Tekoäly tehostaa, nopeuttaa ja tuo kilpailukykyä 

Yritysyhteistyönä tehdyssä insinööriopinnäytteessä luotiin tekoälyn avulla vaihtoehtoisia annoskuvia.

Monet elintarvikeyritykset hyödyntävät jo nyt tekoälyä toiminnoissaan, mutta tuotekehityksessä tekoälyn mahdollisuuksille olisi tilaa enemmänkin.  

Tuotekehitysprosessissa tuotekonseptointi ja siinä ideointi sekä tiedon hankkiminen ovat tärkeitä vaiheita. Näitä voidaan tekoälyn avulla nopeuttaa.  

Joitain kaupallisia yhteistyöesimerkkejä on jo olemassa. Nestlé analysoi tekoälyn avulla sosiaalisesta mediasta, online-julkaisuista ja muista internetlähteistä tietoa trendeistä, raaka-aineista, aromeista ja terveyshyödyistä, ja kehitti tähän pohjautuen muun muassa kahvituotteita.1  

Valio ja Kultasuklaa kehittivät vähäsokerisen suklaavaihtoehdon hyödyntäen teknologia- ja tekoälyosaamista.2 Tekoälyn avulla haettiin ja analysoitiin sosiaalisen median keskusteluja suklaan ystävien mieliteoista.  

Tekoälyä yritysten tuotekehitysprosesseissa 

Tuotekehityksen peruspilareihin kuuluu asiakaslähtöisyyden varmistaminen. Gastrograph AI -alusta tarjoaa yrityksille tekoälyyn perustuvan työkalun, jonka avulla voi ennustaa kuluttajien mieltymyksiä tuotteeseen.3 Työkalua voi hyödyntää uuden tuotteen tuotekehityksessä tai olemassa olevan tuotteen ominaisuuksien optimoinnissa. Esimerkiksi Nestlé on AI:ta hyödyntäen kehittänyt personoituja, terveysnäkökulmat huomioivia tuotteita ja palveluita.1  

Tuotteen kehittämis- ja testausvaiheeseen löytyy mielenkiintoisia tekoälyn mahdollisuuksia. Ruotsalainen Macmyra-tislaamo kehitti viskin reseptiikkaa tekoälyn avulla.4 Viskiosaamista ja -kokemusta tarvittiin varmistettaessa, mitkä AI:n ehdottamien reseptien ainesosat toimivat hyvin yhteen.  

Tekoälyllä voidaan selvittää, miten eri raaka-aineiden vuorovaikutukset sekä fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet näyttäytyvät elintarvikkeessa.5 Lupaavalta vaikuttaa työkalu, jolla voi luoda virtuaalisen prototyypin, jota voi testata nopeasti virtuaalitodellisuudessa.1 Unileverilla tekoälymalleilla voidaan ennustaa kuluttajien mieltymysten lisäksi tuotteen aistinvaraisia ominaisuuksia, säilyvyyttä ja jopa linja-ajettavuutta.6  

Yhteistä kaikissa edellä mainituissa on ollut se, että tuotekehitysprojekteissa on tarvittu niin vankkaa tekoälyn osaamista kuin liiketaloudellista ja teknologia- ja raaka-ainetietämystäkin.  

Tekoäly mukana valmisruokien ideoinnissa 

Kuopiolaisen KomeroFoodin tuotevalikoimaan kuuluu valmiskeittoja, ateriakippoja ja ruokaisia salaatteja. Valmisruokien valikoiman kasvaessa erottumiseen tarvitaan rohkeaa ja kuluttajien toiveita huomioivaa lähestymistapaa.  

Yritys on ollut myös innostunut hyödyntämään tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kehitystyössä. Tekoälyä on käytetty osana tuotekehitysprosesseja jo useampia vuosia, erityisesti konseptien ideointivaiheessa. Esimerkiksi väliamerikkalaisia makuja tarjoavassa valmisruokatuotesarjassa aterioiden tematiikkaa, taustatietoa ja alustavia reseptimahdollisuuksia haettiin tekoälyn avulla. 

KomeroFoodille tehdyssä insinöörityössään Maria Silvennoinen hyödynsi tekoälyä kuluttajakyselyssä.7  Tavoitteena oli selvittää nuorten kuluttajien toiveita valmisruoalle. Lisäksi haluttiin selvittää tekoälyn hyödynnettävyyttä osana kuluttajakyselyä.  

Työtä varten tehtiin kyselylomake, johon luotiin annoskuvia käyttäen ChatGPT-4-palvelua, joka hyödyntää OpenAI DALL-E 3-kuvageneraattorimallia. Tekoälyn avulla voitiin saada nuorten mielipiteitä myös sellaisista tuotteista, joita ei löydy markkinoilta.  

Tekoälyn käyttäminen osana kuluttajakyselyä onnistui hyvin. Tekoälyä voi hyödyntää myös jatkossa tuotekehityksessä ja kuluttajaymmärryksen tukena. Tekoälyn avulla voi tehdä näppärästi luonnoksia kuluttajien toiveista ja ideoista, ja testata näiden luonnosten avulla kuluttajien kiinnostusta.   

Lähteet: 

  1. Nestlé YEP. 2024. Artificial intelligence and data science to support innovation. A Story From Innovation & Technology. 2024. https://nestleyouthentrepreneurship.com/artificial-intelligence-and-data-science-support-innovation 
  1. Valio. 2022. Would you take a bite? Over a million cravings were analyzed by AI to create the future-proofed milk chocolate to please all. https://www.valio.com/news/would-you-take-a-bite-over-a-million-cravings-were-analyzed-by-ai-to-create-the-future-proofed-milk-chocolate-to-please-all/ 
  1. Gastrograph.ai. https://www.gastrograph.com/validated-study-white-paper 
  1. Mackmyra. The World’s First AI-Whisky – Second Edition. https://mackmyra-store-gmbh.myshopify.com/products/intelligens-ai-02 
  1. Spoonshot. How Spoonshot’s AI Works. https://spoonshot.com/how-it-works 
  1. Southey F. 2023. How Unilever is using AI and big data to transform its food portfolio. FoodNavigator Europe. https://www.foodnavigator.com/Article/2023/07/25/How-Unilever-is-using-artificial-intelligence-and-big-data-biology-to-transform-food  
  1. Silvennoinen M. 2024. Nuorille kuluttajille suunnattu valmisruoka. Insinöörityö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202402263468