TETSin vuosikokous ja vierailu Pernod Ricardilla

Yhteensä 20 Turun Elintarviketutkijain Seuran jäsentä vieraili Pernod Ricard Finland Oy:n Turun tehtaalla 6.2.2020 Vierailu alkoi yrityksen toiminnan esittelyllä ja tehdaskierroksella sekä yrityksen mahdollistamalla kahvituksella ja tuotemaistatuksella. Kierroksen järjestivät tuotekehityspäällikkö Sanna Koivikko, laadunvarmistuspäällikkö Päivi Rantanen ja tuotantopäällikkö Eeva-Kaarina Valtonen Pernod Ricard Finland Oy:stä.

Pernod Ricard on ranskalainen yritys, joka valmistaa erilaisia alkoholijuomatuotteita. Turun Pernod Ricardin tehtaan juuret ulottuvat 150 vuoden taakse. Tuolloin yritys kantoi nimeä AB Nordfors Oy. Nykyinen tehdas valmistaa tai maahantuo jopa 400 kotimaista tai kansainvälistä tuotetta. Turun tehtaalta lanseerataan noin 10−15 uutta tuotetta vuosittain.

Pernod Ricard pyrkii vastaamaan muuttuviin kuluttajavaatimuksiin ja ympäristökysymyksiin tarjoamalla uusien makujen lisäksi esimerkiksi vegaanisia tuotteita ja luomutuotteita sekä minimoimalla hävikkiä ja hyödyntämällä täysin tuotannon marjapuristejäte. Turun tehdas toimii täysin uusiutuvalla energialla, ja se on saanut kunniamaininnan arvostetussa Drinks Business Green Awards -kilpailussa.

TETS palkitsi kaksi opinnäytetyötä

Vierailua jatkettiin seuran vuosikokouksella. Kokouksessa valittiin vuoden 2020 puheenjohtajaksi DI Niko Markkinen. Hallitukseen valittiin FM Johanna Jokioja, DI Niina Kelanne, FT Maaria Kortesniemi, FM Eija Kulju ja FM Heli Sihvonen.

TETSin vuoden 2020 hallitukseen kuuluvat FT Maaria Kortesniemi (vas.), FM Eija Kulju, DI Niko Markkinen, DI Niina Kelanne, FM Heli Sihvonen ja FM Johanna Jokioja. Kuva: Kaisu Mälkiä

TETS ry:n vuoden 2020 opinnäytestipendit jaettiin kahdelle opiskelijalle: DI Ella Aitalle ja insinööri Jarno Karjalaiselle. Kokouksen päätteeksi Aitta kertoi opinnäytetyössä käytetystä pH-vaihtelumenetelmästä, jolla eristettiin silakan proteiineja muokkaamalla niistä liukoisempia tavoitteena lisätä silakan hyötykäyttöä. Pro gradu -työ tehtiin Turun yliopiston Elintarvikekemian ja elintarvikekehityksen yksikössä.

Karjalaisen opinnäytetyö käsittelee broilerituotantolaitoksen jätehuoltojärjestelmän kehittämistä, ja tehtiin Turun ammattikorkeakoulun prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmassa.