Vastuullisuus kaiken keskiössä

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toiminnan keskeisiä arvoja ja periaatteita ovat yhteiskuntavastuu Suomesta ja suomalaisista sekä verotuksen oikeudenmukaisuus. Painotamme vahvasti tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikessa elinkeinopoliittisessa toiminnassa. Vastuullisuus on vuosi sitten uusitun strategiamme ydin.

Kannattava elinkeino edistää kotimaisten tuotteiden myyntiä ja suomalaista työtä. Suomalainen ja perinteinen toimiala työllistää yli 20 tuhatta ihmistä alkutuotannosta teolliseen tuotantoon ja palvelualalle. Pitkässä ja katkeamattomassa arvoketjussa kannetaan vastuuta ohrapellolta kuluttajalle saakka. Puolet tuotteista on muita kuin alkoholituotteita, ja niiden myynti kasvaa koko ajan.

Osalle ihmisiä alkoholi on ongelma. Haluamme olla aktiivisesti mukana keskustelussa ja löytämässä aiempaa tehokkaampia ja matalan kynnyksen keinoja auttaa ihmisiä ongelmissa, jotka aiheuttavat päihteiden liikakäyttöä. On pureuduttava pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin.

Meidän tulisi puuttua pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin.

Koronavirusepidemia on osaltaan herättänyt keskustelun alkoholin vastuullisesta ja kohtuullisesta käytöstä poikkeustilanteessa. Eristäytyminen sekä työhön ja talouteen liittyvät huolet lisäävät stressiä. Osa on hakenut siihen helpotusta päihteistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan viime vuonna muualla kuin ravintolassa nautitun alkoholin osuus kokonaiskulutuksesta oli 71 prosenttia. Poikkeustilassa alkoholin juominen on siirtynyt yhä enemmän koteihin ravintoloiden sulkeuduttua. Alkon mukaan viinien myynti kasvoi maaliskuussa. Sen sijaan panimoteollisuuden valmistamien mietojen alkoholijuomien kokonaismyynti ei ole kasvanut Alkossa eikä vähittäiskaupassa.

Juominen lisääntyy erityisesti perheissä, joissa sitä käytetään muutenkin runsaasti. Päihdeongelmaan liittyy lähes aina tunnesääntelyn vaikeus. Nyt stressitaso on korkea, mikä synnyttää ylilyöntejä entisestään. Poliisin mukaan esimerkiksi kotihälytysten määrä on noussut, ja pääasiallinen syy perheväkivaltaan on alkoholin väärinkäyttö. Vanhempien välinen väkivalta koskettaa aina myös lapsia.

Myös lomautus, työn menetys tai pelko yrityksen kaatumisesta ahdistavat. Joillakin alkoholiongelmaisilla työ on ollut ainoa juomista rajoittava tekijä, joten lomautus tai etätyö voivat johtaa vastuuttomaan käyttöön. Poikkeusaikana riskejä ovat myös yksinäisyys ja eristäytyminen.

Alkoholin kulutus on THL:n tilastojen mukaan vähentynyt vuodesta 2007 lähtien, mikä on erittäin myönteistä. Alkoholin aiheuttamia kielteisiä seurauksia ei voi aliarvioida, mutta selvästikin suomalaiset osaavat juoda vastuullisemmin ja kohtuullisemmin kuin aiemmin.

Myöskään matkustajatuontia ei pidä väheksyä eikä unohtaa: siihen liittyy erityisesti alkoholin suurtuonti ja halvempien juomien hamstraus. Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tutkimuksen mukaan Viron ja Suomen välisillä laivoilla matkustavien suomalaisten alkoholijuomien matkustajatuonti kasvoi viime vuonna 26 prosenttia, vaikka laivamatkoja tehtiin aiempaa vähemmän. Mietojen juomien tuonti kasvoi lähes 40 prosenttia.

Syynä on alkoholijuomien merkittävä hintaero, sillä joka kolmas ilmoittaa halvemman alkoholin olevan ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon. Suomen alkoholivero on yli kaksinkertainen verrattua Viron alkoholiveroon.

Suomen valtiolle matkustajatuonnin kasvu tarkoittaa, että alkoholiveron tuotoista jää saamatta satoja miljoonia euroja. Sen sijaan alkoholin yksilölle ja perheille aiheuttamien ongelmien hoito ja kustannukset jäävät Suomen valtion ja veronmaksajien kontolle. Matkustajatuonnin kehitystä onkin seurattava erityisen tarkasti, kun laivaliikenteen rajoitukset poistuvat.

Perheissä, joissa on ollut päihdeongelmia jo ennen koronaa tai joita poikkeuksellinen aika synnyttää, voi aiheuttaa pitkäkestoisia ongelmia. Niiden voittamiseen tarvitaan riittävät palvelut niin yksittäiselle ihmiselle kuin koko perheelle.

Myös panimoala tunnistaa ja ymmärtää hyvin ristiriitaiset tunteet ja huolet, joita tämänhetkinen tilanne herättää. Meidän tulisi puuttua pahaa oloa aiheuttaviin juurisyihin, ennemmin kuin syytämme asiasta yksittäisiä tuotteita tai niiden saatavuutta.

Vaikka kaikki alkoholia sisältävät juomat vedettäisiin pois vähittäiskaupoista tai nostettaisiin hintaa merkittävästi, emme kykenisi ratkaisemaan pohjimmaista ongelmaa eli ihmisen pahaa oloa. Siihen tarvitaan yhteiskunnan laajempia toimia, kuten moniammatillista tukea, matalan kynnyksen palveluita ja tuloksellista päihdekuntoutusta.