Pakkausten tuottajavastuu laajenee ja kallistuu

SUP-direktiivin voimaantulo ja kiinteistökeräyksen laajeneminen tuovat lisäkustannuksia tuottajille.

Alkanut vuosi tuo muutoksia pakkausten tuottajavastuuseen. Euroopan komission valmistelema SUP-direktiivi astui voimaan vuoden 2023 alussa. Kesällä 2023 taas jätteiden kiinteistökeräys laajenee, mikä vaikuttaa myös tuottajavastuuseen.

Ensimmäinen SUP-tuotteiden raportointiajankohta on vuoden 2024 alussa, ja se koskee vuonna 2023 markkinoille saatettuja määriä. Tuottajan on siis kerättävä tuoteryhmäkohtaista tietoa SUP-sääntelyn piiriin kuuluvista tuotteistaan jo vuoden 2023 alusta.

SUP-sääntely vaikuttaa myös pakkausten lajitteluohjeisiin. Esimerkiksi vuoden 2024 kesällä voimaantuleva juomapakkausten korkkien kiinnipysymisen vaatimus muuttaa korkillisten nestekartonkipakkausten lajitteluohjetta siten, että kierrätettäessä korkkia ei tarvitse enää irrottaa. 

SUP-säännellyille tuotteille asetetaan normaalin kierrätysmaksun lisäksi SUP-maksu, joka tulee maksettavaksi ensimmäisen kerran vuonna 2024.

Tonnikohtaisen maksun suuruutta ei vielä tiedetä, sillä tarkkoja tietoja SUP-tuotteiden määristä ei ole. Kehityspäällikkö Eija Jokela Suomen Pakkaustuottajat Oy:sta arvioi, että SUP-tuotteiden määrä asettuu noin kymmenen prosentin tuntumaan kaikesta kerättävästä pakkausjätteestä.

Kiinteistökeräyksen kustannuksia myös tuottajille

Kolmasosa kaikesta pakkausjätteestä on kuluttajapakkauksia. Kiinteistökeräys on niiden tärkeä talteenottokanava: esimerkiksi kierrätettävistä kartonkipakkauksista kaksi kolmasosaa kerätään kiinteistöissä.

Pakkausten kiinteistökeräys laajenee 1.7.2023 alkaen, kun kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten keräys kaikista vähintään viiden asunnon taloyhtiöistä alkaa. Vähintään viiden asunnon kiinteistöjä on Suomessa yli 75 000.

Jatkossa pakkaustuottajien on vastattava myös osasta kotitalouksien kiinteistökeräyksen kustannuksia. Tällä hetkellä asuinkiinteistökeräyksen kuluista vastaavat kunnat.

– Pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen kustannukset tuottajavastuullisille yrityksille kaksinkertaistuvat, Eija Jokela sanoo.

Pienetkin yritykset mukaan

Maksujen nousua kompensoi pienten tuottajien mukaantulo järjestelmään ja maksujen jakaantuminen entistä useammalle toimijalle.

Suomessa ne tuottajat, joiden liikevaihto on alle miljoona euroa, eivät ole kuuluneet pakkausten tuottajavastuun piiriin. Tämä helpotus on poistumassa vuoden 2024 alussa. Eija Jokela kertoo, että liikevaihtorajan poistuminen tuo mukaan 25 000–30 000 uutta tuottajaa nykyisten 4 600:n lisäksi.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita kerättävän pakkausjätteen määrän vastaavaa kasvua, sillä 20 prosenttia suurimmista yrityksistä tuottaa noin 80 prosenttia kaikista pakkauksista.

Pakkaustietojen raportointia varten yrityksillä on oltava tiedot pakkausmateriaalin päämateriaalista, painosta sekä pakkauksen mahdollisesti päämateriaalin lisäksi sisältämät muut materiaalit, mikäli niitä on yli viisi prosenttia pakkauksen painosta.

Pakkaustiedot raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Rinki Oy:n pakkaustietojen ilmoituslomakkeella. Vuoden 2024 alusta tulee käyttöön myös erillinen SUP-tietojen ilmoituslomake.

Pientuottajilla on jatkossakin kevennetty raportointimenettely. Poikkeus on SUP-sääntely, joka velvoittaa kaiken kokoisia yrityksiä samalla tavalla.

Euroopan komission ehdotus uudeksi pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi (PPWR) annettiin 30.11.2022. Asetuksella puututaan entistä tiukemmin mm. tuotesuunnitteluun, uudelleenkäytettävyyteen, ylipakkaamiseen ja kierrätysmateriaalien käytön edistämiseen.

– Yritysten on hyvä seurata ehdotuksen käsittelyä, sillä ehdotus pitää sisällään erityisen paljon pakkausten valmistajia ja pakkaajia sekä maahantuojia koskevaa sääntelyä. Suomessa tietoa on saatavilla ympäristöministeriöstä, Jokela sanoo.SUP-sääntely tulee muun kierrätyksen rinnalle

SUP-sääntely liittyy tuottajien kustannusvastuuseen roskaantumisesta. Yritys, joka tuo Suomen markkinoille SUP-sääntelyn piiriin kuuluvia pakkauksia tai tuotteita, on velvollinen raportoimaan nämä pakkaukset ja tuotteet tuoteryhmittäin.

Tuoteryhmät ovat SUP-elintarvikepakkaukset, joustavasta materiaalista valmistetut SUP-kääreet ja annospakkaukset, SUP-juomapakkaukset korkkeineen, SUP-juomamukit kansineen ja kevyet muoviset kantokassit.

isätietoa SUP-tuotteista, sääntelystä ja raportoinnista pakkaustuottajayhteisöjen ja Rinki Oy:n kokoamasta SUP-tietopankista rinkiin.fi/yrityksille/sup-tietopankki


Ekomodulaatio ohjaa tuotesuunnittelua

Ekomodulaatio eli mukautetut tuottajavastuumaksut ovat taloudellinen ohjauskeino ympäristöystävällisempien pakkausten suunnitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa kierrätysmaksujen mukauttamista tuotteiden kestävyyden, korjattavuuden, uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden sekä vaarallisten aineiden esiintymisen mukaan.

Käytännössä ekomodulaatio ohjaa tuottajia pois vaikeasti kierrätettävistä monimateriaalipakkauksista. Halvimmat maksut tulevat helpoimmin kierrätettäville materiaaleille.

Ekomodulaatio on käytössä jo vuonna 2022 markkinoille saatetuilla puu-, lasi- ja muovipakkauksilla. Metalli- ja kartonkipakkauksille se otetaan käyttöön vuonna 2023 markkinoille saatettujen pakkausten osalta.