Kumppanisisältö: Sweco Oy

Elintarvikealan toimija – pysy ajan tasalla

Me Swecolla avustamme elintarvike- ja kontaktimateriaalialan toimijoita lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä sekä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien laatimisessa. Uusi palvelumme, Hyvät eväät, on Swecon asiantuntijoiden laatima, kattava yhteenveto elintarviketurvallisuuden keskeisistä aiheista ja niihin liittyvistä päivityksistä. Elintarvikealalle ja kontaktimateriaalialalle laaditaan kohdennetut yhteenvedot.

Elintarvikealan valmistajien on huolehdittava, että soveltuvat lakien, viranomaisten sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset tunnistetaan. Sama koskee myös elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettäviä elintarvikekontaktimateriaaleja.

Elintarvikealan toimintaa säädellään EU:n ja kansallisen elintarvikelainsäädännöissä. Näiden pohjalta Ruokavirasto laatii ohjeistukset ja suositukset alan toimijoille. Elintarvikelainsäädännön muute lainsäädännön velvoitteet kuten kemikaalilainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö vaikuttavat elintarvikealan toimijoihin. Viranomaiset antavat suosituksia lainsäädännön soveltamisessa erilaisten oppaiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi Tukesin ohjeet biosidien ja torjunta-aineiden käytöstä sekä Valviran oppaat alkoholin, jätehuollon ja talousveden osalta.

Elintarvikealan on huomioitava myös tuotteiden tuontiin ja vientiin liittyvät vaatimukset. Nämä jaetaan pääosin kahteen tekijään riippuen, onko kyseessä EU-jäsenmaa vai EU:n ulkopuolinen maa sekä mitä tuotteita ollaan tuomassa tai viemässä. Suomessa Ruokavirasto valvoo kasvien ja eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia, kun taas tulli valvoo ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia (esim. juomat ja makeiset).

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmät

Yleisimmät Suomessa käytetyt elintarviketurvallisuuden standardit ovat elintarvikealan, rehujen ja kontaktimateriaalin tuotantoketjussa ovat FSSC 22000:n, BRC: ja IFS:n säännöllisesti päivittyvät standardit, jotka pohjautuvat GFSI:n (Global Food Safety Initiative) mukaisiin benchmarking-vaatimuksiin.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmiä varten toimijan on kerättävä, ylläpidettävä ja päivitettävä dokumentoitua tietoa elintarvikkeita koskevista vaaroista. ​Hallintajärjestelmässä on huolehdittava, että soveltuvat lakien ja viranomaisten sekä asiakkaiden elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset tunnistetaan. ​Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän päivittämisessä on huomioitava epidemiologista, tieteellistä ja muuta elintarvikeketjusta saatua tietoa.

Hyvät eväät -yhteenveto auttaa ajan tasalla pysymisessä

Uusi palvelumme, Hyvät eväät, on Swecon asiantuntijoiden laatima, kattava yhteenveto elintarviketurvallisuuden keskeisistä aiheista ja niihin liittyvistä päivityksistä. Elintarvikealalle ja kontaktimateriaalialalle laaditaan kohdennetut yhteenvedot.

Tiivis paketti sisältää edellisen puolen vuoden ajalta toimialaa koskevista hyvistä käytännöistä, viranomaisen ohjeistuksista ja keskeisimmistä lakimuutoksista. Koosteita voi hyödyntää muun muassa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisessä, yrityksen sisäisissä koulutuksissa ja vaatimusten täyttymisen arvioinnin apuna.

Hyvät eväät -koosteet julkaistaan huhtikuussa ja lokakuussa. Tarvittaessa koosteet voidaan räätälöidä tai lisätä palveluun läpikäynti etäyhteydellä, jolloin on mahdollista syventää tietoa ja keskustella aiheista lisää.

Haluatko kuulla lisää Hyvistä eväistä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai tutustu koko tuoteturvallisuustiimiimme.

Heidi Määttä (heidi.maatta@sweco.fi)

Saila Kivijärvi (saila.kivijarvi@sweco.fi)

Sweco Teollisuus