Mentorointikiertue koukuttaa

Elintarviketieteiden Seura järjesti 20. toukokuuta 2021 elintarvikealan korkeakouluopiskelijoille suunnatun mentorointitapahtuman yhdessä Turun Elintarviketutkijain Seuran TETS ry:n kanssa. Tapahtuma on osa lukuvuoden kestävää Mentorointikiertuetta, jossa vieraillaan eri paikkakunnilla.

Virtuaalisesti järjestetty tapahtuma oli sarjassaan kolmas. Tapahtuman mentoreina toimivat Research Scientist Heikki Aisala (VTT), Quality Specialist Kaisu Mälkiä (Snellmanin Kokkikartano Oy), kuluttajatutkimusanalyytikko Sari Puputti (Atria Suomi Oyj) ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Mika Tuomola (Honkajoki Oy).

Innostavia mentoreita

Mentorit kertoivat opiskelu- ja urapoluistaan mukaansatempaavasti, ja opiskelijoilla riitti runsaasti kysymyksiä. Kaikki mentorit päätyivät pohtimaan opiskelun suhdetta työelämässä tarvitsemiinsa tietoihin ja taitoihin.

– Yliopistokoulutus antaa hyvän pohjan työelämälle, mutta työelämä opettaa siellä tarvittavat taidot ja työpaikkakohtaiset tavat, totesi Kaisu Mälkiä.

Mälkiä on valmistunut Helsingin yliopistosta elintarviketieteiden maisteriksi. Hän on työskennellyt Nestlén lastenruokatehtaan laatuasiantuntijana ennen siirtymistään laatuvastaavan tehtäviin Kokkikartanoon vuonna 2020. Opintojen aikana hän on ollut vaihdossa sekä Wageningenissa Hollannissa, että Uppsalassa Ruotsissa.

Myös Mika Tuomola totesi, että oppiminen ei lopu valmistumiseen, viitaten termiin ”life long learning”.

– Opiskeluaika on myös kasvua ihmisenä ja verkostojen luomista esimerkiksi ainejärjestötoiminnan kautta, ei vain pänttäämistä, Tuomola jatkaa.

Vinkkejä työnhakuun

Mälkiä painotti myös verkostoitumisen hyödyllisyyttä työnsaannin kannalta.

– Työnhaussa oma aktiivisuus palkitaan – piilotyöpaikkoja on paljon. Valmius kehittää itseään ja oppia uutta vie pitkälle, ja kiinnostus ja innostus antavat myös työnantajalle itsestä hyvän kuvan. Kun työnhaussa kysytään, mitä osaat, älä luettele mitä olet opiskellut, vaan mitä oikeasti osaat. Kysy vaikka kaverilta tai kollegalta apua, hän vinkkaa.

Mika Tuomola kertoi monivaiheisesta urastaan, joka on edennyt elintarvikekemian ja biotekniikan opintojen, konsultointi- ja liiketoiminnan kehittämistehtävien ja elintarviketeollisuuden kautta nykyiseen tehtävään kiertotalouden pariin. Hän neuvoi opiskelijoita varautumaan työelämässä myös mahdollisiin esimiestehtäviin.

– Esimiesasemaan ei välttämättä valmista mikään koulutus, sitä oppii vain tekemällä. Ihmisten irtisanominen ja konfliktien selvittäminen ovat kovia paikkoja. Toimintatapoja tulevaisuudessa vastaantuleviin tilanteisiin voi koittaa miettiä ja valmistautua etukäteen.

Monitieteinen aistitutkimus kiinnosti

Opiskelijat olivat kiinnostuneita aistittavan laadun tutkimuksesta ja koulutuksesta. Alan asiantuntijoilta Heikki Aisalalta ja Sari Puputilta kysyttiin, millaisista opinnoista on erityistä hyötyä, mikäli mielii työskennellä aistittavan laadun parissa.

Aisala neuvoi hankkimaan hyvät taidot erilaisten tilastollisten ja monimuuttujamenetelmien käytöstä, koska ne ovat olennaisia työkaluja tulosten käsittelyssä. Puputti toi esiin sen, että esimerkiksi markkinoinnin tai psykologian osaaminen voisi myös olla hyödyllistä tällä alalla.

Itsekin opiskeluaikana mentoroitavana ollut Aisala kertoi kokemuksistaan Ranskassa ja Japanissa väitöskirjatyönsä aikana. Varsinkin Japanissa työskentely- ja tutkimuskulttuuri osoittautui hyvin erilaiseksi kuin Suomessa.

– Työpäivät ovat pitkiä, ja tutkimusta ja opetusta teetetään paljon opiskelijoilla, vaikka opiskelijat joutuvat maksamaan isoja lukukausimaksuja. Tutkimusta tehdään pääasiassa asiakaspainotteisesti yritysten tilauksesta, Aisala kertoo.

Hän päätyi nykyiseen tehtäväänsä, kun VTT:llä avautui paikka sopivasti hänen tohtorinväitöksensä aikoihin.

Monikulttuurisuus on rikkaus

Mika Tuomolan mielestä on tärkeää oppia tulemaan toimeen myös monikulttuurisessa ympäristössä.

– Eri kulttuureista tulevat toimivat eri tavalla. Siitä on hyvä saada käytännön kokemusta. Suomessa jatko-opiskelijakin on tutkija ja saa arvostusta eri tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Amerikkalainen bisneskulttuurikin on ihan omanlaistaan ja siinä korostuu kilpailu. Uralla voi siirtyä yliopistolta yritykseen ja takaisin ja myös eri toimialojen välillä. Ei tarvitse ajatella, että jos valitsee yhden polun, se olisi loppuelämäksi lukkoon lyöty.

Tuomola on tästä itse oiva esimerkki. Hän halusi kuitenkin muistuttaa mentoroitaville, että työ ei ole koko elämä ja muutakin tulee olla sopivassa suhteessa.

Mentorointikiertue jatkuu syksyllä. 7.10. järjestetään tilaisuus Pohjamaan jaoston kanssa.

TETS ry on mukana 9.12.2021 Turun AMK:n opiskelijoiden järjestämässä tuotekehitysgaalassa. Tapahtumassa päästään maistelemaan ja arvioimaan opiskelijaryhmien kehittämiä tuotteita.

Kommentit

Jätä kommentti