Jätevuorien kasvattaminen vaihtui maailman pelastamiseksi

Tein vuosituhannen vaihteessa, ennen logistiikka- ja materiaalinkäsittelyurani alkamista, tulevaisuudentutkimusta Turun Kauppakorkeakoulussa ja Åbo Akademissa. Silloinen esimieheni, futurologi KTT Tarja Meristö tapasi sanoa, että maailman pelastamisesta pitää tehdä kannattava bisnes.

Nuorena tulevaisuudentutkijana allekirjoitin toki pomoni moton, mutten vielä tuolloin täysin sisäistänyt, kuinka oleelliseksi liiketoiminnan muodoksi koko kiertotalous vähitellen vääjäämättä muodostuisi. Näin siitä huolimatta, että päätin jo lähes 30 vuotta sitten opiskella ympäristönsuojelua sivuaineena Turun yliopistossa.

Kun opiskelin lukuvuoden Kiinan Qingdaossa, ympäristön kantokyvyn rajat alkoivat näkyä jo karmivalla tavalla paikallistasolla. Nykyään Kiinan viralliset viisivuotissuunnitelmat sisältävät olennaisena osana ympäristön.

Vielä 1990-luvulla ympäristönsuojelusta ei haluttu maksaa vapaaehtoisesti mitään, mutta nykyään se on vastuullisen liiketoiminnan perusedellytys. Aloittaessani huhtikuun lopulla Envor Groupin myyntijohtajana Forssassa tiesin jo olevani olennaisen äärellä: Myymässä jotakin sellaista, josta paatuneinkin ja kovasydämisin myyntihenkilö voisi olla ylpeä.

Elintarvikkeiden sivuvirtojen tai syömäkelvottomien elintarvikkeiden muuttaminen biokaasuksi ja sähköenergiaksi konkretisoi sen, mitä kiertotalous parhaimmillaan on. Biokaasua valmistamme myös puhdistamolietteistä ja pidämme tämän valmistuslinjan selkeästi erillään luomulinjasta. Jo useita vuosia hienosti palvelleet Forssan kolme reaktoria saavat tänä vuonna Porissa seurakseen neljännen, lietteitä hyödyntävän laitoksen.

Biokaasumme auttaa meitä suojelemaan ympäristön tilaa jokapäiväisessä liiketoiminnassamme. Esimerkiksi myyntihenkilöstö ajaa asiakkaan luo kaasuhybridillä, jonka voi tankata oman konttorin vieressä olevalta asemalta, samoin aseman lukuisat ulkopuoliset käyttäjät. Prosessissa syntyvää sähköä taas käytämme sekä omalla tontillamme että myymme valtakunnanverkkoon.

Korvaamalla fossiilisia polttoaineita biokaasulla saadaan pelkästään Envorin voimin vähennettyä hiilidioksidipäästöjä noin kolme miljoonaa kiloa vuosittain. Erään asiakkaamme päästöt ovat pienentyneet yli 70 prosenttia. Voiko kuluttajan syömän banaanin kuoresta syntyä mitään tämän parempaa?

Kyllä voi: biokaasulaitoksen lopputuotteista saadaan valmistettua myös lietelannoitetta ja mullankaltaista maanparannusainetta. Näitä saadaan molemmista käsittelylinjoistamme, mutta biolinjan lopputuotteet ovat virallisesti hyväksyttyjä luomulannoitteita. Lisäksi erotamme laitokselta syntyvistä jätevesistä typen, josta valmistamme typentalteenottolaitoksessa nestemäistä ammoniumsulfaattia maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin.

Kuluttajat haluavat kierrättää ja lajittelevat jätteensä mielellään.

Elintarvikejätteiden kierrätyksen onnistuminen ja sen kustannukset ovat kiinni sekä yksittäisten kuluttajien tietoisuudesta että erityisesti siitä, millaisissa pakkauksissa elintarvikkeita myydään ja toimitetaan. Kotimaassa elintarvikkeiden kartonkipakkauksista valmistetaan muun muassa eristeitä ja uusiopakkauksia. Muoveista tehdään erilaisia uusiotuotteita, esimerkiksi kuluttajien kovasti hamuamia ilmaisia kampanjaämpäreitä.

Tiettyjä kartonki- ja muovijakeita viedään esikäsittelyn jälkeen myös ulkomaille, koska kaikille ei löydy markkinoita kotimaasta. Kartonkia viedään Baltian maihin ja Keski-Eurooppaan, muovi matkustaa konteissa jopa Intiaan asti.

Tuottajayhteisöissä pitäisi ottaa laajemmin huomioon se, että käytössä olisi pakkausmateriaaleille yhtenäiset standardit, joita seuraamalla elintarvikkeiden valmistajat mahdollistaisivat pidemmälle viedyn kierrätyksen. Jos esimerkiksi muovilaatuja ei pystytä kohtuudella erottamaan toisistaan, päätyy osa pakkausmuoveista aina polttoon.

Viime vuosina olemme havainneet, että kuluttajat haluavat kierrättää ja lajittelevat jätteensä mielellään. Tässä on taustalla taloudellinen hyöty, tiedon lisääntyminen ja ihmisen aito halu parantaa maailmaa. Ja kun kuluttaja ilmaisee mielipiteensä ”jaloillaan”, se vie vääjäämättä markkinoita samaan suuntaan.