Liiketoiminta luo yhteiskunnallista arvoa

Endress+Hauser selvisi 2020 pandemiavuodesta hyvin. Heikentyneestä myynnistä huolimatta mittaus- ja automaatioteknologian asiantuntijayritys säilytti kannattavuutensa hyvällä tasolla ja vahvisti taloudellista suorituskykyään.

Endress+Hauser onnistui suojelemaan ihmisten terveyttä ja jatkamaan parhaan mahdollisen tuen antamista asiakkailleen, toimitusjohtaja Matthias Altendorf totesi vuosittaisessa lehdistökonferenssissa Baselissa Sveitsissä. ”Autoimme pitämään tärkeät päivittäisen toiminnan osa-alueet käynnissä pandemian aikana. Työmme on tärkeää asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle.” Endress+Hauserin tuotteita käytetään esimerkiksi rokotteiden valmistukseen: tytäryhtiö Analytik Jena toimittaa PCR-teknologiaa koronaviruksen havaitsemiseksi.

Digitaalisuus oli tärkeässä asemassa ja sen osuus vain lisääntyi pandemian edetessä – tuotteissa, yhteistyössä, sisäisissä prosesseissa. Asiakkaat ovat jo pitkään pystyneet hoitamaan päivittäiset osto- ja tarjoustapahtumat Endress+Hauserin verkkosivujen kautta. Alustalle rekisteröityjen käyttäjien lukumäärä on kaksinkertaistunut, ja digitaalinen liiketoiminta kasvoi peräti 39 prosenttia. Visual Support -etätukisovellus tuo tarvittaessa kunnossapidon asiantuntijat virtuaalisesti asiakkaan laitoksille. Jopa tehdashyväksyntätestit voidaan nyt toteuttaa etäyhteydellä videotuen avulla.

Vahva koheesio apuna kriisissä

Työntekijöiden määrä kasvoi 126 henkeä ollen maailmanlaajuisesti 14 454 vuonna 2020. Lähes kaikille harjoittelijoille tarjottiin työpaikkaa harjoittelun päätteeksi. Endress+Hauserin tavoitteena on nostaa naisten määrää johtotehtävissä noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä – mikä tarkoittaa naisten nykyisen määrän kaksinkertaistamista. Yritys on jo vähentänyt merkittävästi ympäristöjalanjälkeään viime vuosina. Pandemiavuonna hiilidioksidipäästöt laskivat edelleen 10,1 tonnista 8,9 tonniin miljoonan euron myyntiä kohden.

Mittavat sijoitukset ja runsaasti innovaatioita

Vuonna 2020 Endress+Hauser vei eteenpäin suuria investointihankkeita ja sijoitti 205,9 miljoonaa euroa (10,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna) pääasiassa tuotantoon. Kaksi suurinta projektia olivat tuotantolaitosten laajennukset Maulburgissa Saksassa sekä Reinachissa Sveitsissä. Lisäksi Saksan Gerlingenin ja Waldheimin tuotantolaitoksilla sekä Aurangabadissa Intiassa tehtiin laajennuksia. Myös Kanadan ja Meksikon myyntiyhtiöt rakentavat uusia toimitiloja.

Yritys käytti tutkimukseen ja kehitykseen 195,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 7,6 prosenttia myynnistä. Endress+Hauser haki ensimmäistä kertaa patenttia 276 keksinnölle, mikä on 42 vähemmän kuin 2019. Toimitusjohtaja Matthias Altendorfille tämä on merkki kotona työskentelyn haitoista: ”Ihmiset ovat luovempia, kun he inspiroivat toinen toisiaan ja hakevat ratkaisuja yhdessä.” Silti konsernin innovatiivinen vahvuus säilyi ennallaan: vuonna 2020 lanseerattiin 40 uutta tuotetta ja kuluvana vuonna luvun odotetaan olevan 74.

Meneillään oleva vuosi on alkanut hyvin

Vuonna 2021 Endress+Hauser pyrkii kasvamaan noin viisi prosenttia. Konserni aloitti kuluvan vuoden vauhdilla. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana saadut tilaukset ylittivät yrityksen omat tavoitteet sekä vuoden 2020 vielä vahvan ensimmäisen neljänneksen. Valuuttakurssit painavat edelleen konsolidoitua liikevaihtoa. Lisäksi yritys odottaa kannattavuuden laskevan, sillä monet viime vuonna tehdyistä säästötoimista olivat kertaluontoisia.

”Tulevaisuuden näkymiä leimaa edelleen epävarmuus”, toimitusjohtaja Matthias Altendorf korostaa. Uusien pandemia-aaltojen ja virusvarianttien ohella toimitusketjut aiheuttavat huolta koko teollisuudessa, hän sanoi. Endress+Hauser vahvistaa tämän vuoksi varastojaan ja toimittajaverkostoaan. Uudet tehokkaat logistiikkakeskukset on otettu toimintaan Kiinassa ja Saksassa.

Klikkaamalla kuvaa pääset endress.com – sivustolle katsomaan tallenteen vuosittaisesta mediakonferenssista 2021: Matthias Altendorfin puhe ”Aseman säilyttäminen kriisissä”: