PET-muovipullojen hävikin seuranta pullotusprosessissa pureutui juurisyihin

Insinööri Antti Venäläisen lopputyössä kartoitettiin PET-muovipullojen hävikkiä Sinebrychoffin kahdella tuotantolinjalla. Pääsyyt hävikkiin löytyivät laitteiden mekaanisesta toiminnasta ja hävikin visualisoinnista työnteossa.

Pakkausten kehitys, kierrätettävyys ja hävikin vähentäminen vaikuttavat materiaalitehokkuuteen ja sitä kautta kannattavuuteen, mutta myös Sinebrychoffin tavoitteeseen pienentää toimintansa ympäristöjalanjälkeä ja hiilidioksidipäästöjä. Hävikkiä muovipullolinjoilla lähdettiin seuraamaan laitekohtaisesti kahdella tuotantolinjalla, koska yrityksen toive oli saada yksityiskohtaista dataa prosessissa tapahtuvasta hävikistä.

Kiinnostavimmat löydökset hukan ja hävikin kartoittaminen saatiin LEAN- & Six Sigma – työkaluja käyttäen. Havaittiin esimerkiksi, että tyhjennettäessä PET-pullojen aihioita täyttökoneen siiloon, osa aihioista tippuu lattialle. Se johtui osaksi laitteen teknisistä ominaisuuksista ja osaksi työtavoista. Ongelman kartoittamisen kannalta oli tärkeää tutustua pullotusprosessiin perusteellisesti laitekohtaisesti. Hävikin lähteiden ymmärtämiseksi oli oleellista myös kerätä ja analysoida dataa ja päästä käsiksi erilaisiin syy- ja seuraussuhteisiin.

Pääsyyt hävikkiin löytyivät niin laitetasoilta mekaanisesta toiminnasta kuin hävikin visualisoinnista operatiivisella tasolla, mikä edellytti järjestelmien laskureiden ja tietokantojen tutkimista. Käytettävissä olevan datan luotettavuus ja kirjaamistavat vaikuttivat myös hävikin määrään.  

Perusteellinen alkukartoitus tärkeä

Hävikkiä voidaan vähentää tutustumalla perusteellisesti prosessiin ja tekemällä alkukartoitus jo olemassa olevan datan pohjalta. Tämän jälkeen voidaan keskittyä alueeseen, jossa hävikkiä syntyy eniten. Analysoimalla dataa ja prosessia voidaan tämän jälkeen suunnitella korjaavat toimenpiteet ja lopulta seurata, toimiko parannus vai ei. Korjaavia toimenpiteitä olivat mm. laitteiden mekaaninen kunnostaminen ja uuden raportointitavan jalkautus. Hävikin määrä on jo muutamassa kuukaudessa saatu alemmalle tasolle. Hävikin visualisointi ja viestintä on hyvä tuoda näkyväksi työntekijätasolla. Hävikin vähentäminen tuodaan yhdeksi niistä asioista, joita käsitellään vuoron vaihdon yhteydessä.

Tuotantoprosessissa on monta muuttujaa, kuten työntekijät, laitteet ja koneet, työtavat, pakkausmateriaali, ympäristö. Jos ajatellaan ja ohjataan asioita vain keskiarvojen kautta, ei aina löydetä lopullisia juurisyitä hävikkeihin ja tehdään vain keskinkertaista parannusta. Tämän takia Sinebrychoffilla tutkitaan asioita myös prosessin muuttujien kannalta. Faktatiedon pohjalta tehnyt analyysit auttavat löytämään syyt vaihtelulle ja mahdollistavat suorituskyvyn parantamisen joko ohjaamalla tai muuttamalla prosessia. Kun vaihtelu pienenee, tulokset paranevat.

Insinöörityön lopputuloksena syntyivät toimenpide-ehdotukset, jotka toteutettiin hävikin pienentämiseksi osana suurempaa projektia. Laitteita kunnostettiin ja hävikkiraportointia kehitettiin, mutta parannettiin myös ihmisten motivaatiota ja tietoisuutta. Hävikistä on tarkoitus päästä eroon. Se pienentää niin pakkauskustannuksia kuin hiilidioksidipäästöjä.

Antti Venäläinen valmistui Metropolia Ammattikorkeakoulusta bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi keväällä 2020. Insinöörityön PET-muovipullojen hävikin seuranta pullotusprosessissa ohjaajana toimi Sinebrychoffin kehityspäällikkö Hannu Sistonen.