Luken kehittämä teknologia tekee konteista tehokkaita kalankasvattamoja

Luke on kehittänyt kalankasvatusmenetelmän, jossa merikontteja voidaan hyödyntää tehokkaasti kalankasvatusyksikköinä. Konttiin perustuva moduuliratkaisu mahdollistaa laitosmyynnin kilpailevia ratkaisuja valmiimpana kokonaisuutena. Konteissa hyödynnettävälle vedenkäsittelyteknologialle on haettu patenttia, ja menetelmän kaupallistamishankkeelle on juuri myönnetty Business Finlandin 378 000 euron Research to business -rahoitus.

Luken innovaatio mahdollistaa kasvatusteknologian tehokkaan käyttöönoton esimerkiksi konteissa. Konseptin ydinajatuksena on modulaarisuus ja monitoiminnallisten teknologioiden hyödyntäminen vedenkäsittelyssä. ”Modulaarisen konseptin monistaminen tuo säästöjä suunnittelukustannuksissa, komponenttien valmistus- ja hankintakustannuksissa ja laitoksen pystyttämiskustannuksissa,” hankkeen vetäjä, johtava asiantuntija Tapio Kiuru Lukesta sanoo.” Uuden teknologian muita etuja ovat muun muassa alhainen vedenkulutus, energiatehokkuus ja nopea tuotantokierto.

Uuden teknologian käyttöä konttikasvatuksessa on testattu Laukaassa Keski-Suomessa. Nyt on käynnissä hanke, jossa varmistetaan konseptin liiketoiminnallinen toimivuus ja luodaan edellytykset konseptin kaupallistamiselle. ”Hankkeessa kootaan myös tarvittavat yhteistyömallit ja -verkostot. Näin syntyy malli ja kaupallistamissuunnitelmat, jotka luovat pohjan uudelle liiketoiminnalle, joko perustettavassa tai olemassa olevassa yrityksessä.”

Valmiista moduuleista koottava ratkaisu mahdollistaa myös laitoksen nopean kasaamisen ja tuotannon käynnistämisen. Käynnistys on vaiheistettavissa ja tuotanto joustavasti skaalattavissa. Modulaarinen laitoskonsepti ja mahdollisuus kiertovesimenetelmää yksinkertaisempaan osittaiskiertoon madaltavat myös kynnystä uuden teknologian käyttöönotossa. ”Luken menetelmällä voidaan vastata useisiin kiertovesikasvatuksen keskeisimmistä haasteista, kuten suuret investointikustannukset sekä esimerkiksi korkeat rehu- ja työvoimakustannukset.”

Luke on menestynyt lähiaikoina kaupallistamishankkeiden rahoitushauissa. Research to business -rahoitusta ovat saaneet Natural antivirals -projekti, jossa kehitetään uusia luonnonyhdisteisiin pohjautuvia kosmetiikka- ja hygienia-alan tuotteita koronaviruspandemian ja tulevaisuuden epidemioiden hillitsemiseksi sekä Kurkkutehdas -projekti, jossa kehitetään korkeiden tuotantokasvien vertikaaliviljelyratkaisua.

Uutista on päivitetty 22.9.2021. Tarkennetussa kohdassa tuodaan esiin, että konteissa hyödynnettävälle uudelle vedenkäsittelyteknologialle on haettu patenttia. Lisäksi uuden teknologian hyödyt tuotu esiin.