Muovidirektiivin kansallinen toimeenpano etenee 

Kertakäyttöisiin muovituotteisiin kohdistuvan direktiivin kansallinen toimeenpano on työn alla.

Loppuvuodesta 2021 julkaistu hallituksen esitys (VN/9898/2021) sisältää useita jätelakiin esitettäviä uudistuksia, jotka polveutuvat SUP-direktiivistä (Single-Use Plastics). Ne koskevat muun muassa kulutuksen vähentämistä, laajennettua tuottajavastuuta sekä juomapakkausten tuote- ja erilliskeräysvaatimuksia. Hallituksen esitys on ollut lausuntokierroksella alkuvuoden ajan, ja päätöksiä odotetaan nopealla aikataululla.

Kulutusta vähennetään vapaaehtoisin toimin

SUP-direktiivissä (artikla 4 ja liite A) edellytetään jäsenvaltioilta toimia, joilla vähennetään kunnianhimoisesti ja pysyvästi tiettyjen take away -tyyppisten muovisten, kertakäyttöisten elintarvikepakkausten ja juomamukien (annospakkauksien) kulutusta. Toimilla pitää vähentää näiden muovituotteiden kulutusta vuosien 2022 ja 2026 välillä. Vähentämistoimet voidaan toteuttaa joko lainsäädännöllä tai vapaaehtoisin toimin.

Suomessa ensisijaiseksi toteutusvaihtoehdoksi esitetään jälkimmäistä, niin sanottua Green Deal -sopimusta. Sopimusosapuolina ovat ympäristöministeriö sekä vähentämistoimien keskeisten toimialojen järjestöt Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sekä Suomen Pakkausyhdistys ry.

Green Dealissa asetetaan toimialakohtaiset kattavuustavoitteet sen varmistamiseksi, että mukana on vähentämistoimien vaikuttavuuden kannalta riittävästi yrityksiä. Vähentämistoimissa edetään asteittain vuosina 2022–2026. Vuosina 2022–2023 selvitetään lähtötiedot ja asetetaan niihin perustuvat vähentämistavoitteet vuosille 2024–2026.

Tavoitteena on vähentää markkinoille saatettujen muovisten kertakäyttöisten annospakkausten sisältämän muovin määrää. Lisäksi Green Dealin piirissä olevien, osittain muovista valmistettujen annospakkausten sisältämän muun materiaalin kokonaismäärä ei saa kasvaa vuoden 2022 tasosta. Sopimuksessa asetetaan omat tavoitteet sekä täysin että osittain muovia sisältäville annospakkauksille.

Vuoden 2023 lopulla tarkastellaan Green Dealin kattavuutta sekä vuosina 2025 ja 2027 tavoitteiden toteutumista ja sopimuksen toimivuutta. Jos sopimuksen toimet eivät ole riittäviä, vaihtoehtoisena toteutustapana on vähentämistoimien sääntely. Green Dealia voidaan jatkaa sopimuskauden päätyttyä.

Mukaan lähtevät yritykset asettavat itselleen kulutuksen vähentämistavoitteet ja valitsevat sopimuksessa luetelluista vähentämistoimista itselleen sopivimmat. Green Dealiin liitytään sitoumus2050.fi -sivustolla.

Yrityskohtainen raportointi esitetään tehtäväksi osana pakkausten tuottajavastuun raportointia. Koska viiveet komission aikataulussa ovat heijastuneet myös Green Dealin valmistelutyöhön, vuoden 2022 lähtötiedot kerätään erillisselvityksenä. Raportointi tehdään painoperusteisesti, mutta tavoitteena on saada Green Dealin kautta kuva myös annospakkausten kappalemääräisestä vähentymisestä.

Direktiivi tuo uusia raportointivelvoitteita

SUP-direktiivin raportointia esitetään toteutettavaksi osana nykyisiä pakkausten tuottajavastuuvelvoitteita sekä uusia SUP-tuottajavastuuvelvoitteita. Tähän kuuluvat sekä kulutuksen vähentäminen (artikla 4) että uusi SUP-tuotteiden tuottajavastuuvelvoite (artikla 8). Pakkaustietoja kulutuksen vähentämisestä ryhdytään keräämään tietoja aikaisintaan vuodelta 2023.

SUP-tuotteiden uusi tuottajavastuu tarkoittaa osallistumista julkisten keräysjärjestelmien ja roskaantumisen puhdistamisen kustannuksiin, eli SUP-tuottajavastuulliset tahot osallistuvat kunnallisen jätehuollon kustannuksiin. Aluksi on sovittu kuntien ja tuottajavastuullisten kesken vuosille 2023–2025 kiinteä korvaus: 4,79 euroa asukasta kohden. Päätuoteryhmiä ovat SUP-pakkaukset ja tupakkatuotteet.

Raportointitiedot artikla 8 mukaisista SUP-tuotteista ja niiden osuuksista kerättyjen ja siivottujen roskien joukossa tarvitaan, jotta järjestely voidaan toteuttaa kustannusvastaavasti. Ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja SUP-tuottajavastuullisten tahojen toteuttamassa hankkeessa on kehitetty kansallinen menetelmä SUP-roskien tutkimiseksi. Kuluvan vuoden aikana teetetään menetelmään perustuva koostumustutkimus. Tätäkin tietoa ryhdytään keräämään yrityksiltä vuonna 2023.

Kirjoittaja on avustanut Elintarviketeollisuusliittoa SUP-direktiivin kansallisen toimeenpanon kysymyksissä.


SUP-direktiivin velvoitteet ja niiden voimaantulon aikataulu

20213.7. Markkinoille saattamisen kieltäminen 3.7. Merkintävaatimukset: roskaantumista ehkäisevät merkinnät (ns. kilpikonnamerkki)
20235.1. Laajennettu tuottajavastuu: pakkaukset ja tupakkatuotteet
20243.7. Tuotevaatimukset: muovisen korkin pysyttävä kiinni juomapakkauksessa myös avattuna 31.12. Laajennettu tuottajavastuu: muut kuin pakkaukset ja tupakkatuotteet
2025Tuotevaatimukset: PET-juomapullojen kierrätysmuovipitoisuus vähintään 25 % Erilliskeräys: 77 % juomapulloista erilliskerättävä kierrätystä varten
2026Kulutuksen vähentäminen: vuoden 2022 tasosta vuoteen 2026 mennessä
2029Erilliskeräys: 90 % juomapulloista erilliskerättävä kierrätystä varten
2030Tuotevaatimukset: juomapullojen kierrätysmuovipitoisuus vähintään 30 %
Lähde: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy