Kumppanisisältö: Berner

Berner puolustaa huomista asiakkaidensa aktiivisena kumppanina

Berner on perheyhtiö, joka on kasvanut yli sadan vuoden elinkaarensa aikana sillin maahantuojasta elintarvikealan kokonaisvaltaiseksi asiantuntijaksi. Huomisen puolustaja -missionsa tukemana Bernerin liiketoimintayksiköt Viljelijän Berner, Berner Pro ja Teollisuuden Berner seisovat asiakkaidensa rinnalla ratkomassa tämän päivän ongelmia ja tulevaisuuden haasteita.

Bernerin asiantuntemus nojaa tutkittuun tietoon, laajoihin verkostoihin ja asiakkaiden tuntemiseen. Jokaisessa liiketoimintayksikössä räätälöidään asiakkaille parhaat mahdolliset ratkaisut, joissa yhdistyvät elintarviketuotannon kestävyys ja kannattavuus. Suomalainen perheyhtiö, jolla on takanaan pitkä historia, tuntee asiakkaidensa tuotanto-olosuhteet ja panostaa palvelun paikallisuuteen.

Kannattava kasvintuotanto on ilmastokestävää

Viljelijän Berner toimii lähellä asiakasta, jotta se pystyy ratkaisuja rakentaessaan hyödyntämään myös paikallistuntemustaan. Toimivimmat ratkaisut alkutuotannon tukemiseksi suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa huomioiden jokaisen tilan erityislaatuisuus tarvittaessa jopa lohkokohtaisesti.

Teollisuudesta kannustetaan, että viljaa tuotettaisiin juuri tiettyyn tarkoitukseen. Tämä toimii ohjenuorana, jonka pohjalta Viljelijän Berner tarjoaa asiakkailleen oikeat ratkaisut. Syvimmillään suunnittelutyössä voidaan hyödyntää pienimuotoista koetoimintaa, jolla varmistutaan ratkaisujen optimaalisuudesta.

Kannattava kasvintuotanto on ilmaston kannalta kestävää. Peltojen hyvä kasvukunto parantaa sekä satoa että hiilidioksidin sitoutumista maaperään. Kasvukuntoa voidaan parantaa ilmastoystävällisesti esimerkiksi Viljelijän Bernerin valikoimaan kuuluvilla Soilfood Oy:n maanparannustuotteilla, joiden tuotannossa hyödynnetään teollisuuden sivuvirtoja ja kiertotaloutta. Viljelijän Bernerin tehtävänä asiakkaidensa tukena ja etsiä heidän kanssaan yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden alkutuotantoon.

Tieto on valtaa elintarviketuotannossa

Tieto ei lisää tuskaa, vaan se tekee autuaaksi. Tarkat tiedot tuotannosta ja sen lopputuloksesta lisäävät kannattavuutta, turvallisuudentunnetta ja mahdollisuuksia tuotekehitykseen. Berner Pro tarjoaa asiakkailleen tähän tarkat ja suoristuskykyiset välineet, joiden avulla asiakkaiden tuotannon kannalta hyödyllinen tieto on helposti saatavilla.

Berner Pron maahantuomat FOSSin analytiikkalaitteistot tarjoavat tuottajille nopeasti ja luotettavasti mitattua dataa. FOSSin valikoimaan kuuluu muun muassa Nir-analysaattoreita ja Kjeldahl-laitteita sekä vilja- ja ravinneanalysaattoreita. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi minimoida hävikki ja optimoida resurssien käyttö. Berner Pron työ ei lopu laitteiden toimittamiseen, vaan asiakkaille tarjotaan tarvepohjaisia kokonaisratkaisuja. Tähän kuuluu myös laitteiden suomenkielinen tekninen tuki ja huolto.

Asiakkaiden kokemukset ja toivomukset näyttelevät merkittävää roolia Berner Pron toiminnassa. Tuottajat ovat oman alansa asiantuntijoita, joiden ääntä ja ongelmia kuunnellaan niin valikoiman laajentamisessa kuin laitteiden kehitystyössä. Berner Pron suora keskusteluyhteys esimerkiksi FOSSiin takaa, että viesti menee perille.

Raaka-ainetoimituksissa korostuu vuoropuhelu asiakkaan kanssa

Teollisuuden Bernerin asiakkaina tuottajat voivat luottaa ostamiensa raaka-aineiden turvallisuuteen, luotettavuuteen ja laatuun, sillä tuotteiden ja niiden toimittajien valinnan taustalla on huolellinen prosessi. Vahva asiantuntemus helpottaa asiakkaiden työtä.

Kaiken pohjalla on vuoropuhelu asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan. Valikoiman laajentuessa ja tuotevaihtoehtojen moninaistuessa keskustelu on noussut entistä tärkeämmäksi. Siksi Teollisuuden Bernerillä työtä tehdään asiakkaiden kumppanina.

Viime vuosina kuluttajien kiinnostus esimerkiksi kasvipohjaisia ainesosia kohtaan on kasvanut. Rajat eri tuotekategorioiden käyttötarkoitusten kohdalla ovat hämärtyneet. Esimerkiksi kasviproteiinit on otettu käyttöön laajasti myös leipomopuolella. Kuluttajien kiinnostus vastuullisuuteen näkyy myös Teollisuuden Bernerillä. Luomulaatuisten raaka-aineiden valikoima on kasvanut vuosi vuodelta. Lisäksi raaka-aineiden vegaanisuusselvityksiä tehdään yhä useammin.

Lisätietoja:

Yhteystietomme ammattilaisille