Tähtäimessä maailman vastuullisin elintarvikepakkaus

Tetra Pakin tavoitteena on lanseerata vuoteen 2030 mennessä maailman vastuullisin elintarvikepakkaus, joka on valmistettu täysin uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista ja joka on kokonaan kierrätettävä.

Markkinointipäällikkö Kim Nordström tarkentaa, että tähtäimessä on aseptinen kartonkipakkaus, jossa alumiini korvataan polyesteripohjaisella kalvolla.

Pohjatyötä uuden ajan pakkauksia varten on tehty jo vuosia ja valmistettu vastuullisempia juoma- ja ruokapakkauksia. Tetra Pak lanseerasi Suomessa maailman ensimmäisen täysin kasvipohjaisen pakkauksen vuonna 2014: Tetra Rex -maitopakkauksen Valiolle. Niitä on sittemmin myyty maailmanlaajuisesti yli miljardi pakkausta. Vuonna 2019 yritys lanseerasi paperipillit. Seuraava tavoite on korvata pillien muovitaskut paperisella versiolla, joka pysyy kiinni pakkauksessa.

− Kiinni pysyvät korkit tulevat olemaan iso ponnistus. Heinäkuuhun 2024 mennessä Euroopassa pitää uudistaa yli 1 100 pakkauslinjaa, jotta noin 15 miljardia korkkia pysyy pakkauksessa kiinni EU:n SUP-direktiivin mukaisesti muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi, Nordström valottaa.

Jo nyt huoneen lämmössä säilyvien tuotteiden kartonkipakkaukset voidaan valmistaa 87-prosenttisesti kasvipohjaisista raaka-aineista. Perinteinen lämpimästä myytävä kartonkipakkaus sisältää 70 prosenttia kartonkia, 25 prosenttia muovia ja viisi prosenttia alumiinia. Muovi- ja alumiinikerrokset suojaavat pakkauksen sisältöä muun muassa hapelta ja valolta.

Raaka-aineena sokeriruoko

Tetra Pakin kasvipohjaisissa pakkauksissa raaka-aineena käytetään sokeriruokoa. Sokeriruoko on taloudellisesti järkevä vaihtoehto, koska se kasvaa paljon nopeammin kuin esimerkiksi pohjoismaiset metsät ja sato on moninkertainen hehtaaria kohden.

Sokeriruokoplantaasit sijaitsevat alueilla, jotka eivät kelpaa ruuanviljelylle. Sokeriruokoviljelmiä varten ei tarvitse hakata metsää, eivätkä ne sijaitse sademetsäalueilla. Sokeriruoko katsotaan tästä syystä kestäväksi vaihtoehdoksi polyeteenivalmistuksen raaka-aineena.

– Kasvipohjaiset materiaalit käyttäytyvät aivan samalla tavalla kuin fossiilit materiaalit, mutta ne ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä ja pienentävät pakkausten hiilijalanjälkeä. Aseptisen pakkauksen muuttaminen pienentää hiilijalanjälkeä noin 20 prosenttia, Nordström summaa.

Hän tähdentää, että riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista pitää suitsia maailmanlaajuisesti. Yhteistyö kasvipohjaisten polymeerivalmistajien kanssa varmisti sen, että Tetra Pak sai vuonna 2019 alansa ensimmäisen Bonsucro -sertifikaatin.

Pakkausmerkinnöillä on tärkeä rooli vuoropuhelussa kuluttajien kanssa. Fazer Aito -pakkaus on myös kuluttajaystävällinen pyöristetyn muotoilun ansiosta. Kuva: Kim Nordströmin kuva-arkisto

Kansainvälinen sertifikaatti takaa vastuullisen toiminnan koko arvoketjussa sokeriruokoviljelystä lopputuotteiden kuluttamiseen saakka. Ympäristövaikutuksia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä ihmisoikeuksien ja työehtojen toteutumista seurataan jatkuvasti.

Polyesteri alumiinin korvaajaksi?

Jo nykyisin valtaosa kartonkipakkauksiin tarvittavista ohuenohuista muovikalvoista voidaan valmistaa kasvipohjaisista materiaaleista. Lämpiminä myytävien tuotteiden pakkauksissa tarvitaan lisäksi alumiininen suojakerros.

– Tavoitteenamme on vähentää muovin käyttöä kokonaan, päästä lähitulevaisuudessa eroon alumiinista ja lisätä vastuullisista lähteistä hankitun, FSC-sertifioidun kartongin osuutta pakkauksissa, Nordström tiivistää.

