Monipuolinen maa- ja elintarviketalouden tutkija

Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän tutkimusjohtajana kesäkuun alussa aloittanut ETT Sari Forsman-Hugg luottaa alan kykyyn uudistua.

– Koronapandemia on osoittanut, että alalla on selviytymis- ja sopeutumiskykyä. Elintarvikealalla on edellytykset tarttua globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen ratkaisuhakuisesti ja myös uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla, Forsman-Hugg tiivistää.

Viennissä on kasvupotentiaalia erityisesti korkean lisäarvon tuotteilla. Kuluttajat luottavat suomalaiseen ruuantuotantoon, mutta sen vastuullisuutta ja lisäarvotekijöitä voisi tuotteistaa nykyistä enemmän. Myös alan toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä voisi lisätä, sillä esimerkiksi ruuan tuottajat ja kuluttajat ovat edelleen kaukana toisistaan.

– Tutkimuksemme rakentuu ruokamarkkinoiden ja niiden toiminnan ympärille, ja sitä tukevat PTT:n maa- ja elintarviketalouden lyhyen aikavälin markkinaennusteet. Parhaillaan tutkimme yhteistyökumppaneidemme kanssa maatilayritysten menestystekijöitä, rakennemuutoksen kehittymistä ja politiikkatoimia sekä tuottajien yhteistyön markkinavaikutuksia, Forsman-Hugg kertoo.

PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmässä tutkitaan myös sosiaalisesti kestäviä ja kustannustehokkaita tuuppauskeinoja, joilla voitaisiin hillitä maankäyttöalan ilmastonmuutosvaikutuksia.

– Kiinnostavia tutkimusteemoja ovat jatkossa muun muassa elintarvikealan yritysten kestävän kasvun edellytykset ja muutoskyvykkyys sekä nuorten maatilayrittäjien asema.

Talous ja markkinat kiinnostavat

Sari Forsman-Huggilla on laaja kokemus alan tutkimus- ja johtamistehtävistä Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT). Hän on keskittynyt erityisesti maa- ja elintarvikealan vastuullisuuteen ja lisäarvotekijöihin sekä elintarvikealan pk-yritysten strategioihin ja menestymiseen.

Forsman-Hugg päätyi opiskelemaan maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan, koska talousasiat kiinnostivat.

–Kauppakorkeakoulun sijaan hakeuduin Viikkiin opiskelemaan elintarvike-ekonomiaa ja markkinointia. Elintarvikeala toimialana kiinnosti erityisesti talouden ja markkinoiden näkökulmasta, Forsman-Hugg tarkentaa.

Vuonna 2004 valmistuneessa väitöskirjassaan hän tarkasteli pienten elintarvikealan maaseutuyritysten kilpailustrategioita ja menestymistä. MTT:ssa hän työskenteli vuosina 2001–2014 ja Lukessa sen jälkeen toukokuun loppuun 2021.

Elintarvikealalla paljon tutkimustarpeita

Sari Forsman-Huggin mielestä elintarvikealalla on nyt monia ajankohtaisia tutkimustarpeita. Etenkin tulevaisuuden ennakointi on tärkeää.

– Tarvitaan jatkuvaa seurantaa globaalin toimintaympäristön muutoksista ja siitä, mitä uudistamistarpeita ja -paineita ne tuovat alalle ja sen rakenteisiin suoraan tai välillisesti. Erityisesti ilmastovaikutuksen haasteet ja monimuotoisuuskysymykset vaativat ratkaisuja ruokajärjestelmän eri osissa ja kokonaisuutena, Forsman-Hugg tähdentää.

Tutkimustiedolla voisi auttaa kuluttajia tekemään kestävyyden näkökulmasta arvojensa mukaisia elintarvikevalintoja ruokakaupassa ja ateriapalveluissa. Kestävyyden tarkastelussa ja alan julkisessa keskustelussa pitää huomioida myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.

Alkutuotannon heikon kannattavuuskehityksen vuoksi tarvitaan tutkimusta myös siitä, mitä osaamista ja työkaluja tulevaisuuden maatilayrittäjät tarvitsevat erilaisissa tilan kehitysvaiheissa. Myös digitalisaation mahdollisuudet ovat vielä pitkälti hyödyntämättä.

