Elintarviketeollisuuden omat kestävän viljelyn ohjelmat  

Suomessa osa elintarvikeyrityksistä on kehittänyt ohjelmia kestävälle viljelylle. Ohjelmiin sisältyy muun muassa kasvihuonekaasujen vähentämiseen, luonnon monimuotoisuuden tukemiseen, hiilensidontaan, veden parempaan kiertokulkuun ja ravinteiden tarkempaan käyttöön tähtääviä toimia.  

Lantmännen lanseerasi Suomessa Ilmasto & Luonto -viljelyohjelman vuonna 2021, ja ohjelmaa toteutetaan tällä hetkellä rukiin viljelyssä. Fazer teki ensimmäisen kestävää viljelyä edistävän Itämeri-sitoumuksensa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) vuonna 2013. Se loi pohjan Fazerin Viljavision kestävän viljelyn periaatteille, joiden käyttöön sopimusviljelijöitä kannustetaan. Myös Nestlé tekee yhteistyötä BSAG:n kanssa. Se odottaa kotimaisilta sopimusviljelijöiltään ensimmäistä, omien uudistavan viljelyn kriteeriensä mukaisesti viljeltyä peruna-, porkkana-, palsternakka- ja sipulisatoa tänä syksynä.  

Lantmännenin ohjelman pohjana ovat Ruotsissa useita vuosia käytössä olleen viljelyohjelman menetelmät, joita muokattiin viljelijöiden avulla Suomen olosuhteisiin sopiviksi huomioiden myös Suomen Ilmastotiekartan tavoitteet. Kriteerien noudattamista edellytetään ohjelmaan sitoutuneelta sopimusviljelijältä, ja toimenpiteiden tuomista lisäkustannuksista maksetaan viljelijälle korvaus.  

Fazerin kestäviä viljelyperiaatteita on ollut laatimassa viljelijöitä, tuottajajärjestöjä ja ympäristöjärjestöjä. Nestlén omat kriteerit uudistavalle viljelylle on kehitetty yhdessä yrityksen omien ja BSAG:n asiantuntijoiden kanssa. Kriteerien noudattaminen on kummankin yrityksen sopimusviljelijöille vapaaehtoista. 

Sopimusten noudattamista seurataan ja todennetaan kaikissa yrityksissä tila-auditointien avulla. Tämän lisäksi sopimusviljelijät tekevät itsearviointeja. 

Viime vuonna 15 prosenttia Lantmännen-yhtiöiden kotimaan leipomotuotteissa käyttämästä rukiista viljeltiin Ilmasto & Luonto -ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että kaikki ruis on ohjelman mukaista vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2022 Fazerin viljelijäkyselyn mukaan yli puolet tavanomaisista viljelijöistä viljeli kestävän viljelyn periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki Fazerin Suomessa ja Ruotsissa kuluttajatuotteissa käytetty vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet. Nestlén tavoitteena on hankkia 20 prosenttia pääraaka-aineista uudistavan viljelyn kautta vuoteen 2025 mennessä.