Puolukka voi ehkäistä rasvamaksan kehittymistä ja matala-asteista tulehdusta

Ylipaino ja runsasrasvainen ravinto ovat riskitekijöitä, jotka muuttavat maksan aineenvaihduntaa ja aiheuttavat rasvamaksatautia. Rasvamaksa on usein oireeton, mutta voi pahimmillaan johtaa maksakirroosin ja maksasyövän kehittymiseen. Maailmanlaajuisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin esiintyvyydeksi on arvioitu 25 prosenttia1.

Tampereen yliopiston Immunofarmakologian tutkimusryhmä selvitti kokeellisilla solu- ja hiirimalleilla, miten puolukka vaikuttaa rasvaisen ravinnon aineenvaihduntamuutoksiin ja matala-asteiseen tulehdukseen. Tutkimuksen aiempia tuloksia2 on raportoitu Kehittyvä Elintarvike-lehdessä3.

Tässä osatutkimuksessa4 seurattiin puolukan vaikutusta rasvaisen ravinnon aiheuttamiin metabolisiin muutoksiin tutkimalla koko genomin laajuisesti maksan geenien ilmentymistä. Koe-eläimille (C57BL/6N uroshiiret, n=9/ryhmä) annettiin kuusi viikkoa runsasrasvaista (46 % rasvaa kokonaisenergiasta) rehua, joka sisälsi 20 prosenttia ilmakuivattua puolukkajauhetta. Toinen eläinryhmä sai runsasrasvaista rehua ilman puolukkaa, ja kolmas vähärasvaista rehua (10 % rasvaa kokonaisenergiasta).

Lupaavia tuloksia

Tulosten perusteella puolukka esti runsasrasvaisen dieetin aiheuttaman maksan suurentumisen ja ehkäisi runsasrasvaisen dieetin aiheuttaman seerumin ALAT-entsyymin nousun; kohonnut seerumin ALAT-pitoisuus voi viitata muun muassa rasvamaksan aiheuttamaan maksasoluvaurioon.

Geenitason muutoksia tutkittiin koko genomin laajuisesti uuden sukupolven sekvenointimenetelmällä. Rasvaisella dieetillä 674 geenin ilmentyminen maksassa lisääntyi ja 578 geenin ilmentyminen väheni tilastollisesti merkitsevästi vähärasvaiseen dieettiin verrattuna. Useiden tulehdustekijöihin liittyvien geenien ilmentyminen lisääntyi, ja muun muassa glukoosi- ja rasva-aineenvaihduntaan vaikuttavien geenien ilmentyminen muuttui vähärasvaiseen dieettiin verrattuna.

Puolukkalisä ehkäisi rasvaisen dieetin vaikutuksen 263 geenin ilmentymiseen. Tähän sisältyi joukko geenejä, jotka ovat yhteydessä tulehdukseen, rasva-aineenvaihduntaan sekä insuliiniresistenssin ja diabeteksen kehittymiseen. Kokeellisessa hiirimallissa puolukka ehkäisi rasvaisen dieetin aiheuttamia haitallisia maksamuutoksia, joiden tiedetään edeltävän rasvamaksatautia ja muita lihavuuden liitännäissairauksia. Puolukalla näyttää siten olevan terveyttä edistävää potentiaalia ehkäistä lihavuuteen liittyviä aineenvaihdunnan haitallisia muutoksia ja matala-asteista tulehdusta.

Lähteet:

1 Younossi ZM ym. 2016, Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. Hepatology, 64:73–84.

2 Ryyti R ym. 2020, Beneficial effects of lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) supplementation on metabolic and inflammatory adverse effects indued by high-fat diet in a mouse model of obesity. PLoS ONE, 15, e0232605.

3 Ryyti R ym. 2019, Kehittyvä Elintarvike 6/2019. Terveyttä puolukasta.

4 Ryyti R ym. 2021. Effects of Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea L.) Supplementation on Hepatic Gene Expression in High-Fat Diet Fed Mice. Nutrients, 13, 3693.