Tutkimushanke FEROXin tavoitteena on parantaa marjanpoimijoiden työoloja

Suomen metsissä piilee valtava marja-aarre, josta saadaan talteen vuosittain vain noin 10 %. Sadosta olisi järkevää ja taloudellisesti kannattavaa korjata entistä suurempi osa. Marjastus on kuitenkin hidasta ja aikaa vievää käsityötä, ja suurin osa ammattipoimijoista on ulkomaalaisia kausityöntekijöitä, jotka eivät puhu suomea eivätkä tunne paikallista kulttuuria tai luontoa. Tampereen yliopiston tutkijoita on mukana kansainvälisessä ryhmässä, joka hyödyntää tekoälyä, dataa ja robotiikkaa marjanpoimijoiden työolojen parantamiseksi ja keräilyn tehostamiseksi.

Ruokalähettien työssä riskit kasautuvat

Digitaalisten alustojen ruokalähetit ovat tuoreiden tutkimustulosten mukaan jatkuvassa tapaturmariskissä. Alustojen kautta tehdyssä ruokalähettityössä on vähemmän turvallisuutta kuin perinteisen kuljetusalan ja kaupan ruokajakelutyössä. Alustatyöntekijöiden riskejä tuottavat urakkaluontoinen keikkatyö, aikapaine ja yksintyöskentely. Digitaalinen hallinta, jolla työtä ohjataan, ei ole kaikilta osin läpinäkyvää.

Pakkausten painatus ekotehokkaammaksi

Pakkausteollisuudessa on suuri tarve tuottaa yhä pienempiä eriä kustannustehokkaammin ja entistä kestävämmällä tavalla. Samalla brändielementtien laatu ja väritarkkuus ovat kuitenkin kriittisen tärkeitä. Kai Lankinen arvioi väitöstutkimuksessaan siirtymistä spot-väripainatuksesta vakioituun laajennetun väriavaruuden painatukseen (Expanded Gamut Printing – EGP) eli moniväriprosessipainatukseen liuotinpohjaisessa fleksopainatuksessa. Menetelmä vähentää painoprosessin monimutkaisuutta ja tuottaa laajan väriskaalan yksinkertaisemmalla, tehokkaammalla ja ympäristön kannalta kestävämmällä tavalla.

Suomalaisen metsän makuja – Makuyhdisteet ja niiden sitoutuminen ennustavat makua mutta eivät tarjoa koko selitystä makuaistimukselle

Makuaistimus on ilmiö, jota ei voida yksinkertaistaa ainoastaan yhdisteiden pitoisuuteen tai pitoisuuden muuttumiseen, selviää Hanna Mannisen väitöskirjasta. Manninen tutki kahden metsästä saatavan raaka-aineen, syötävien sienten sekä nanokuituisen selluloosan, makuominaisuuksia sekä vaikutusta makuun.