Seuran hallitus

Taru Karikoski

puheenjohtaja

KtaO

Food Consulting Network

Elina Säde

Helsingin yliopisto

ELT

Jaakko Arpiainen

Kesko Oyj

ETM

Marika Jestoi

Ruokavirasto

FT

Marjatta Vahvaselkä

tutkija

TkL

Luonnonvarakeskus

Oskar Laaksonen

yliopistonlehtori

Turun yliopisto, Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys

FT