Itämeri-sitoumus kirittää kestävää elintarviketuotantoa

Maapallon kantokyvyn rajoista ja ilmastonmuutoksen kiihtyvästä tahdista on keskustelu aktiivisesti viimeisten vuosien aikana. Kuluttajien ja sidosryhmien vaatimukset kasvavat, ja sosiaalinen media toimii tässä kaikukoppana. Haasteet ovat valtavat, ja mikään yhteiskunnan osa-alue ei pysty muutokseen yksin.

Yrityksillä on vastuu, mutta etenkin valta ja mahdollisuus vaikuttaa. Tiedostava toimija ymmärtää, että taloudellisesti kestävän liiketoiminnan pohjana on ympäristöä ja ihmisiä kunnioittava toimintatapa. Vastuullinen liiketoiminta ei ole enää vuosikausiin ollut päälle liimattua tarinaa, vaan strategiselle tasolle tuotuna sen avulla voidaan merkittävästi parantaa yrityksen kannattavuutta. Edelläkävijäyritysten etumatka markkinoilla voi olla jopa 5−15 vuotta.

Baltic Sea Action Groupilla (BSAG) yritysten aktivointi mukaan strategiseen vastuullisuustyöhön on ollut toiminnan keskiössä jo yli kymmenen vuotta. Kestävän ruokajärjestelmän edistäminen on keskeisiä tavoitteitamme. Toimiala on hedelmällinen, sillä monen toimijan arvoketju ulottuu alkutuotannosta loppukäyttäjiin.

BSAG tarjoaa mahdollisuuden osallistua työhön Itämeren ja ilmaston puolesta Itämeri-sitoumuksella. Sitoumus on teko tai prosessi, jolla on myönteinen vaikutus Itämereen tai ympäristöön. Toimintamme aikana sitoumuksia on annettu yli 300. Antajina ovat niin yritykset, yhdistykset, säätiöt kuin valtiotkin.

Sitoumustyön ytimessä on julkinen lupaus oman toiminnan muuttamisesta siten, että myönteinen vaikutus ulottuu myös ympäröivään maailmaan. Lupaus voi olla esimerkiksi tuotannon päästöjen pienentäminen, kestävien tuotantomenetelmien käyttöönotto sopimustuotannossa tai kokonaan uuden kestävän liiketoimintakulman kehitys esimerkiksi vastuullisena tuotelanseerauksena.

Tällä hetkellä BSAG:n aktiivisten yritysyhteistyökumppanien listaan kuuluvat muun muassa Altia, Apetit, Atria, Berner, Fazer, Gofore, Gasum, Sinebrychoff, S-ryhmä, UPM-kymmene, Tauko design ja Valio.

Itämeri-sitoumuksen voi tehdä kuka vain, joka haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa myönteisesti lähiympäristön tilaan ja samanaikaisesti kehittää oman toimintansa vastuullisuutta. Itämeri-sitoumukset ovat esimerkiksi vähentäneet Itämeren ravinnekuormaa, lisänneet maaperän hiilensidontaa, pienentäneet toimijoiden päästöjä ilmakehään sekä vähentäneet haitallisten aineiden käyttöä tuotantoketjussa.

Edelläkävijäyritysten etumatka markkinoilla voi olla 5−15 vuotta.

Atria on sitoumuksessaan sitoutunut kehittämään kestävää ruokaketjua ja kotieläintuotantoa. Ytimessä ovat tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen, ravinteiden kierrätyksen tehostaminen sekä maaperän kuntoa ja hiilensidontaa parantavien menetelmien edistäminen.

Gofore tarjoaa asiantuntemusta dataa hyödyntävien teknologioiden suunnitteluun ja kehittämiseen, mikä tukee BSAG:n tavoitteita maaperän hiilensidonnan lisäämiseksi ja uudistavien maanviljelymenetelmien käyttöönottamiseksi.

Sinebrychoffin työn keskiössä on edistää raaka-aineiden alkutuotannon kestävyyttä. Merkittävässä roolissa on tavoite Kohti hiiliviljeltyä jouluolutta. Lisäksi Sinebrychoff tiedottaa omalle henkilökunnalleen ja tärkeille sidosryhmilleen hiiliviljelystä ja sen periaatteista.

Suomalainen kierrätysmateriaaleista muotia tekevä Tauko design taasen haluaa Itämeri-sitoumuksellaan vaikuttaa värjäyksen kestävyyteen ja tekstiilien kierrätettävyyteen.

Seuraamme säännöllisesti sitoumusten edistymistä ja tapaamme sitoumuskumppaneita usein. Sitoumuksen mittarit mietitään aina erikseen jokaisen toimijan kohdalla. Oman tuotannon tehostamisessa mittarit voivat olla yksinkertaisesti numeerisia. Monitahoisempien sitoumusten edistämistä seurataan projektiluonteisilla välitavoitteilla.

Kaikki BSAG:n keräämät Itämeri-sitoumukset ovat julkisia, ja niiden kehitystä voidaan seurata avoimesti.

Strateginen yhteistyö laajasti verkottuneen kansalaisjärjestön kanssa mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen aivan uudella tavalla. Samalla työ säteilee ympärillä olevaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Haastankin teidät mukaan BSAG:n Itämeri- ja ilmastotyöhön!

Itsenäinen säätiö

BSAG on itsenäinen säätiö, jonka tavoite on Itämeren hyvän ekologisen tilan saavuttaminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Säätiön perustivat vuonna 2008 Ilkka Herlin, Saara Kankaanrinta ja Anna Kotsalo-Mustonen.

BSAG:n toiminta perustuu yhteistyön virittämiseen eri toimijoiden välillä. Säätiö saattaa yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoi yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja ja tuo yhteen kaikki ne tahot, joiden panosta tarvitaan Itämeren pelastamiseksi.

Kommentit

Jätä kommentti