Kierrätysmuovia on vaikea saada

Pullonpalautusjärjestelmä tuottaa puhdasta raaka-ainetta juomateollisuuden tarpeisiin.

Suurin osa vesistä ja virvoitusjuomista myydään muovipulloissa, joista Suomessa kerätään 92 prosenttia uusioraaka-aineeksi pullonpalautusjärjestelmän kautta.

– Suomessa pantillisen järjestelmän kautta kerätyt juomapakkaukset kiertävät uusiomateriaaliksi, pääasiassa uusiksi juomapakkauksiksi. Kirkkaat pullot sopivat parhaiten uusien pullojen materiaaliksi. Niitä onkin Palpan järjestelmän muovipulloista 93 prosenttia, kertoo johtaja Tommi Vihavainen Suomen Palautuspakkaus Oy:stä.

Sinebrychoff valmistaa Coca-Cola Finland Oy:n juomat. Puolen litran Bonaqua-vesille otettiin käyttöön kokonaan kierrätetystä polyeteenitereftalaatista (rPET) valmistetut pullot vuonna 2020. Kierrätetty PET on ainoa muovilaatu, jota ei ole valmistettu neitseellisestä muovista ja joka on saanut hyväksynnän elintarvikekäyttöön.

– Neitseellisen muovin korvaaminen pulloissa aloitettiin vuonna 2014. Kierrätetyn materiaalin määrää pulloissa lisättiin vähitellen ja vuonna 2016 puolen litran pulloissa oli puolet rPET:iä, kertoo Coca-Colan viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden vastuullisuuspäällikkö Théa Natri.

Kierrätetystä muovista valmistetaan pulloaihioita Coca-Cola European Partnersin Infineo-laitoksella. Kuva: Coca.Cola

Pullot valmistetaan niin sanotuista preformeista, jotka on valmistettu muoviraaka-aineesta tai kierrätetystä muovista valmistetuista muovipelleteistä- ja hiutaleista. Preformit ovat pulloaihioita, joista pullot puhalletaan juuri ennen täyttöä. Sinebrychoffin käyttämät puolen litran uudelleen täytettävät muovipullot painoivat 2000-luvun alussa 50 grammaa. Materiaalin määrän vähentäminen on jatkuvaa kehitystyötä. Iso kevennys toteutettiin 2017. Uudistuksen yhteydessä pullon kaulaa lyhennettiin, ja pulloja alettiin valmistamaan kevyemmistä aihioista. Viime vuonna puolen litran pulloja kevennettiin vielä 1,5 grammaa lisää.

– Pullonkaulan neljän millin lyhennys ja kevyemmät aihiot tarkoittavat yli 20 miljoonaa muovipulloa vastaavaa muovimäärää vähemmän vuodessa. Samalla korkkia muokattiin niin, että tiiviste on samaa materiaalia kuin korkki. Viime vuoden kevennys toi yli 70 000 kilon lisävähennyksen pakkausmateriaalin käyttöön. Nyt puolen litran pullot painavat 20,5 grammaa, kertoo pakkauskehityksen projektipäällikkö Johanna Siirilä Sinebrychoffilta.

Kierrätysmuovista elintarvikelaatuista

Täysin kierrätysmuovista valmistettavaan pulloon siirtyminen onnistui, kun pulloaihioiden valmistaja pystyi toimittamaan laadukkaita rPET-aihioita.

– Tuotannon vaatimukset ovat erilaiset, jos vain osa pullon raaka-aineesta korvataan rPETillä. Siksi sitä pitää myös käsitellä tuotannossa eri tavoin, jotta laatu pysyy hyvänä, taustoittaa Siirilä.

Pohjoismaiden suljettu pullonpalautusjärjestelmä tuottaa laadukasta raaka-ainetta kierrätysmuovipulloihin. Raaka-aine ei tällä hetkellä riitä korvaamaan neitseellistä muovia kaikissa pulloissa.

– Valitsimme rPETin Bonaqua-pullojen raaka-aineeksi, koska se sopii hyvin tuoteperheen vastuullisuuslupaukseen, sillä myös veden hiilijalanjälki on pieni. Toisaalta tuotteen volyymi on sellainen, että rPETiä on saatavilla riittävästi, kertoo Natri.

Kierrätettyä PETiä käytetään myös elintarvikkeiden pakkauksiin, jotka eivät päädy rPETin raaka-aineeksi, vaan kierrätetään yhdessä muiden muovien kanssa.

– Tarvitsisimme järjestelmän kaiken PETin takaisinkeräyksen, ettei se pääse loppumaan. rPETistä ei pitäisi tehdä kertakäyttötuotteita, painottavat Natri ja Siirilä.

