Ravitsemus- ja liikuntaohjaus laski veren haitallisen LDL-kolesterolin pitoisuutta lapsilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan yksilöllinen ja perhelähtöinen ravitsemus- ja liikuntaohjaus laski veren haitallisen LDL-kolesterolin pitoisuutta alakouluikäisillä lapsilla. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen tulokset julkaistiin äskettäin European Journal of Nutrition -lehdessä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahden vuoden aikana toistuvasti annetun yksilöllisen ja perhelähtöisen ravitsemus- ja liikuntaohjauksen vaikutusta yli 500 kuopiolaisen 6–8-vuotiaan lapsen veren rasva-arvoihin. Lisäksi tutkittiin, mitkä elintapamuutokset vaikuttivat eniten rasva-arvojen muutoksiin.

– Elintapaohjaukseen osallistuneiden perheiden lapsilla veren haitallisen LDL-kolesterolin pitoisuus laski hieman kahden vuoden seurannan aikana, kun taas verrokkiryhmän lapsilla veren LDL-kolesterolipitoisuus ei muuttunut. Muihin veren rasva-arvoihin elintapainterventio ei vaikuttanut, summaa dosentti Aino-Maija Eloranta Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkimus osoitti, että haitallisen LDL-kolesterolin pitoisuuden laskuun vaikutti eniten runsasrasvaisten kasvirasvalevitteiden lisääminen ja voipohjaisten levitteiden vähentäminen. Myös rasvaisen maidon vaihtaminen rasvattomaan sekä liikunnan lisääminen selittivät osan LDL-kolesterolipitoisuuden laskusta.

Tiedetään, että lapsuusiässä todettu kohonnut veren LDL-kolesterolipitoisuus ennustaa valtimoiden seinämien paksuuntumista aikuisiässä. Nyt julkaistun kuopiolaisen tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että perhelähtöinen ravitsemus- ja liikuntaohjaus saattaa ehkäistä valtimotautien kehittymistä aikuisiässä.

–Yksilöllinen ravitsemus- ja liikuntaohjaus voisi tulla osaksi neuvola- ja kouluterveydenhuoltoa, koska sillä voidaan pitkällä tähtäimellä ehkäistä elintapasairauksia ja siten hillitä terveydenhuollon kustannusten nousua, toteaa tutkimuksen johtaja, professori Timo Lakka.

Perheet osallistuivat kahden vuoden seurannan aikana kuuteen henkilökohtaiseen ravitsemus- ja liikuntaohjaustapaamiseen, joissa suunniteltiin ruokavalion laadun parantamista, liikunnan lisäämistä ja ruutuajan vähentämistä ottaen yksilöllisesti huomioon perheen omat lähtökohdat. Lisäksi lapsilla oli mahdollisuus osallistua tutkimuksen järjestämiin viikoittaisiin liikuntakerhoihin. Lasten veren rasva-arvot määritettiin tutkimuksen alussa ja lopussa. 

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä ja se tuottaa uutta ja tieteellisesti arvokasta tietoa lasten elintavoista, terveydestä ja hyvinvoinnista.

Lisätietoja:

Professori Timo Lakka, biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, timo.lakka@uef.fi

Dosentti Aino-Maija Eloranta, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto, aino-maija.eloranta@uef.fi

http://www2.uef.fi/fi/biolaaketiede/lasten-liikunta-ja-ravitsemus

Tutkimusartikkeli:

Eloranta, A., Sallinen, T., Viitasalo, A. et al. The effects of a 2-year physical activity and dietary intervention on plasma lipid concentrations in children: the PANIC Study. Eur J Nutr (2020). https://doi.org/10.1007/s00394-020-02260-x