EU edistää ravitsemusvastuullisuutta pakkausmerkinnöillä

Euroopan komission Pellolta pöytään -strategian toimintasuunnitelmassa on useita aloitteita, joilla pyritään edistämään kestävää elintarvikekulutusta ja helpottamaan terveellisiin ja kestäviin ruokavalintoihin siirtymistä.

Elintarvikkeiden koostumuksen uudelleenmuokkausta edistetään laatimalla ravintosisältöprofiileja, joissa asetetaan kynnysarvot esimerkiksi tyydyttyneelle rasvalla, suolalle, sokereille ja kuidulle. Jos elintarvikkeen ravintosisältö ylittää tai alittaa kynnysarvot, elintarvikkeeseen ei voisi liittää ravitsemus- tai terveysväitteitä.

Elintarvikkeille ehdotetaan harmonisoituja pakollisia ravintoarvomerkintöjä pakkauksen etupuolelle. Merkintä voisi olla tiettyjä ravintoaineita koskeva merkintä värikoodeilla kuten Iso-Britannian liikennevalomerkki, myönteinen yleismerkintä kuten Sydänmerkki tai tuotteen ravintosisältöä koskeva yleismerkintä värikoodeille kuten Nutri-Score-merkki.

Komissio harkitsee pakollisia alkuperämerkintöjä nykyistä useampiin elintarvikkeisiin. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi maitotuotteen ainesosana käytetty maito, elintarvikkeen ainesosana käytetty liha, kanin- ja riistanliha sekä peruna ja riisi.

Nykyisten parasta ennen– ja viimeinen käyttöajankohta – merkintöjen väärinymmärrysten katsotaan osaltaan aiheuttavan ruokahävikkiä. Siksi päiväysmerkintöjä koskevia sääntöjä ehdotetaan tarkistettavaksi. Esillä on ollut muun muassa tiettyjen elintarvikkeiden vapauttaminen päiväysmerkinnöistä, parasta ennen -merkinnän täydentäminen lisätekstillä ja visuaaliset päiväysmerkinnät.

Komissio tekee ehdotuksen ainesosaluettelon ja ravintoarvoilmoituksen pakollisesta merkitsemisestä alkoholijuomiin helmikuussa 2021 julkaistun Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman mukaisesti. On keskusteltu muun muassa siitä, tulisiko kaikki tiedot ilmoittaa pakkauksessa vai voisiko osan ilmoittaa muulla tavalla, esimerkiksi verkkosivuilla.

Komissiolta ehdotukset vuoden lopussa

Komissio antaa lainsäädäntöehdotukset ravitsemusvastuullisuusaloitteista vuoden 2022 loppuun mennessä. Julkinen kuuleminen aloitteista oli alkuvuodesta 2022. Lisäksi jäsenvaltioiden viranomaisille ja sidosryhmille on järjestetty kohdennettuja kuulemisia, haastatteluja ja työpajoja.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellinen lausunto pakkauksen etupuolella esitettävistä ravintoarvomerkinnöistä ja ravintosisältöprofiileista julkaistiin keväällä 2022¹. EFSA tekee myös kuluttajatutkimuksen päiväysmerkinnöistä. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus The Joint Research Centre (JRC) päivittää pakkauksen ravintoarvomerkintöjen ja alkuperämerkintöjen kirjallisuuskatsaukset sekä tekee markkina-analyysin alkoholijuomien merkinnöistä.

Euroopan parlamentti on pitänyt ravintosisältöprofiilien laatimista tarpeellisena ja kannattanut pakollista harmonisoitua, pakkauksen etupuolella esitettävää ravintoarvomerkintää. Merkinnän tulee kuitenkin ottaa huomioon erityisesti nimisuojajärjestelmässä olevien elintarvikkeiden erityispiirteet. Alkuperämerkintävaatimuksia tulee laajentaa ainakin ainesosana käytettyyn lihaan ja maitoon. Parlamentti tukee myös päiväysmerkintöjen selventämisvaatimuksia sekä pakollista ainesosaluetteloa ja ravintoarvomerkintää alkoholijuomiin.

Kaikkien säädösehdotusten tulee perustua kattavaan vaikutusten arviointiin. Ulkopuolinen taho (ICF Research and Evaluation) on tehnyt tutkimuksen eri vaihtoehtojen vertailun ja vaikutusarviointien taustaksi. Vaikutusten arvioinnissa on tarkoitus käyttää useita erilaisia kriteereitä (Social Multi-Criteria Evaluation).

Komissio laati ravitsemusvastuullisuusaloitteiden vaikutusarviointeja kesän 2022 aikana. Komission työasiakirjoja säädösehdotuksista saadaan mahdollisesti syksyllä.

¹ EFSA:n lausunto: efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7259