Vuoden ruokakasvattaja 2021 -tunnustus Ruokaneuvolivelle

Ruokatieto Yhdistys ry on myöntänyt Vuoden ruokakasvattaja 2021 -tunnustuksen Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Ruokaneuvolivelle, jota tuottavat ruoka-asiantuntijat Anna Kari ja Janita Kylänpää. Ehdotuksia tunnustuksen saajaksi saatiin huimat 21 kappaletta! Ehdotusten perusteluissa näkyivät ruoan arvostus ja ruokakasvatuksen tärkeys.

Vuoden ruokakasvattajien Ruokaneuvolive tekee vaikuttavaa ruokakasvatustyötä tarjoamalla kotitalouksille mahdollisuuden valmistaa ruokaa yhdessä, ohjatusti sekä tukien yhteisöllisyyttä ja uuden oppimista poikkeusajassa mahdollisin keinoin. Innovatiivisen ja ennakkoluulottoman kehitystyön tuloksena syntynyt Ruokaneuvolive on tavoittanut jo yli 500 000 katsojaa ympäri Suomen.

Vuoden ruokakasvattaja 2021 -valintamenettelyssä korostui tänä vuonna toimijan resilienssi. Tunnustuksen saaja on kyennyt kehittämään ruokakasvatusta tai siihen liittyvää osa-aluetta myös vuoden 2020 poikkeusolojen aikana sekä edistänyt kohderyhmänsä kykyä sopeutua, joustaa ja toimia kestävästi poikkeuksellisessa tilanteessa.

Ehdotuksia Vuoden ruokakasvattajaksi saatiin huimat 21 kappaletta. Ehdotuksille yhteistä on halu toteuttaa ja kehittää ruokakasvatusta omalle kohderyhmälle sopivaan muotoon, joka palvelee ajalle tärkeitä osaamistarpeita.

Kursseista neuvokkaasti Ruokaneuvoliveksi

Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijoiden Anna Karin ja Janita Kylänpään järjestämä kurssitoiminta jouduttiin perumaan äkillisesti keväällä 2020. ruoka-asiantuntijat eivät kuitenkaan jääneet toimettomiksi. Kurssien jättämää tilaa tilkittiin uudenlaisella ruokakasvatustoiminnalla: sosiaalisen median alustoilla toteuttavalla Ruokaneuvolivellä. Lähetyksissä kokkaillaan kotoisasti ja katsojat saavat vinkkejä ruoka-asioihin. Ruoka-asiantuntijat kehittivät uuden konseptinsa pian poikkeusolojen astuttua voimaan.

Ruokaneuvolive on vaikuttavaa ruokakasvatustyötä, joka tuo ruokakasvatuksen helposti lähestyttävään ja innostavaan muotoon. Konsepti tarjoaa kotitalouksille mahdollisuuden toteuttaa ruoka-arkea yhteisöllisyyttä lisäävin menetelmin ja kestävää ruoka-arkea tukien. Ruokaneuvoliven sisällöissä korostuvat lähiruoka sekä terveellisen ravitsemuksen periaatteet.

Vuoden ruokakasvattajiksi valittujen Anna Karin ja Janita Kylänpään Ruokaneuvolive osoittaa, kuinka ruokakasvatusta voidaan kehittää entistä innostavampaan ja uusia osaamistarpeita paremmin vastaavaan muotoon. Konsepti on auttanut katsojiaan sopeutumaan ja toimimaan kestävästi uudenlaisessa tilanteessa.

Ruokaneuvoliveä tunnustuksen saajaksi ehdotti kolme erillistä tahoa, jotka edustivat niin työyhteisöä kuin katsojia. Ruokaneuvolive tuottajineen palkitaan Ruokatiedon toimesta kunniakirjalla ja 1000 euron huomionosoituksella.

Kunniamaininnat kolmelle ansioituneelle toimijalle

Vuoden ruokakasvattaja 2021 -kunniamaininnat Ruokatieto myöntää Napapiirin yläasteen kotitalousopettajille, Upseerin päiväkodille sekä Virpi Kulomaalle.

Napapiirin yläasteen kotitalousopettajat Seija Laine, Kristiina Ruotsala ja Marja Närä ovat kehittäneet koulunsa ruokakasvatusta aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti yhdessä tuottaen toimivan opetuskokonaisuuden etäopetukseen. Laadukasta ruokakasvatusta on toteutettu määrätietoisesti yhteistyössä koulun kotitalousopettajien ja ympäröivän yhteisön kanssa. Koulun kotitalousopettajien toteuttama esimerkillinen työ ruokakasvatuksen parissa on huomattu niin oppilaiden, huoltajien kuin työyhteisönkin keskuudessa.

Upseerin päiväkodin pitkäjänteinen kaupunkiviljelyn toteuttaminen on innostanut lapsia tutustumaan kasviksiin ja tutustuttanut heidät ruoan reittiin aina pellolta pöytään saakka. Vuoden 2020 keväästä alkaen Upseerin päiväkoti on toiminut osana Vihreä lippu -ohjelmaa, jossa kestävän kehitykset pioneerit innostavat muita kasvatusalan toimijoita kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan.

Virpi Kulomaa on edistänyt ruokakasvattajien ja ruokapalvelutuottajien toimintaa toteuttamalla vapaaehtoistyönä laajan yleiskatsauksen ja tietoperustan poikkeusolojen aikaisista kouluruokajärjestelyistä. Ruoka-alan viestinnän parissa työskentelevän Virpin oma-aloitteisuus muuttuneiden kouluruokajärjestelyjen selvittämiseksi toi yhteen suuren joukon ruokapalvelujen tuottajia ja ruokakasvattajia. Uuden yhteisön rakentaminen sosiaalisen median alustalle on edistänyt yhteisön kykyä sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen sekä auttanut kehittämään uusia ratkaisuja ruokapalvelujen toteuttamiseksi.