PAH-pitoisuudet olivat suurimpia grillatussa lihassa, savukinkussa ja lämminsavukalassa.

”Suurin PAH-yhdisteiden lähde oli kuitenkin yllättäen leipä, sillä sitä syödään huomattavasti enemmän kuin savustettuja ja grillattuja elintarvikkeita. Muita merkittäviä lähteitä olivat savukinkku, makkara sekä rasvat ja öljyt”, sanoo Ruokaviraston erikoistutkija Tero Hirvonen.

Altistus kaikista lähteistä yhteensä oli pientä, joten PAH-yhdisteet eivät aiheuta terveysriskiä suomalaisille 3–6-vuotiaille lapsille.

Yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa

Riskinarvioinnin ruoankäyttöaineisto saatiin Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin DAGIS-projektista, johon osallistui 3–6-vuotiaita lapsia vanhempineen eteläisestä Suomesta ja Keski-Pohjanmaan maakunnasta.

”Elintarvikkeiden pitoisuustiedot tulivat Ruokaviraston omista analyyseistä sekä tieteellisestä kirjallisuudesta. Altistuksen mallinnuksessa käytettiin Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikössä kehitettyä BIKE-mallinnusohjelmistoa”, kertoo Hirvonen.

PAH-yhdisteet syntyvät epätäydellisessä palamisessa

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä muodostuu elintarvikkeisiin esimerkiksi savustamisessa ja grillaamisessa. Niitä päätyy elintarvikkeisiin myös ympäristön kautta. Elintarvikkeissa suurimpia PAH-pitoisuuksia on savustetuissa ja grillatuissa liha- ja kalatuotteissa. PAH-yhdisteiden on todettu aiheuttavan syöpää koe-eläimissä. Useille elintarvikkeille, muun muassa savustetuille liha- ja kalatuotteille, on asetettu EU-lainsäädännössä enimmäispitoisuuksia.

Lue lisää riskinarviointiraportista: Riskinarviointi suomalaisten lasten altistumisesta elintarvikkeiden polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) (pdf)

Ruokaviraston verkkosivuilta löydät lisää tietoa PAH-yhdisteistä.

Lisätietoja:
erikoistutkija Tero Hirvonen, riskinarvioinnin yksikkö, puh. 020 772 4029 tai 040 822 5629, tero.hirvonen@ruokavirasto.fi