Kansainvälisesti PETistä kerätään talteen 57 prosenttia, ja luvun odotetaan nousevan vuosikymmenessä 68 prosenttiin. PETiä käytetään vesipulloiksi (26 %), hiilihapotettuihin virvoitusjuomiin (24 %), muunlaisiin juomiin (19 %), muihin ruokapakkauksiin yhdeksän prosenttia ja lähes neljännes muihin käyttötarkoituksiin. Neitseellisestä PETistä 42 prosenttia käytetään Aasiassa.

Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) on määritellyt kriteerit sille, miten muovista poistetaan epäpuhtaudet ja miten siitä valmistetaan elintarvikekelpoista kierrätysmuovia. Kierrätettykin muovi on valmistettu alun perin öljystä. Nykyisin vain kirkkaista pulloista valmistetaan uutta pullojen raaka-ainetta, ja värilliset kierrätyspullot menevät muuhun käyttöön.


Uusiomuovi tulee elintarvikepakkaamiseen

Muoveista yli 40 prosenttia jalostetaan erilaisiksi pakkauksiksi. Elintarviketuotannossa ja -jakelussa eri muovit ovat kriittisiä toimivuuden takaajia. Elintarvikekäytössä muovien laadun, hallittavuuden ja kehityksen on oltava korkeimmalla mahdollisella tasolla. Taso on pidettävä yllä, vaikka muovi on yhä useammin kierrätettyä eli uusiomuovia.

Kehittyneen länsimaan kansalainen käyttää päivittäin noin 60 grammaa erilaisia muoveja elintarvikkeidensa suojana, ja vie ne hyötykäyttöön käytön jälkeen. Länsimaissa muovien määrä tuskin enää kasvaa, pikemminkin massa kevenee materiaalikehityksen myötä. Kehittyvissä maissa on yhä pakkauskasvua ja suuria ongelmia, kuten hävikkiä ja kehittymätön jätteiden käsittelyjärjestelmä.

Elintarvikekontaktimuoveilla on tarkka lainsäädäntö kaikkialla. EU on ollut tässä esimerkki muille. EU-maissa on ollut pisimpään säännöstö määrittämässä, millä ehdoin kierrätettyä muovia saa käyttää uudelleen elintarvikekontaktiin. Muoviteollisuudessa on havahduttu siihen, että usein pakkaajalla on valtava kiinnostus uusiomuoviin ja/tai biopohjaiseen muoviin.

PET-muoville on selvät käytännöt, joilla valmistetaan vanhoista elintarvikepakkauksista uutta, elintarvikekelpoista pakkausmateriaalia. Hyvälaatuista kierrätettyä PET-muovia alkaa olla vaikea saada markkinoilta, koska monet brändituotteet priorisoivat sen ykköseksi, eikä jalostusprosessi ole aivan helppo.

Muillekin muoveille haetaan PETin tapaisia, suoraan elintarvikekontaktiin soveltuvia, hyväksyttyjä kierrätysreittejä. Tehtävä on vaikeampi, koska ne ovat yleensä huokoisempia ja vaikeammin fysikaaliskemiallisesti puhdistettavia.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on jo nyt näyttämässä vihreää valoa tietyille polypropeenin (PP) ja HD-polyeteenin (high density, PE) hyväksyntälinjoille, mikä on edellytys kaupalliselle läpimurrolle. Hyväksymistavat tulevat luultavimmin Eurooppaankin, minkä lisäksi polystyreenialan toimijat ovat vuoden 2021 alussa jättäneet hakemuksen PS:n elintarvikekontaktihyväksynnälle. PS-hakemus lienee solvolyysi eli liuotus/kiteytys -reitti.

Hyväksynnän lähtökohta nyt on se, että muovi on alun perin ollut elintarvikekontaktikäytössä. Keräilyn ja prosessoinnin pitää olla täysin hallittuja ja viranomaishyväksyttyjä.

Muovien kemiallinen kierrätys saattaa poistaa läpi lyödessään nykyrajoitteet liki tyystin uusiomuovilta vuoteen 2030 mennessä. Näillä menetelmillä päästään yleensä neitseellisen muovin tasolle.

Pyrolyysilla jätemuovista tuotettua pakkausmuovia voi jo ostaa useilta toimittajilta. Tavallisimmin kyseessä on sertifikaatilla todennettu osuus materiaalierässä, koska pyrolyysiöljy sekoitettaan vielä toistaiseksi jalostamon normaalien fossiilisten hiilivetyjen syöttöön.

Suomi oli vuosia muovin kierrätyksessä, edullisuudessa ja innovaatioissa EU-kärkeä, mutta uusi jätelaki hävittänee muovinkierrätystä kehittäneen muovituottajayhteisön ja tämän osaamisfokuksen. Tämä ikävä kyllä uhkaa pudottaa Suomen tästä kehityskärjestä.

Vesa Kärhä
toimitusjohtaja
Muoviteollisuus ry