Kumppanisisältö: DNV Business Assurance Finland Oy Ab

Sertifioinnit tukevat vastuullisuuden todentamista

Sertifioinneista ja auditoinneista on monia hyötyjä vastuulliselle liiketoiminnalle. Osa niistä valkenee asiakkaalle vasta pitkän ajan kuluttua.

Tuoteturvallisuussertifioinnit lisäävät toimijoiden välistä luottamusta elintarvikeketjussa. Siksi tukku- ja keskusliikkeet edellyttävät usein sertifioitua BRC-, FSSC 2200- tai IFS-elintarviketurvallisuusjärjestelmää yhteistyökumppaneiltaan.

Sertifiointi auttaa yritystä varmistamaan tuotteen turvallisuutta. Sertifioitu yritys voi päästä pienemmällä vaivalla sertifioimattomaan verrattuna: myyvän yrityksen ei välttämättä tarvitse selittää asiakkailleen kaikkea tuotteesta, sen valmistuksesta tai tuoteturvallisuudesta.

– Lisäksi nämä järjestelmät lisäävät yritystoiminnan tehokkuutta, kun keskitytään oikeisiin asioihin, lisää myynti- ja markkinointipäällikkö Osmo Flink DNV Business Assurance Finlandilta.

Viime vuosina järjestelmissä on korostettu elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittämistä ja jalkauttamista ja kaikkien tuotantoketjun osien huomioimista elintarviketurvallisuuden näkökulmasta.

– Elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittäminen edellyttää pitkäjännitteistä työtä ja sitä voi edistää vuosi vuodelta. Auditointien yhteydessä on nähtävissä, miten pitkälle elintarvikekulttuurin jalkauttamisessa on edistytty, DNV Business Assurance Finland Oy Ab:n pääarvioija Ulla Hiidenkari summaa.

Vastuullisuus pitää todentaa

Pelkkä elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi ei enää riitä kaikille DNV:n asiakkaille. Tarve kokonaisvaltaisemmalle yritystoiminnan tarkastelulle sekä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan arvioinnille kasvaa. Yritykset haluavat tietää, kuinka kauppakumppanit kohtelevat omia toimittajiaan ja alihankkijoitaan tai miten ympäristöasiat yrityksessä hoidetaan. Elintarvikkeiden tuotantoketjut ovat monimutkaisia. Yksittäisen yrityksen on vaikeaa ja kallista lähteä auditoimaan kattavasti koko tuotantoketjujensa toimintaa ja raaka-aineiden taustaa.

– Sertifiointiorganisaatiollamme on toimintaa yli sadassa maassa ja mahdollisuus tehdä auditointeja ympäri maailmaa. Siksi olemme arvokas apu tuotantoketjuja arvioitaessa, toteaa Flink.

DNV:lle tulee yhä enemmän toimeksiantoja niin kutsutuista toisen osapuolen auditoinneista. Niissä auditoinnit eivät johda sertifiointiin, vaan niissä tarkastetaan, miten DNV:n asiakkaan kauppakumppani noudattaa asiakasyrityksen asettamia vaatimuksia.

– Näitä pyyntöjä tulee Suomesta ja ulkomailta. Auditoimme suomalaisille yrityksille ulkomaisia yrityksiä ja toisinpäin. Teemme esimerkiksi sosiaalisen vastuun kysymyksiin keskittyneitä SMETA-auditointeja suomalaisissa yrityksissä kansainvälisten yritysten pyynnöstä, Flink kertoo.

Työkaluja riskien ja mahdollisuuksien arviointiin

Sekä liiketoimintaa yleisemmällä tasolla käsittelevissä että toimialakohtaisissa standardeissa vaaditaan tarkastelemaan riskejä, jotka liittyvät omaan toimintaan ja infrastruktuuriin sekä sidosryhmiin. Myös toimintaympäristöriskit pitää tunnistaa ja arvioida.

– Nykyisessä maailmantilanteessa riskinarvioinnin ja varautumistyön hyödyt korostuvat, toteaa Hiidenkari.

Standardit ohjaavat myös mahdollisuuksien ja megatrendien tunnistamiseen, mikä on yhtä olennaista kuin riskien tunnistaminen.

– Esimeriksi yritykset, jotka etujoukoissa tunnistivat ja tarttuivat gluteenittomuustrendiin mahdollisuutena, ovat kasvattaneet liiketoimintaansa jopa vientimarkkinoille saakka, huomauttaa Flink.

DNV panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen

DNV on yksi harvoista sertifiointilaitoksista, jonka omistaja on voittoa tavoittelematon säätiö. Det Norske Veritas -säätiön toimintamalliin kuuluu maksullisen palvelutarjonnan lisäksi yleishyödyllisten palveluiden tarjoaminen. DNV:n verkkosivuilla on saatavilla yhteystietoja vastaan itsearviointityökaluja standardien vaatimusten täyttymisestä toiminnassa. Ajoittain on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisiä ilmaisia webinaareja ja koulutuksia muun muassa elintarviketurvallisuuteen ja toimitusketjujen hallintaan liittyen.

dnv.fi/sertifiointi

Osmo Flink
myynti- ja markkinointipäällikkö
DNV Business Assurance Finland Oy Ab
osmo.flink@dnv.com