Kumppanisisältö: Siemens Osakeyhtiö

Yhdessä kohti menestystä – mitä tapahtui, kun Nestlé ja Siemens yhdistivät voimansa ja siirsivät itäsuomalaisen kastiketehtaan digiaikaan?

Nestlén omistama Puljonki-tehdas valmistaa maailmanluokan tuotteita. Pysyminen digitaalisen kehityksen kärjessä Siemensin avustuksella on tehnyt kastiketehtaasta menestyvän.

Puljongin tarina alkaa monen menestyneen yrityksen tavoin autotallista. Vuonna 1991 perustetun yrityksen Puljonki-kastikkeet ovat ammattilaisten suosima brändi, ja tehtaan tuotannosta puolet menee Suomen markkinoille ja toinen puoli Eurooppaan.

Vuonna 2016 tuli tarve uudistaa tehtaan automaatiojärjestelmä, ja kumppaniksi valikoitui Siemens. Tehtaan projekteissa liiketoimintamalli on Siemensin kanssa uniikki, sillä siinä voidaan jakaa syntyneitä voittoja. Vastaavanlaisella liiketoiminta- ja yhteistyömallilla digitalisaatioprojektia ei ole aiemmin teollisuusmaailmassa toteutettu.

”Yhteistyömme Siemensin kanssa perustuu kumppanuuteen”, kertoo tehtaanjohtaja Tomi Strand.

Nestlén Puljongin kastiketehtaan johtaja Tomi Strand.

”Kumpikaan osapuoli ei panttaa tietoa vaan sitä jaetaan sovitusti, meillä ei ole myöskään tarvetta nokitella, vaan teemme yhteistyötä. Syntynyt voitto voidaan jakaa reilusti puoliksi.”

”Projekti alkoi tarpeesta uusia tehtaan automaatiojärjestelmä, ja tämä toteutettiin modernilla Siemens-automaatiolla. Samalla luotiin valmiudet digitalisaation jatkokehitykselle”, kertoo Ilmari Veijola, Siemensin Head of Vertical Sales.

”Kehitys on tehty asiakkaan lisäarvon lähtökohdista, ja meillä on yhteinen KPI, tuotannon tehokkuus, jonka parantamiseen toiminta keskittyy.”

Teknologiset ratkaisut ratkaisevassa asemassa

Pelkästään Siemensin automaatiojärjestelmän ansiosta datan keruuta ja käyttöä on pystytty tehostamaan huomattavasti. Datan avulla tehtaan potentiaalia pystytään analysoimaan, hyödyntämään ja näin ollen tuotantoa voidaan optimoida tehokkaasti. Datan hyödyntämisessä on tarvetta mennä vielä pidemmälle. Data on tukena päätöksenteossa ja tuo läpinäkyvyyttä tuotantoprosesseihin sekä mahdollistaa vähemmän kontrollivaiheita.

Datan hyödyntämiseen käytetään useita sovelluksia ja yhteistyön aikana Puljonki-kastiketehdas antoi Siemensille mahdollisuuden hyödyntää digitaalista kaksosta uusien järjestelmien virtuaalisessa käyttöönotossa.

”Digitaalinen kaksonen tarjoaa mahdollisuuden uusien järjestelmien riskittömään testaukseen virtuaalimaailmassa, ennen varsinaista käyttöönottoa tehtaalla”, kertoo Veijola.

Mendix low code -ohjelmistokehitysalusta on ketterän ja tehokkaan ohjelmistokehityksen mahdollistava alusta, jota Siemens hyödyntää tehtaan ERP:n ja automaatiojärjestelmien integroinnissa. Kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä samalla alustalla, ja kehitettävien toiminnallisuuksien perustana olevat asiakaslähtöiset user storyt voidaan muuttaa sovelluksen toiminnallisuudeksi low code -työkaluilla. Tämä on tehnyt ohjelmistokehityksen nopeaksi ja ketteräksi.

”Digitalisoinnin myötä tulleisiin konkreettisiin etuihin kuuluvat esimerkiksi kokonaishävikin pienentyminen, manuaalisen työn väheneminen ja automaatioasteen kasvattaminen. Meillä on paljon kattavampi näkemys koko prosessista. Lisäksi kemikaali-, vesi- ja energiasäästöt ovat huomattavia digitalisoinnin ansiosta”, kertoo Strand.

Juuka on tärkeä kohde molemmille yrityksille

Tehtaan sijainti pienellä paikkakunnalla tuo toimintaan omat etunsa ja haasteensa. Älykkäät teknologiaratkaisut mahdollistavat menestyvän tuotannon myös kasvukeskuksen ulkopuolella.

Juuassa on osoitettu, että menestyvä tuotanto on mahdollista myös pienellä paikkakunnalla.

”Nestlé on tuonut Puljongille Juukaan pysyvyyttä, tehtaaseen on investoitu. Ilman investointeja emme voisi pitää asiakaslupausta laadussa, toimitusajassa ja saatavuudessa. Lisäksi tehtaalla on merkittävä työllistävä vaikutus. Rekrytointi on kuitenkin haastavaa, sillä teknistä osaamista pitää olla”, kertoo Strand.

Juuka on tärkeä kohde sekä Nestlélle että Siemensille. Tehdas on pieni, ja tästä syystä molemmat yritykset näkevät sen hyvänä mahdollisuutena kokeilla uusia toimintamalleja. Uusia konsepteja voidaan kokeilla hallitusti ja tuloksia saadaan nopeasti.

”Nestlén Puljonki -kastiketehdas on meille tärkeä, sillä se on digitalisaation showcase-kohde”, vahvistaa Veijola.

”Lisäksi siellä on ollut mahdollisuus kokeilla ja validoida uudenlaisia yhteistyömalleja teollisen digitalisaation edistämisessä.”

Ilmari Veijola, Head of Vertical Sales, Siemens

Eräs tällainen toimintamalli on Siemensin Value Hacker, jota on hyödynnetty laajasti Puljongilla.

”Value Hacker -toimintamalli perustuu palvelumuotoilumenetelmiin ja siinä ei keskitytä teknologiaratkaisuihin vaan mitattavan asiakasarvon luomiseen. Toimintamallin ideana on kehittää teknologian ympärillä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja tuoda yhteen erilaista, toisiaan tukevaa, osaamista.”

”Value Hacker -menetelmää on hyödynnetty Puljongilla sekä lukuisissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Se on osoittautunut niin menestyksekkääksi, että Siemens on ottanut sen käyttöön globaalilla tasolla. Tuntuu hienolta, että Suomessa kehitetty konsepti on saatu läpi maailmalla”, hehkuttaa Veijola.

Digitalisaatio on siis muuttanut tehtaan toimintaa huomattavasti ja yhteistyöllä on päästy pitkälle. Nopeasti tapahtunut kehitys on omaksuttu Juuassa hyvin.

”Digisokeudesta pääsee tekemällä, ja digistä tulee nopeasti perustekemistä. Datan avulla pystytään tekemään oikeita päätöksiä ja data auttaa johtoa työssään. Tulokset ovat nopeasti nähtävissä ja asiakkaille syntyy lisäarvoa”, summaa Strand.

Lue lisää Siemensin ratkaisuista elintarviketeollisuudelle!

Kommentit

Jätä kommentti