Kumppanisisältö: Fennopromo / KIKE

Viennin kasvua ilmastoviisaista tuotteista

Ilmastoystävällisten elintarvikkeiden kysyntä kasvaa, kun yhä useampi kuluttaja haluaa vaikuttaa ostopäätöksillään ympäristön tilaan. KIKE-hanke kutsuu elintarvikeyrityksiä innovoimaan ilmastoviisaita tuotteita ja edistämään siten vientiään.

Yhä useampi ostopäätöksen tekijä valitsee tulevaisuudessa ruoka- ja juomatuotteensa sen mukaan, miten tuote säilyttää luontoarvoja ja turvaa maapallon kestokykyä. Kuluttajien halu luonnonvarojen kestävään käyttöön kasvaa.

Tarjolla on vielä kohtuullisen vähän tuotteita, joiden ympäristöhyödyt ovat mitattavissa ja joiden ilmastoystävällisyys on myyvästi brändätty. Suomi on bio- ja kiertotalouden ja hiilineutraaliuden edelläkävijä, joka voi hyödyntää tätä osaamistaan myös vientituotteiden kehittämisessä. Ilmastoviisaus on erinomainen tapa luoda tuotteisiin sitä korkeaa lisäarvoa, jota ruokaviennissä kaivataan.

Ympäristöosaaminen euroiksi  – viisaasti lisää viivan alle

Ympäristöosaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä antaa yrityksille mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen kestävällä tavalla. Bio- ja kiertotalouden avulla on mahdollista kasvattaa tuottoa, vähentää kuluja, kehittää brändiä ja vähentää liiketoiminnan riskejä.

KIKE-hanke kutsuu yrityksiä luomaan lisäarvoa

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) -hanke kutsuu 50 elintarvikevalmistajaa kehittämään vientituotteita uusimman bio- ja kiertotalousosaamisen pohjalta. Hanke opastaa myös brändäämään ympäristöosaamista ja viestimään siitä ulkomaisille asiakkaille.

Hanke on suunnattu maaseudun pienille ja keskisuurille yrityksille. Olennaista on, että osallistuvilla yrityksillä on kasvuhalua ja kykyä tähdätä vientiin. Osallistuminen hankkeeseen on maksutonta. Hankkeesta kiinnostuneiden yritysten on mahdollista hakea mukaan hankkeeseen verkkosivulla www.ki-ke.fi.

Lisätiedot: info@ki-ke.fi, +358 40 833 7727, www.ki-ke.fi

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, joka toteutetaan 1.1.2022 – 30.6.2024 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on auttaa elintavikevalmistajia saavuttamaan uutta kilpailukykyä bio- ja kiertotaloudesta ja edistää elintarvikevientiä. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja sen koordinoinnista vastaa Fennopromo Oy yhteistyössä ruoka- ja ympäristöalan verkoston kanssa.