Tutkijat loivat uudenlaisen supramolekyylimuovin

Erikoistutkija Jianwei Lin johtama tutkimusryhmä Turun yliopiston MediCity-tutkimuslaboratoriossa on tutkinut uudentyyppisiä materiaaleja, joita kutsutaan supramolekyylimuoveiksi. Ne ovat ympäristöystävällisempi vaihtoehto ja voivat tulevaisuudessa korvata tavanomaiset polymeeriset muovit. Tutkijoiden neste-neste-faasierotusta hyödyntämällä luoman supramolekyylimuovin mekaaniset ominaisuudet olivat verrattavissa tavanomaisiin polymeereihin, mutta se hajoaa huomattavasti helpommin ja sitä olisi helpompi uusiokäyttää.

Violetin perunan antosyaanit auttavat kakkostyypin diabeteksessa

MSc Tech. Kang Chen vertaili väitöskirjatutkimuksessaan, miten violetin perunan asyloidut antosyaanit ja mustikan asyloimattomat antosyaanit vaikuttavat tyypin 2 diabetekseen perinnöllisesti lihavilla Zucker-rotilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin useita ”omiikka”-menetelmiä, kuten metabolomikkaa, transkiptomiikkaa ja metagenomiikkaa. Perunasta uutetuilla antosyaaneilla havaittiin olevan enemmän vaikutuksia tyypin 2 diabetekseen kuin mustikan antosyaaniuutteella.

Äidin stressi on yhteydessä äidinmaidon koostumukseen

Äidinmaidon koostumuksen tiedetään vaihtelevan esimerkiksi äidin perimän tai ravitsemuksen suhteen. Äidin kokeman stressin yhteyttä äidinmaidon koostumukseen on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Turun yliopiston metabolomiikkatutkimuksessa tarkasteltiin äidin raskaudenaikaisten masennus- ja ahdistusoireiden sekä maitokortisolin merkitystä äidinmaidon koostumukselle.