Kunnianhimoa tuotekehitykseen

On kehittelyä ja kehittämistä. Tuotevariaatioiden tuottamista ja uusia markkinoita luovia innovaatioita. Markkinoita puolustavia ja markkinoita luovia uutuuksia. Mitä tarkoitamme, kun puhumme tuotekehityksestä?

Ruoka on päivittäistavaraa, yksi harvoista asioista, joita todella tarvitsemme. Sen myynti perustuu kuluttajan päivittäisiin, pieniin valintoihin. Olemme tottuneet syömään tietyllä tavalla, ja kuitenkin kaipaamme vaihtelua. Niinpä uusien tuotevariaatioiden kehittäminen on lähes elinehto − ellei oteta huomioon ikonisia kansanvälisiä brändejä, joiden menestys edellyttää tuotteen muuttumattomuutta. Kausimaut, pakkauskoot ja reseptivariaatiot pitävät myyntiä yllä.

Harmittavasti tuntuukin siltä, että paljon tuotekehitysenergiaa käytetään tuotemuunteluun, ja varsinaisia kehitysharppauksia nähdään vähemmän. Todella uuden kehitys voi mullistaa tapamme syödä ja vaikuttaa sekä ihmisen että ympäristön terveyteen. Se myös avaa uusia markkinoita ja antaa etumatkaa kilpailijoihin nähden. Millä eväin se tehdään?

Muuttuva maailma on avoin uusille ruokaratkaisuille.

Raaka-aineet ja taito ratkaisevat, sanovat huippukokit. Teollisen ruuantuotannon kehittymisen moottori on uusissa teknologioissa ja valmistusaineissa. Uudet valmistus- ja apuaineet, teollinen biotekniikka ja erilaiset kuumennus-, jäähdytys- ja pakkausteknologiat ovat luoneet pohjan nykyiselle elintarviketeollisuudelle. Valmistusaineet ovat kansainvälisesti kasvava ja uudistuva elintarvikesektorin osa. Suomessa tällä toimialalla on viime vuosikymmenet ollut valitettavan hiljaista.

Korkealaatuiset, prosessointiin soveltuvat raaka-aineet ovat kaiken perusta. Lisäarvo kuitenkin muodostuu jatkojalostuksessa, jossa tarvitaan myös apu- ja lisäaineita. Uudet kasvi-ingredientit ja mikrobien tuottama eläinproteiini ovat esimerkkejä valmistusaineista, jotka ovat suuren kansainvälisen kiinnostuksen ja myös sijoitustoiminnan kohteina. Niihin kohdistuu suuria odotuksia, koska niiden avulla voidaan vastata ihmisten ja yhteiskunnan odotuksiin ympäristön kannalta hyvistä ruokavaihtoehdoista.

Elinympäristö on muuttumassa nopeasti. Tämä merkitsee kuluttajakysynnän muuttumista. Heikkojenkin signaalien ja tulevien tarpeiden tunnistaminen on keskeistä tuotekehityksen kannalta. Ympäristöön, ilmastoon ja kansanterveyteen liittyvät asiat luovat poliittisia ja sosiaalisia reunaehtoja. Mitä paremmin niiden vaikutukset eri tuoteryhmiin hahmotetaan, sitä paremmat lähtökohdat tuotekehityksellä on onnistua. Tässä on monialaisen tutkimusyhteistyön paikka.

Biotekniikan historia on ruuanvalmistuksen historiaa. Biotekniikka on tärkeässä asemassa myös uusien tuotteiden kehittämisessä. (Eläin)proteiinin, makuaineiden ja rakenteen tuottaminen mikrobien avulla kiihtyy. Myös monien terveysvaikutuksien vuoksi käytettyjen aineiden, kuten ksylitolin valmistuksessa bioprosessoinnilla on keskeinen osa. Käymis- ja entsyymireaktiot ovat keskeisiä myös raaka-aineiden toiminnallisten ominaisuuksien räätälöinnissä.

Erotusteknologioiden merkitys kasvaa myös kiertotalouden myötä. Kun raaka-aineet halutaan hyödyntää paremmin ja siirrytään jätteettömiin tuotantoprosesseihin, luokittelu, rikastaminen ja erottaminen mahdollistavat usean tuotteen talteenoton yhdestä raaka-aineesta. Kasviproteiineja sisältävien jakeiden kehittyminen ja käyttö lihaa korvaavissa tuotteissa on tästä hyvä esimerkki.

Ruuan jakelutapojen muuttuminen ja monipuolistuminen ovat sekä haaste että mahdollisuus pakkauksille ja pakkausmenetelmien kehittymiselle. Viestintä tuottajan ja kuluttajan välillä lisääntyy ja on palvelullistumisen keskeinen elementti. Tieto tuotteen osana voi myös olla tärkeä kilpailutekijä.

Uutuustuotteiden kehityssykli on tyypillisesti lyhyt, kuten tuotevariaatioiden elinikäkin. Todella uusien tuotteiden kehittäminen edellyttää teknologian ja osaamisen lisäksi näkemystä, uskallusta ja pitkäjänteisyyttä. Luovuutta ja villejäkin ideoita unohtamatta! Menestystarinoiden takana on yleensä usean vuoden sinnikäs, tavoitehakuinen, eri osaamisia yhdistävä työ.

Suomessa on jo hyviä esimerkkejä tuoteryhmiä uudistaneista innovaatioista, kuten monet kaurapohjaiset tai bioteknisesti tuotetut uudenlaiset ruuat ja valmistusaineet. Tavoitteet korkealle − muuttuva maailma on avoin uusille ruokaratkaisuille!