Kumppanisisältö: Woikoski Oy

Kaasunjakeluverkoston suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapito

Kaasunjakeluverkostoa ajatellaan usein sähköverkon kaltaisena itsestäänselvyytenä – pistät pistokkeen seinään ja aina tulee virtaa. Tarve onkin juuri kuvatun kaltainen, eli kaasun tulee virrata prosessiin keskeytyksettä juuri oikeassa puhtausluokassa, mutta mitä se edellyttää kaasuverkostolta ja kuka siitä huolehtii?

Jotta kaasu virtaa ongelmitta, on kaasuverkoston kunnosta pidettävä huolta. Verkostossa on liitoksia sekä kuluvia osia, joiden kunto on aika ajoin tarkastettava, jotta turvallisuus säilyy. Säännöllisillä huolloilla myös ennalta ehkäistään mahdollisia rikkoontumisista aiheutuvia kalliita tuotantokatkoksia, kun verkoston huolto ja korjaus tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti.  Epäpuhtaus ongelmat kaasuverkostossa voivat vaikeuttaa tuotantoa tai jopa keskeyttää sen kokonaan. Myös verkoston puhtaus onkin syytä ajoittain varmistaa, ettei kaasun sekaan pääse epäpuhtauksia, jotka haittaavat prosessia tai lopputuotteen puhtautta.   

Vastuu kaasuverkoston kunnon ylläpidosta on asiakkaalla, mutta harvalla asiakkaalla on riittävää osaamista kaasuihin tai kaasuverkostoihin, eikä tarvitsekaan, sillä Woikoski on kaasuasioiden asiantuntija, meiltä löytyy erikoisosaaminen ja me tarjoamme kattavat palvelut huolehtimaan kaasuverkostoistanne.

Kaasunjakelujärjestelmien kokonaispalvelut

Tarjoamme asiakaskohtaisia kaasunjakeluverkoston suunnittelu-, toteutus- sekä ylläpitopalveluita.

Kunnossapitopalveluihimme kuuluvat kaasuverkoston kartoitus, huolto-, korjaus- sekä ylläpitopalvelut ja   kaasulajin ja kaasuverkoston analyysipalvelut asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Suunnittelu ja asennus

Huolehdimme puolestasi kaiken kaasunjakeluverkoston suunnitteluun ja asennukseen liittyen kaasun käyttöpisteeseen saakka. Toiminnan laajentuessa tai muuttuessa kasvaneen tai muuttuneen tuotannon vaatimukset muuttavat myös tarpeita kaasuverkoston suhteen, joihin me myös suunnittelemme ratkaisut.

Kaasunjakeluverkostojen korjaukset ja huolto


Palveluihimme kuuluvat kaasuverkostojen kuntokartoitus, ennakkohuolto-, korjaus- ja ylläpitopalvelut.  Säännöllisellä huollolla kaasun laatu voidaan taata ja käyttökustannukset pitää kurissa, sillä esim. kaasuvuodot nostavat kustannuksia ja aiheuttavat turvallisuusriskin. 

Kaasuverkoston kunto vaikuttaa kaasun puhtauteen, joten on ensi arvoisen tärkeää huolehtia kaasuverkoston kunnosta säännöllisin huolloin.  Säännöllisillä huolloilla ennalta ehkäistään mahdollisia rikkoontumisista aiheutuvia kalliita tuotantokatkoksia, kun verkoston huolto ja korjaus tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Woikosken kaasujärjestelmien kuntokartoituksella varmistetaan kaasunjakelujärjestelmän ajantasaisuus ja toimintavarmuus. Asiantuntijamme käy kokonaisvaltaisesti läpi järjestelmänne, minkä jälkeen saatte tiedon järjestelmän kunnosta, turvallisuudesta ja siitä, että se täyttää kaikilta osin lain vaatimukset. Kuntokartoitus sisältää kirjallisen raportin, joka on valmis dokumentti tarkastuskohteista ja järjestelmän ajantasaisuudesta. Raportissa saat myös neuvoja ja tarvittaessa ehdotuksen kaasujen turvalliseen käyttöön sekä kehitysehdotuksia mahdolliseen tuottavuuden ja toimintavarmuuden parantamiseen.

Huoltosopimuksella puolestaan varmistat verkoston jatkuvan ylläpidon. Tämä on asiakkaalle huoleton vaihtoehto, sillä teemme puolestanne huoltosuunnitelmat, huollamme ja korjaamme laitteet.

Kaasujen ja kaasuverkostojen analysointi

Kaasujen ja kaasuverkostojen analysointiin tarjoamme räätälöityjä analyysipalveluja teollisten kaasujen puhtauden ja kaasuverkostojen kunnon valvontaan.

Kaasuverkostoanalyysejä tehdään mm. prosessi- ja metalliteollisuuden tarpeisiin, esim. prosessikaasuille, instrumenttikaasuille ja paineilmalle epäpuhtauksien selvittämiseksi. Säännöllisesti suoritetut kaasuverkostoanalyysit tuovat varmuutta prosessin puhtaudesta ja toimivuudesta.

Analyysipalveluun kuuluu näytteenotto, verkoston paine- ja lämpötila-arvojen mittaus, näytteiden analysointi sekä lausunto näytteistä ja ehdotukset korjaustoimenpiteiksi mahdollisten poikkeavien analyysiarvojen suhteen.

Kaukovalvontapalvelut

Kaukovalvonnan avulla ylläpidetään riittävää kaasumäärää ilman toiminnan keskeytyksiä sekä mahdollistetaan huoltotoimenpiteiden suunnittelun.

Järjestelmämme valvoo asiakaskohtaisesti säiliöiden pintalukemia ja kaasukeskusten paineita. Hälytysrajat määritellään asiakkaan säiliön koon ja kaasun käytön perusteella. Kaukovalvontajärjestelmän kautta tieto säiliön kaasumäärästä ja paineesta välittyy Woikosken tietojärjestelmään, joka hälyttää raja-arvojen täytyttyä. Ajantasainen tieto voidaan välittää myös asiakkaan omaan järjestelmään. Kaukovalvonta kertoo trenditietoa toteutuneen kaasunkulutuksen perusteella. 

Tarjoamme lisäksi painelaitekäytönvalvojapalvelut, määräaikaistarkastukset sekä räätälöidyt kaasu-, ja kaasunkäsittelykoulutukset.

Lue lisää palveluistamme: woikoski.fi/teollisuus-ja-elintarviketeollisuus/kaasunjakelujarjestelmien-kokonaispalvelut.html

Lisätietoja kaasuverkostopalveluistamme antaa myyntijohtaja Ville Mela, ville.mela@woikoski.fi p. 0400 853 060

K A I K K I  K A A S U I S T A