Kouluruokalat ravintoloiksi -kilpailu haastaa nuoret keksimään keinoja kouluruokailun parantamiseksi

Suomalainen kouluruoka on kansallinen ylpeydenaiheemme, mutta joka kolmas nuori ei edes mene syömään. Yläkouluun ja toiselle asteelle suunnatussa kilpailussa nuoret ideoivat ratkaisuja oman kouluravintolansa kohentamiseksi, jotta yhä useampi oppilas osallistuisi ruokailuun.

Maksuton ja monipuolinen kouluateria lisää oppilaiden hyvinvointia ja parantaa oppimistuloksia. Yläkouluiässä kiinnostus kouluruokailua kohtaan kuitenkin laskee, ja nuoret suuntaavat usein kaupan leipä- ja välipalahyllylle jättäen lämpimän ruuan väliin. THL:n kouluterveyskyselyn mukaan joka kolmas 8.- ja 9.-luokkalainen jättää kouluruokailun väliin, ja joissain kouluissa luku on vielä paljon suurempi*. Niistäkin oppilaista, jotka menevät syömään vain harva syö suositusten mukaisen ateriakokonaisuuden.  

“Kouluruokailun väliin jättämiseen on monia syitä. Joskus syynä on ruuan maku, mutta myös meteli, kiire ruokailussa ja se, että kaverit eivät mene syömään vaikuttavat nuorten valintoihin”, kertoo Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n toiminnanjohtaja Silja Varjonen.

Usein oppilaita osallistetaan kysymällä heiltä lempiruuista ja ruuan mausta, mutta olisi hyvä selvittää nuorten näkemyksiä myös ruokailuhetken tunnelmasta, tilasta ja järjestelyistä. ”Oppilaiden kanssa voidaan pohtia, miten lounashetkestä saataisiin rento yhdessäolon ja virkistäytymisen hetki, johon kaikkien olisi mukava osallistua”, Varjonen kannustaa.  

Voittajalle 1000 euron stipendi

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku käynnistää tänään Vaasan Oy:n ja Amica-kouluravintoloista vastaavan Compass Group Suomen kanssa Kouluruokalat ravintoloiksi -kisan. Kilpailun tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta kouluruokailun suunnittelussa ja tarjota kouluille helppo keino kerätä nuorten ideoita ja ajatuksia kouluruokailutilanteen parantamiseksi sekä kannustaa ideoiden toteuttamiseen.  

”Vaasan on kisassa tukijana, sillä haluamme kehittää suomalaista ruokakulttuuria, ja uskomme, että paras keino kouluruokailun houkuttelevuuden lisäämiseen on päästää nuoret mukaan ideoimaan. Leipä on tärkeä osa koulujen monipuolista lounaskattausta, jonka äärelle haluamme nuoria kilpailun avulla kannustaa”, kertoo viestintäpäällikkö Anni Pyykkö Vaasanilta.

”Tavoitteemme on saada kaikki nuoret syömään, ja uskomme, että kilpailun sadosta nousee hyviä, nuoria puhuttelevia ideoita ravintoloidemme arkeen. Kilpailun kautta saamme valtakunnallisesti nuorten kehitysajatuksia viihtyisästä ja kutsuvasta kouluruokakokemuksesta,” sanoo Raisa Palaskari Compass Group Suomelta.

Kampanjaan kuuluu yläkouluun ja toiselle asteelle suunniteltu opetusmateriaali, joka soveltuu esimerkiksi kotitalouden, yhteiskuntaopin, äidinkielen ja luokanvalvojan tunneille. Oppitunnin aikana oppilaat ideoivat pienryhmissä keinoja oman kouluravintolan viihtyisyyden parantamiseen. Ideat pitchataan muille ja tunnin lopuksi äänestetään ryhmän voittajaidea, joka osallistuu kilpailuun.

Kilpailun raadissa on edustettuna ruokakasvatuksen ja ruokapalveluiden ammattilaisia, ja raati palkitsee voittajaluokan 1000 euron stipendillä, jonka voi käyttää idean toteuttamiseen. Parhaat ideat kootaan ja jaetaan kaikkien hyödynnettäväksi. Osallistumisaikaa on marraskuusta helmikuun loppuun ja voittaja julkistetaan maaliskuussa 2023.

www.ruokakasvatus.fi/kouluravintolakisa

*THL:n Kouluterveyskyselyn tulokset: thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset