Elintarvikealan materiaalitehokkuustyö jatkuu

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuskausi 2019–2021 on saanut jatkoa. Uuden sopimuskauden 2022–2026 teemana on hiilineutraalisuus ja kiertotalous.

Elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan lisäksi uudelle sitoumuskaudelle on tullut mukaan matkailu- ja ravintola-ala. Toimialajärjestöjen lisäksi sitoumuksen osapuolina ovat maa- ja metsätalous-, ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Sitoumus tarjoaa yrityksille järjestelmällisen ja joustavan tavan toteuttaa ympäristövastuutaan, saada kustannussäästöjä sekä seurata ja kehittää vastuullisuustyötään.

Yritykset liittyvät sitoumukseen Sitoumus2050.fi -verkkopalvelussa, jossa tehdään myös yrityskohtaiset raportit vuosittain. Motiva Oy avustaa sitoumuksen toimeenpanossa ja yritysten neuvonnassa ja vastaa tulosten vuosittaisesta yhteenvedosta, joka julkaistaan syksyllä.

Ympäristöhyötyjä ja kustannussäästöjä

Sitoumuksen päätavoitteena on parempi kannattavuus ja kestävät materiaalitehokkuustoimet. Päätavoitteiden toteutuminen on kytketty toimialatason tavoitteisiin, joiden seurannasta vastaavat toimialajärjestöt. Toimialatason tavoitteina ovat elintarvikejätteen ja ruokahävikin vähentäminen sekä elintarvikepakkausten materiaalitehokkuuden parantaminen elintarviketeollisuudessa, päivittäistavarakaupassa ja ravintoloissa.

Sopimukseen liittyneet yritykset asettavat itselleen omat tavoitteensa materiaalitehokkuustoimiensa tehostamiseksi tarpeiden mukaisesti. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja mitattavia.

Sitoumuksen avulla voidaan tuottaa tietoa muun muassa hävikkikustannuksista, jätteiden ilmastovaikutuksista sekä yrityksen materiaalivirtojen kierrätys- ja kiertotalouspotentiaalista. Prosesseja ja toimintatapoja tehostamalla syntyy ympäristöhyötyjen ohella myös kustannussäästöjä.

Hyötyä yrityksille ja yhteiskunnalle

Sitoumuksessa tehdyn työn tulokset hyödyttävät yrityksiä ja yhteiskuntaa. Esimerkiksi vuonna 2020 sitoumukseen liittyneet yritykset vähensivät ruokahävikkiä lähes kuusi miljoonaa kiloa ja muovin käyttöä yli 600 000 kiloa.

Toimien kustannussäästöt olivat yli 8,7 miljoonaa euroa, ja hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 6,7 miljoonaa tonnia. Sitoumuskauden 2019–21 kokonaistulokset julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Sitoumusosapuolten kesken voidaan kehittää materiaalitehokkuutta yli toimialarajojen sekä lisätä ymmärrystä sen reunaehdoista ja rajoitteista elintarvikealalla. Sitoumuksen avulla yritysten toimenpiteiden tuloksista saadaan kattavasti mitattua tietoa. Se on keskeinen työkalu myös hahmottaa toimialojen kiertotalouspotentiaalia.

Järjestöt ja ministeriöt seuraavat yhdessä toiminnan vaikuttavuutta ja arvioivat määräajoin sitoumuksen toimivuutta. Tavoitteena on edistää elintarvikealan materiaalitehokkuutta vapaaehtoisesti siinä määrin, että sillä voidaan vastata mahdollisiin sääntelypaineisiin.

Materiaalikatselmuksen tekoon yritykset voivat saada tukea Business Finlandilta. Rahoitus kattaa puolet katselmuksen kokonaiskustannuksista. Samaan yritykseen voidaan tehdä useampia katselmuksia eri kohteisiin.

Lisätietoja:
motiva.fi
Sitoumus2050.fi

Kirjoittaja on avustanut Elintarviketeollisuusliittoa Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen 20222026 valmistelussa.