Mitä tapahtuu, kun kantaa vastuun?

Filosofi Søren Kierkegaardin (1813–1855) ajatus elämän voi ymmärtää vain taaksepäin ja kuitenkin sitä on elettävä eteenpäin, sopii tähän aikaan. Vastuullisuus puhuttaa. Aiemmin toiminut on havaittu epäterveelliseksi, ympäristöä saastuttavaksi, tai tuotantoketjussa on havaittu epäkohtia. Ne johtavat toimenpiteisiin. Eettinen työnteko muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää. Ilman tutkittua tietoa ja tulosten merkittävyyden ymmärrystä vastuullisuustoimenpiteiden valinnassa voi joutua harhaan.

Sähköautojen akkujen raaka-aineiden louhinta tuhoaa ympäristöä ja ylläpitää lapsityövoiman käyttöä, ja käytettyjä akkuja katoaa pimeille markkinoille. Kobolttia ja nikkeliä louhitaan Suomessakin, litiumia ja grafiittia suunnitellaan.

Samalla syntyy uuttakin. Suomalainen Tracegrow Oy valmistaa lannoitteita alkaliparistojätemassasta.

Sääntely ei pysy muutoksen tahdissa. Toivottavasti pian aletaan uudistaa 40 vuotta vanhaa EU:n kontaktimateriaalilainsäädäntöä. Kemikaalilainsäädäntö on kieltänyt yhdisteitä, joita yhä käytetään kontaktimateriaaleissa.

Pakkausten kehityksessä tapahtuu paljon, mutta se on varsin tuntematonta kuluttajille. Muovia tarvitaan monen herkän tuotteen säilyttämiseen, ettei tuote päätyisi hävikiksi. Muovia pidetään pahiksena, muttei pidä väheksyä kuluttajien ympäristötietoisuutta.

Näen yhtäläisyyksiä pölyttäjäkatouutisoinnin kanssa. Kansalaiset ymmärtävät, että pölyttäjiä tarvitaan. He suosivat ostoskorissaan ruokaa, jonka alkuperän he tietävät, uudistavat puutarhojaan hyönteisille mieluisammiksi, ja tarhaajat suojelevat harvinaistuneita lajeja.

Pakkausten kohdalla voi tapahtua samoin. Kuluttajat oppivat valitsemaan aidosti ympäristöystävällisimpiä vaihtoehtoja, kiinnostuvat kierrättämään jätejakeet ja oppivat keinoja hävikin vähentämiseen.

Tulevaisuudessa kestävästi tuotetut ovat muita edullisimpia.

Kuluttajat voivat vaikuttaa sekä ostovalinnoilla että käyttämällä ostetut tuotteet. Valmistajat tekevät pakkaustapa- ja materiaalivalinnat, heillä on siihen asiantuntemusta.

Luottamus tuotantoketjuun vähentää huolta. Vastuullisista tuotteista joutuu vielä usein maksamaan hintalisää. Haluan uskoa, että tulevaisuudessa kestävästi tuotetut ovat muita edullisimpia. Rikkeistä ja ylikulutuksesta pitää maksaa.

Tämä lehti on kokenut muodonmuutoksen. Odotamme palautetta innolla ja nöyrästi.

Konseptia on uudistettu syksyn lukijatutkimuksen tulosten perusteella. Nyt lehdessä on aiempaa enemmän pitkiä ja ihan lyhyitä juttuja ja elintarvikealan uutisia maailmalta. Esiteltyjä organisaatioita on useampia, ja osa kirjoittajista ja haastatelluista on tuotu lukijoille paremmin tutuksi. Kuvat ovat saaneet aiempaa enemmän painoarvoa lukukokemusta rytmittämään.

Lehteä toimitetaan ympäri Suomen, taitetaan Pirkkalassa ja painatetaan Forssassa, kuten ennenkin. Paperina käytetään Lohjalla vastuullisesti valmistettuja arkkeja, jotka eivät imaise turhan paljon painovärejä. Lehti tuo työtä Suomeen.