Kala-alalla työ on nopeatempoista

Hanna Peltokangas aloitti reilu puoli vuotta sitten Kalaneuvos- ja Nordic Fish -konsernien henkilöstöjohtajana. Hän on koulutukseltaan psykologi ja kauppatieteiden tohtori. Aiemmin muun muassa psykologina ja turvakäsineitä- ja kenkiä valmistavan yrityksen henkilöstöjohtajana työskennellyttä Peltokangasta viehätti Kalaneuvos-konsernissa perheyrittäjyys ja alan vastuullisuus.

– Kala on terveellistä syötävää, ja kalankasvatus vastuullinen tapa tuottaa proteiinia. Tuntuu hyvältä työskennellä tulevaisuuden alalla, kertoo Peltokangas.

Henkilöstöjohtaminen on eri aloilla pohjimmiltaan samantapaista. Uudella alalla Peltokangas huomaa kuitenkin työn rytmin olevan nopeampaa kuin aloilla, joissa hän aiemmin työskenteli. Kalankasvatuksessa työskennellään luonnossa säällä kuin säällä, ja työ on joka päiväistä. Nämä seikat rytmittävät kalankasvatuksen parissa tehtävää työtä. Elintarvikkeiden säilyvyyden varmistaminen tuo oman rytminsä kalanjalostuksen puolelle.

– Työn tempo näkyy työnsuunnittelussa, ja asioihin on reagoitava nopeasti. Toisaalta on pystyttävä soveltamaan erilaisia työaikamuotoja ja löydettävä joustavuutta puolin ja toisin, korostaa Peltokangas.

Työntekijöiden ääni saatava kuuluville

Peltokangas työskentelee muun muassa sisäisen viestinnän, koulutusten suunnittelun, työkyvyn ylläpitämisen ja strategian työstämisen parissa. Johtoryhmätyöskentely ja perusesimiestyö on toistuvaa, vaikka muuten jokainen viikko on erilainen.

Työssä Peltokangasta ilahduttaa se, että henkilökunta uskaltaa tuoda esille kehitysideoita ja niitä viedään yhteistyössä eteenpäin. Haastavia tilanteita työhön tuovat yrityksen useat toimipaikat ja erilaiset toimintatavat.

– Erityisen tärkeää on, että saamme työntekijöiden äänen kuuluviin esimerkiksi kyselyillä ja toimikuntatyöskentelyllä, Peltokangas painottaa.

Konsernissa on jatkuvasti auki työpaikkoja. Kalankasvatus- ja jalostustoimipisteiden sijainti hankaloittaa työntekijöiden löytymistä. Mahdollisuus hybridityöskentelyyn houkuttelee jatkuvaa läsnäoloa vaativaa työtä enemmän.

Peltokangas mainitsee, että rekrytointiprosesseissa on tärkeää myydä yritystä hakijoille. Hyvän työnantajamielikuvan luomisen lisäksi on pystyttävä tarjoamaan työpaikka, jossa viihdytään pitkään.

– Siitä ei ole pitkä aika, kun eräs työnhakija kertoi hakevansa töitä yrityksestämme siksi, että toimintamme tuntui erityisen vastuulliselta. Mahdollisille työnhakijoille tulisi korostaa sitä, että ala on vastuullinen tulevaisuuden ala, neuvoo Peltokangas.

Muista nimityksiä:

 • YTM Maiju Korhonen on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi Elintarviketeollisuusliittoon 1.11.2022 alkaen. Hän vastaa muun muassa osaavan työvoiman saatavuuteen, koulutukseen, osaamiseen sekä alan vetovoimaan liittyvistä kokonaisuuksista. Maiju Korhonen siirtyy tehtävään Energiateollisuus ry:stä, jossa hän on toiminut koulutus-, osaamis- ja vetovoima-asioiden asiantuntijana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n pääsihteerinä. 
 • Karri Kunnas on aloittanut Pekan Leivän toimitusjohtajana. Hän siirtyi tehtävään 1.10 Foodwestin toimitusjohtajan paikalta.
 • Helsinki School of Business eli HELBUSin hallituksen puheenjohtajana aloittaa hallitusammattilainen Leena Saarinen. Leena Saarinen on ollut aiemmin muun muassa Verso Foodin, Arla Oy:n ja Helsingin Myllyn hallituksissa sekä toimitusjohtajana muun muassa Altialla ja Suomen Lähikauppa Oy:ssä.
 • Noora Pöyhönen on aloittanut Fazerilla keksien ja snäck-tuotteiden liiketoimintayksikön johtajana.
 • Kimmo Hyvärinen on aloittanut Tracegrown toimitusjohtajana.
 • Jarno Hämäläinen on siirtynyt Fazer Leipomolla tehtävään VP Supply chain.
 • Aki Finér aloitti elokuussakiertotalousliiketoiminta-alueen johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä Motivassa.
 • Pia Kakko on nimitetty toimitusketjun johtajaksi Cloettalla.
 • Aino Kolmonen on aloittanut SOK:n tilanhallintapäällikkönä.
 • Johanna Reinikainen aloitti markkinointiviestinnän asiantuntijana Kauppapuutarhaliitto ry:ssä
 • Kaisa Somerpalo on siirtynyt Baba Foodsin laatu- ja tuotekehityspäälliköksi.