Arla Foods kasvaa vakaasti markkinatilanteen vaihteluista huolimatta

Pohjoiseurooppalainen meijeriyhtiö Arla Foods saavutti vankkoja tuloksia vuonna 2021 pandemian aiheuttamista jatkuvista häiriöistä ja korkean inflaation luomasta markkinoiden epävakaudesta huolimatta. Yritys saavutti brändikasvua ja piti maidon tuottajahinnan kilpailukykyisenä.

Arla Foods -konsernin kokonaisliikevaihto kasvoi 5,6 prosentilla 11,2 miljardiin euroon (verrattuna vuonna 2020 saavutettuun 10,6 miljardiin euroon) pääasiassa korkeampien myyntihintojen ja strategisen brändimyynnin 4,5 prosentin kasvun ansiosta.

Arlan maidontuottajat kohtasivat jälleen koko vuoden ajan haasteita, jotka johtuivat ennen kaikkea kohoavista maidontuotannon kustannuksista. Arlan Foodsin maidosta tuottajille maksama hinta pysyi kilpailukykyisenä koko vuoden ajan.

Meijerituotteiden suosio kasvoi sekä myymälöissä että verkkokaupassa

Vuonna 2021 vähittäiskauppamyynti eteni jälleen parhaiden odotusten mukaisesti, ja Arlan strategiset brändit tuottivat 4,5 prosentin volyymikasvun. Arla vastasi kotitalouksien maitotuotteiden jatkuvaan korkeaan kuluttajakysyntään. Arla®, Castello® ja Starbucks® ylittivät vuoden 2020 ennennäkemättömän vahvan kasvun, ja Lurpak® kasvatti markkinaosuuksiaan. Arlan investoinnit verkkokauppaan tukivat verkkokanavien 17 prosentin kasvua.

”Strategiset brändimme menestyivät poikkeuksellisen hyvin vuonna 2021, kun kuluttajien ruokahalu laadukkaita, luonnollisesti ravitsevia maitotuotteita kohtaan pysyi vahvana ympäri maailmaa. Hallinnoimme myyntiä ja toimintaa tiukasti kuukaudesta toiseen varmistaaksemme tuotteidemme saatavuuden samalla kun ruoan kysyntä kodeissa, ruokapalveluissa ja liikkeellä ollessa vaihteli koronarajoitusten muuttuessa”, toteaa Arla Foodsin konsernijohtaja Peder Tuborgh.

Kaupallisten segmenttien kasvu

Arlan liiketoiminta jaetaan neljään kaupalliseen segmenttiin.

Arla Europen liikevaihto kasvoi 6 621 miljoonaan euroon vuonna 2020 saavutetusta 6 413 miljoonasta eurosta, ja Arla jatkoi markkinaosuuksiensa kasvattamista vahvan brändivalikoimansa ansiosta useimmilla Euroopan markkinoilla. Sen markkinaosuudet kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 0,3 prosenttia kaikissa kategorioissa siitä huolimatta, että kotona ruokaileminen väheni rajoitusten purkamisen myötä. Arla Europe saavutti vuoden 2020 poikkeuksellisen 5,9 prosentin kasvun päälle 2,3 prosentin kokonaiskasvun, joka perustui pitkälti brändituotteiden myyntiin, sillä Arla®, Starbucks® ja Castello® kasvoivat lujasti.

Arlan Europen foodservice-liiketoiminnassa tartuttiin mahdollisuuksiin vahvoilla tuloksilla, asiakkuuksien hallinnalla ja ketteryydellä, kun majoitus- ja ravintola-ala pääsi elpymään monessa maassa. Näin foodservice saavutti 7,8 prosentin kasvun brändituotteiden myynnissä.

Arla Internationalin brändituotteisiin perustuva myynti kasvoi 9,1 prosenttia edellisen vuoden 11,6 prosentin kasvun jälkeen. Hinnoittelun lisäksi International kasvatti markkinaosuuttaan Puck®-tuotteen keskeisen aseman ansiosta Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa (MENA-alueella), joissa siitä tuli suosituin levitettävä juustobrändi. Koko International-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 101 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden 1 975 miljoonaan euroon.

Arlan kokonaan omistama tytäryhtiö Arla Foods Ingredients (AFI) kasvatti lisäarvoa tuottavaa segmenttiään 14,5 prosenttia ja liikevaihtoaan 794 miljoonaan euroon edellisvuoden 716 miljoonasta eurosta. Raaka-aineiden ja energian hintojen merkittävä nousu toivat haasteita katteille.

