Biojäte kaasuksi ja lämmöksi

Elintarvikealalla syntyy paljon energiaksi sopivia sivuvirtoja. Niiden hyödyntäminen biokaasuna kiinnostaa yhä useampaa toimijaa.

Biokaasuala kasvaa muun kiertotalousalan mukana. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n keräämän aineiston mukaan vuosina 2023-2025 on valmisteilla 32 uutta biokaasulaitosta ja kahdeksan nykyisen laitoksen laajennusta. Luvut eivät sisällä vuonna 2023 jo valmistuneita investointihankkeita.  

Näiden hankkeiden kokonaistuotantomäärä on yhteensä 760 gigawattituntia vuositasolla. Uudet laitokset tulevat työllistämään arviolta 460 henkilöä, ja Investointien kokonaisarvo on noin 380 miljoonaa euroa. 

Biokaasulla on asemansa myös Ympäristöministeriön vetämässä Kiertotalouden green deal -ohjelmassa, jossa hiilineutraaliuden tavoittelun yhtenä toimena mainitaan biokaasun tuotannon lisääminen. 

Hallituksen tuoreesta tulo- ja menoarviosta voi lukea biokaasun käyttöön kannustavia viitteitä. TKI-budjetista 47,8 miljoonaa euroa kohdennetaan sivuvirtojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen, ja TKI-rahoitusta ohjataan yrityksille ja hankkeille, jotka edistävät puhdasta siirtymää, eli esimerkiksi uudenlaisiin energiaratkaisuihin. Myös liikennekaasun tankkausinfrastruktuurin rakentamista tuetaan. 

Maatiloilla on kaasupotentiaalia 

Useimmat nyt valmistelussa olevista biokaasulaitoksista sijoittuvat alkutuotannon yhteyteen, ja niissä hyödynnetään esimerkiksi lietelantaa. Laajamittaista lannan hyödyntämistä suunnittelee Suomen Lantakaasu Oy, joka on Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys. 

Haluatko lukea koko artikkelin?

Artikkeli on saatavilla digilehden käyttäjille.

Siirry digilehteen