Nimityksiä elintarvikealalta

 • Magdalena Färemo on nimitetty Pauligin markkinointi- ja innovaatiotiimiin vähittäiskaupan kansainvälisistä brändeistä vastaavaksi johtajaksi. Hän työskentelee Mölndalissa, Ruotsissa. Christel Poncin on nimitetty Category & Revenue Growth -johtajaksi Pauligin Asiakkaiden omat tuotemerkit -liiketoiminta-alueen kaupalliseen tiimiin. Hänen toimipaikkansa on Belgian Roeselaressa. Karin Öjersjö on nimitetty Pauligin Marketing & Innovations-tiimiin Global Portfolio Out of Home -toiminnon johtajaksi. Hän aloitti työssään Göteborgissa 17.5.2021. 
 • Mikko Käkelä on nimitetty Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajaksi 1.6.2021 alkaen. Viimeksi hän on työskennellyt kansainvälisen ruokapalveluyritys Compass Groupin Suomen toimitusjohtajana.
 • SOK:n entinen pääjohtaja, vuorineuvos, KTM Taavi Heikkilä on valittu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun lahjoitusvaroin perustettavaan viisivuotiseen Executive in Residence (EiR) -tehtävään 1.8.2021 alkaen. Markkinoinnin laitokselle sijoittuvan tehtävän keskeisenä aihealueena on osuustoiminta.
 • Satafood Kehittämisyhdistys ry:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Leader Joutsenten reitti ry:n toiminnanjohtaja, MMM Petri Rinne.
 • Maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubin uudeksi koordinaattoriksi on valittu MMM agronomi, KTM Susanna Lahnamäki-Kivelä.
 • FM Heli Satuli on nimitetty Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n viestintäpäälliköksi.
 • Sari Palmberg on aloittanut Woikoski Oy:n toimitusjohtajana. Clas Palmberg jatkaa työtään yhtiön täysipäiväisenä hallituksen puheenjohtajana.
 • Keskon konsernijohtoryhmän tuoreen vahvistuksen, 12.4. aloittaneen Riikka Joukion, vastuualueena on vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet. Joukio siirtyi Keskoon Metsä Groupista.
 • DI Petri Tolonen on nimitetty CH-Bioforce Oy:n toimitusjohtajaksi.
 • Timo Hansio on nimitetty Leipomo Rosten konsernin varatoimitusjohtajaksi ja kaupalliseksi johtajaksi 3.5.2021 alkaen, Mika Suvanto Leipomo Rosten tuotantojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi ja Tuomo Paananen logistiikkajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi
 • Sanna Piispa on nimitetty Pyroll Pakkausten myyntipäälliköksi ja Kirsi Riihiluoma tuotesuunnittelijaksi.
 • KTM Mikko Tamminen on nimitetty Huhtajyvät Oy:n kaupalliseksi johtajaksi 1.4.2021 alkaen.
 • Uudistunut Marketing Finland on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Kotipizza Groupin toimitusjohtajan Tommi Tervasen. Varapuheenjohtajat ovat Elli Siltala Valiolta sekä Anna Lehtisalo Villivisiosta.
 • Saara Azbel on nimitetty Arla Suomen vastuullisuusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 7.6.2021 alkaen. Hänen tehtävänään on viedä eteenpäin Arlan Hyvinvoiva planeetta & hyvinvoivat ihmiset -ohjelman kestäviä ratkaisuja ja toimia rajat ylittävissä hankkeissa yhteistyössä Arlan Foods -konsernin kansainvälisen vastuullisuusorganisaation kanssa.
 • Suomalaisen tiedeakatemian uusiksi jäseniksi on valittu muun muassa ravitsemustieteen professori Marjukka Kolehmainen Itä-Suomen yliopistosta ja Helsingin yliopiston kasviviljelyn yliopistonlehtori Frederick Stoddard.
 • ETT Arja Laitila on aloittanut kasvipohjaisten tuotteiden ja juomien tuotekehityspäällikkönä Valiolla 10.5.2021.
 • Antti Isokangas on aloittanut Leipurin Oyj:ssä tehtävässä Team Lead Food Industry.
 • Victoria Juntunen on aloittanut tuotepäällikkönä Casmo Oy:ssä.
 • Teemu Seppälä aloitti tehtävässä Department Manager Hankkijalla.
 • Mikko Hihnala aloittanut prosessinkehittäjänä Landeli Group Oy.
 • Ia Ahl on aloittanut projektikoordinaattorina Helsigin yliopistossa.
 • Tia Heikkinen on aloittanut tehtävässä Nutritional Supplement Specialist Vitabalans Oy:ssä.
 • Valtter Vuori on aloittanut tehtävässä Replenishment Planner Kesprolla.
 • Kiia Heinonen on aloittanut korkeakouluharjoittelijana Ruokaviraston Vientijaostossa.
 • Heli Nykänen on aloittanut pakkausasiantuntijana Package Testing & Research Oy:ssä.
 • Anna Ylitalo on aloittanut tehtävässä Business Manager ja Mariia Leskelä tehtävässä Junior Research Scientist Valiolla.
 • Maija Heimala on aloittanut Tokmannilla tehtävässä Head of Grocery.
 • Samuli Manninen on aloittanut Nesteellä tehtävässä Development Manager, Innovation Incubator.
 • Jari Vahtola on aloittanut hallituksen puheenjohtajana Sinuhe Oy:ssä sekä hallituksen jäsenenä Mitos Oy:ssä ja Chain Invest Oy:ssä.
 • Janne Hakala on neuvonantajana, hallituksen jäsenenä ja omistajana yrityksessä Clean Foods Nordic LTD.
 • KTM Mikko Laavainen on nimitetty Heimon Kala Oy:n toimitusjohtajaksi.