Vahvan maailmanlaajuisen kysynnän ja erityisesti vuoden 2021 jälkipuoliskolla tehtyjen hinnankorotusten ansiosta Global Industry Sales kasvatti liikevaihtonsa 1 686 miljoonaan euroon edellisvuoden 1 541 miljoonasta eurosta, vaikkakin maidon osuus pieneni Arlan vähittäiskauppamyynnin kasvettua.

”Vuosi 2021 oli jo toinen koronapandemian muokkaama vuosi, ja vaikka maailmantalous elpyikin paljon odotettua nopeammin, maitotuotemarkkinoiden epävakaus ja korkea inflaatio koettelivat meitä ja maidontuottajiamme. Onnistuimme vahvan operatiivisen toimintamme ansiosta selviytymään maailmanlaajuisista haasteista, vahvistamaan taloudellista asemaamme ja kasvattamaan brändejämme samalla kun saimme aikaan säästöjä toimitusketjussamme”, kertoo Arla Foodsin talousjohtaja Torben Dahl Nyholm.

Arlan vuonna 2021 päättynyt muutos- ja kustannussäästöohjelma Calcium lisäsi toiminnan tehokkuutta pysyvällä tavalla koko organisaatiossa muun muassa toimitusketjun optimoinnin ja sisäisesti toteutetun markkinoinnin ansiosta. Jos inflaatiota ei huomioida, ohjelma tuotti 634 miljoonan euron edestä säästöjä. Ennennäkemättömän inflaation vuoksi Calcium-ohjelman kokonaisnettosäästöt olivat 287 miljoonaa euroa.

Vastuullisuus keskeistä koko arvoketjussa

Vuonna 2021 Arla jatkoi kunnianhimoista vastuullisuusmatkaansa ja sai Science Based Target ‑aloitteelta hyväksynnän uudelle 63 prosentin päästövähennystavoitteelleen, jonka Arla aikoo saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luokissa 1 ja 2. Tavoite vastaa päästövähennyksiä, joiden avulla ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Arlan nykyinen 30 prosentin päästövähennystavoite luokassa 3 täyttää edelleen SBTi:n kunnianhimoiset kriteerit tämänhetkisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Arla Foods toteutti maitotilojen Climate Check -hiilijalanjälkilaskennan toisen kierroksen maissa, joissa sillä on omistajatuottajia, ja tehosti toimiaan tiedon, neuvonnan sekä käynnissä olevien tutkimusten ja pilottitilakokeiden hyödyntämiseksi voidakseen tarjota maidontuottajille enemmän tietoa ja ratkaisuja.

Ennuste vuodelle 2022

Arla odottaa inflaation ja epävakauden vaikuttavan liiketoimintaan ja muihin sektoreihin pitkälle vuoteen 2022. Peder Tuborgh kommentoi tilanteen vaikutuksia näin:

”Markkinoiden jatkuvan epävakauden ja korkean inflaation vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen ovat monitahoisia ja vaikeasti ennustettavia. Brändikasvumme todennäköisesti hidastuu markkinoiden asettuessa uudelle tasolle. Osuuskunnallamme on vahva perusta, ja kuten olemme osoittaneet vuosina 2020 ja 2021 jatkamme vahvaa operatiivista toimintaamme koko toimitusketjussamme, jotta voimme vastata mahdollisiin uusiin vaatimuksiin tässä epävakaassa toimintaympäristössä.”

Vuonna 2022 Arla aikoo investoida 600 miljoonaa euroa pääosin rakenteellisiin kohteisiin. Arla panostaa myös uusiin toimitusketjun digitalisointiratkaisuihin. Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 11,8–12,4 miljardia euroa. Nettovoiton arvioidaan olevan siitä 2,8–3,2 prosenttia.

Arla Foods julkaisee vuosikertomuksensa, ESG-raporttinsa ja yhteiskuntavastuuraporttinsa 24.2. osoitteessa arla.com.

Avainluvut vuonna 2021

Konsernin liikevaihto
11,2 miljardia euroa

Maidon määrä
13,6 miljardia kg

Nettovoitto-osuus
3,0 prosenttia

Calcium-säästöt
155 miljoonaa euroa, ei sisällä inflaatiota