Tulevaisuuden tekijöitä tarvitaan myös vientiin

Monet nykynuoret ovat yrittäjähenkisiä ja suuntautuvat heti kansainvälisiin tehtäviin. Markkinointi- ja vienti-into ei ole ainakaan heistä kiinni. Tämä pätee myös elintarvikealan opiskelijoihin, vastavalmistuneisiin ja työuran alussa oleviin alan ammattilaisiin.

Halu päästä mielenkiintoisiin tehtäviin ja kansainvälistyä näkyy myös Elintarviketieteiden Seuran (ETS) järjestämissä mentorointitilaisuuksissa. Seura on järjestänyt mentorointeja lähinnä opintojensa loppuvaiheessa oleville elintarvikealan korkeakouluopiskelijoille vuodesta 2014 lähtien.

Vuonna 2016 teemana oli Tutkinnoista kansainvälisille markkinoille. Vuosina 2018−2019 Tehoa työnhakuun -mentorointikiertue on suuntautunut pääkaupunkiseudun lisäksi Turkuun, Kuopioon ja Seinäjoelle. Kiertue jatkuu ensi vuonna.

Myös ETS:n seminaarit ja vierailut ovat koulutustilaisuuksia, joista opiskelijat voivat ammentaa uutta tietoa. Tänä syksynä seminaarien aiheina ovat olleet muun muassa kiertotalous, muovipakkaukset ja ilmastotalkoot. Toukokuussa 2020 Aistivaraisen tutkimuksen jaosto ja ETS järjestävät European Sensory Science Societyn Taste of Creativity -symposiumin Helsingissä.

Valmistuneita odottaa mielenkiintoinen ja palkitseva ura elintarvikealalla.

Valtakunnallinen yrityskummiverkosto tarjoaa apuaan pienyrittäjille. Verkostossa on tuhat aktiivista kummia, jotka haluavat siirtää liiketoimintaosaamistaan vapaaehtoistyönä. Yksi heistä on diplomi-insinööri Aimo Jussila, joka on työskennellyt yrityskummina Pirkanmaalla kymmenisen vuotta. Hän määrittelee hyvän yrityskummin ominaisuuksiksi kuuntelu- ja keskustelutaidon. Yrityskummikin on mentori.

Pienetkin yritykset vievät tuotteitaan tai palvelujaan ulkomaille. Suomen elintarvikevienti on kasvanut kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua on etenkin Saksassa ja Kiinassa.

Business Finlandin toimialajohtaja Esa Wrang patistaa yrityksiä näkemään viennin strategisena liiketoimintana, ei vain taktisena lisämyyntinä. Elintarvikeviennissä vauhtiin päässeiden suomalaisyritysten toimitusjohtajat vakuuttavat, että arktisuus myy maailmalla. Uutta pontta vientiin on saatu tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan puolukka ehkäisee erityisesti lihavuutta ja matala-asteista tulehdusta.

Suomi on kansainvälisesti arvostettu muotoilumaa myös palvelujen muotoilussa. Palvelumuotoilutoimisto Hellonin perustajan Jaakko Wäänäsen mukaan pitää ymmärtää, mistä yritysten tuottama asiakaskokemus muodostuu, millaisia odotuksia ja tarpeita erilaisilla kohderyhmillä on ja miten näiden tietojen pohjalta luodaan kestävää ja erottuvaa liiketoimintaa.

Ennen kuin aikuistuva nuori pääsee kokeilemaan osaamistaan työelämässä, kannattaa opinnot saattaa loppuun. Helsingin yliopiston vanhojen pääaineiden mukaan opiskelevien pitää valmistua 1.7.2020 mennessä. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa heitä on 1 100, joista elintarviketieteiden vanhojen pääaineiden ja ravitsemustieteen pääaineen opiskelijoita on yhteensä noin 250. Osa heistä siirtynee vuonna 2017 alkaneisiin uusiin maisteriohjelmiin.

Tiedekunta tukee vanhojen pääaineiden mukaisten opintojen saattamista loppuun tarjoamalla opiskelijoille muun muassa gradujen lisäohjausta ja teknistä apua lopputyön kokeellisen työn suorittamiseen. Valmistuneita odottaa mielenkiintoinen ja usein palkitseva ura elintarvikealalla: moni näkee oman työn jäljen valmiina tuotteina kaupan hyllyssä.