Tetra Pak on aloittanut Japanissa ensimmäiset testit, joissa pakkauksen alumiini korvataan polyesteripohjaisella kalvolla. Vaikka pakkauksissa käytettävä alumiinikalvo on huomattavasti hiustakin ohuempi, sen ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Alumiinin osuus on noin 4–5 prosenttia pakkauksen painosta, mutta 25–30 prosenttia sen hiilidioksidipäästöistä.

– Toinen merkittävä tulevaisuuden askel kohti maailman vastuullisinta elintarvikepakkausta otettiin alkuvuodesta, kun ensimmäistä kertaa lanseerasimme pakkauksen, jossa on käytetty kierrätettyä polymeeriä. Myös tämä on merkittävä askel kohti pakkausta, joka on valmistettu täysin uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista.

Tetra Pak on sitoutunut lisäämään kierrätettyjen muovien osuutta kymmeneen prosenttiin kaikissa pakkauksissaan Euroopassa vuoteen 2025 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä koko arvoketjussaan.

Lisätietoja:

tetrapak.com/campaigns/go-nature-go-garton

Pandemia on vahvistanut ruokaturvan merkitystä

Koronapandemia on kasvattanut ihmisten ruokaturva- ja vastuullisuustietoisuutta. Tämä näkyy selvästi myös Tetra Pak Indeksi 2020 -raportissa: kuluttajien huoli ympäristöstä vaihtui ykköspaikalta huoleen ruuan turvallisuudesta.

Tetra Pak Index -tutkimus on maailmanlaajuinen kuluttajatutkimus, joka toteutetaan vuosittain. Se pohjautuu online-haastatteluihin, kuluttajakeskustelujen seurantaan sosiaalisessa mediassa sekä eri alojen tutkimusdatan ja -raporttien analysointiin.

Viime vuoden tutkimuksen mukaan ihmisiä huolestuttavat yhtä paljon ruuan turvallisuus ja koronapandemia. He kokevat ruokaturvallisuuden olevan valmistajien vastuulla. Läpinäkyvyys ja luottamus ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Kolme viidesosaa haluaa tietää kaiken tuotteiden valmistuksesta ja ruuan alkuperästä.

Koronapandemia on lisännyt tietoisuutta myös ruokahävikistä. Yli 75 prosenttia kuluttajista kokee ruokahävikin ongelmaksi, joka on valmistajien vastuulla. Kuluttajat tarvitsevat apua arkipäivän valinnoissaan. Tuotemerkinnät voivat ehkäistä ruokahävikkiä ja vähentää elintarvikkeiden ilmastovaikutuksia, mutta parasta ennen -merkinnät voivat myös hämmentää.

Pakkausteollisuudella on tulevaisuudessa mahdollisuus parantaa vuoropuhelua kuluttajien kanssa pakkausmerkinnöillä ja uusilla digitaalisilla toiminnoilla. Jo nyt teknologia mahdollistaa vuorovaikutuksen kuluttajien ja pakkauksen välillä pakkauskoodein älypuhelimilla.

Kaksi kolmasosaa kuluttajista uskoo, että COVID-19-rajoituksilla on ollut myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja niitä pitäisi jatkossakin kehittää. Neljä viidesosan katsoo, että valmistajien pitää auttaa kuluttajia kierrättämään tai käyttämään pakkauksia uudelleen.

Kuluttajat kokevat kartonkipakkaukset ympäristöystävällisimpinä ja muovipakkaukset vähiten vastuullisina.

Huoli ihmisten ja planeetan terveydestä kulkee käsi kädessä. Kuluttajat kaipaavat ratkaisuja, jotka suojaavat elintarvikkeita, vähentävät hävikkiä ja säilyttävät ruuan ravintoarvot. Kuluttajien toivelistalla on älykkäitä parasta ennen -ratkaisuja, vähemmän pakkausmateriaalia ja kierrätettäviä pakkauksia.

Huoli ympäristöstä on yhä suuri, mutta perinteiset rajat huolien välillä ovat hälventyneet: ruuan, ihmisten ja planeetan huolet kietoutuvat toisiinsa.

– Aika on otollinen keskustella kestävän kehityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista ja tulevaisuuden pakkausten tarpeista. Yritykset voisivat nyt osoittaa, miten he ratkaisevat COVID-19-pandemien tuomat haasteet, Tetra Pakin markkinointipäällikkö Kim Nordström kehottaa.

LISÄTIETOJA:

tetrapak.com/insights/tetra-pak-index/index2020-summary


Kansainvälinen Tetra Pak

  • Tetra Pak on maailman johtava elintarvike- ja pakkausratkaisuyritys, jonka tuotteita käytetään yli 160 maassa.
  • Yrityksellä on yli 25 000 työntekijää ympäri maailmaa.
  • Vuonna 2020 liikevaihto oli noin 11 miljardia euroa.