Tunnustuksia

Tunnustuksia alkukevät 2019

maanantai 06. toukokuu 2019

Kemian Seurojen palkinto Mika Anttoselle

Kemian Seurojen palkinto 2019 on myönnetty St1 Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtajalle, DI Mika Anttoselle hänen ansioistaan kotimaisen energia- ja biojalostamotekniikan sekä -kemian edistäjänä. Palkinto luovutettiin Anttoselle Kemian Päivillä 27.3.2019.
Maapallon energian tarve kasvaa ihmismäärän kasvaessa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Tarvitaan merkittäviä toimia, jotta tarve voidaan tyydyttää niin, että ympäristömme kestää kasvun. Mika Anttonen on yrityksensä ST1:n kanssa ennakkoluulottomasti lähtenyt etsimään ja kokeilemaan ratkaisuja edessä olevaan suureen ongelmaan. Ensimmäisenä Suomessa he aloittivat toisen sukupolven bioetanolin teollisen tuotannon käyttämällä jätteitä raaka-aineena.
Anttonen on rohkeasti lähtenyt tutkimaan myös muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Anttonen on visionääri ja suurien kokonaisuuksien hallitsija. Hän osaa löytää olennaiset asiat monimutkaisista kokonaisuuksista ja tehdä johtopäätökset sekä olennaiset toimenpiteet näiden perusteella. Hän ei pelkää käydä suurien haasteiden kimppuun oikean kokoisilla ja ajankohtaisilla työkaluilla, ja hän on myös näkyvä yhteiskunnallinen keskustelija ja ajatusten herättäjä.
*****************
Tracegrow sai Suomalaisten Kemistien Seuran kiertotalousinnovaatio-palkinnon

Tracegrow Oy on saanut Suomalaisten Kemistien Seuran Kiertotalousinnovaatio-palkinnon innovatiivisesta kiertotalouden kemiaan liittyvästä liiketoimintaideasta. Palkintokriteereissä painottuu kemiaan kytkeytyvä innovaatio, joka tuottaa sekä ympäristö- että taloudellista hyötyä.
Tracegrow Oy on kehittänyt uudenlaisen menetelmän hivenaineiden talteenottoon käytetyistä alkaliparistoista. Murskatusta alkalimassasta erotetaan kemiallisesti sinkkiä, mangaania, rikkiä ja kaliumia sisältäviä yhdisteitä. Hivenaineita käytetään kasvien ravinteina. Yhtiön ensimmäinen tuotantolaitos valmistui Kärsämäelle kesällä 2018.
Keksintöön liittyvä tutkimus ja tuotekehitys on tehty Suomessa. Tracegrow Oy:n taustatahoina ovat olleet Oulun yliopisto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.
Tuotteen laatua valvoo ruokavirasto, ja lannoitelainsäädäntö asettaa ZM-GROW tuotteelle erittäin tiukat raja-arvot haitta-aineille. Tämän takia suurin haaste oli kehittää puhdistusprosessi, jossa liuenneiden haitallisten metallien pitoisuudet saatiin riittävän pieniksi nestemäisessä tuotteessa.
****************************
Kemian hyväksi -palkinto toimittaja Sisko Loikkaselle

Kemian hyväksi -palkinto 2019 on myönnetty toimittaja Sisko Loikkaselle. Se luovutettiin hänelle Kemian Päivillä 27.3.2019.
Palkinto on 5 000 euroa. Palkinto myönnetään suomalaiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka toiminnallaan on edistänyt kemian teollisuutta, opetusta ja innovaatiotoimintaa sekä edistänyt alan yhteiskunnallista merkitystä ja luonut alalle positiivista imagoa. Kemian hyväksi -palkinnon myöntävät Suomen Messusäätiön taloudellisella tuella Kemian Seurat.
Sisko Loikkanen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta kemian diplomi-insinööriksi. Hän on työskennellyt tiedetoimittajana Yleisradion tiedetoimituksessa vuosina 1991−2018 ja tekee edelleenkin radio-ohjelmia, nyt freelancerina.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Sisko Loikkaselle viime syksynä Valtion tiedonjulkistamispalkinnon esimerkillisestä ja pitkäjänteisestä tiedonjulkistamistyöstä.
**********************
Helsingin yliopisto maailman 15. paras sosiaalisessa ja taloudellisessa vaikuttavuudessa
Helsingin yliopisto on maailman 15. paras, kun mitataan yliopistojen sosiaalista ja taloudellista vaikuttavuutta. Uusi THE University Impact Ranking perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vertailussa mitataan sitä, kuinka hyvin yliopistot edistävät omalla toiminnallaan kestävää kehitystä ja toteuttavat kolmatta tehtäväänsä, yhteiskunnallista vaikuttamista.
Vertailun perusteena ovat YK:n vuonna 2016 määrittelemät 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka liittyvät esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, tasa-arvon edistämiseen ja ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan toimimiseen.
THE valitsi ensimmäiseen Impact-rankingiin näistä tavoitteista 11. Niistä kaikille yliopistoille pakollinen oli tavoite yhteistyö ja kumppanuus. Tämän lisäksi yliopistojen oli vastattava vähintään kolmea muuta tavoitetta koskeviin kysymyksiin. Helsingin yliopisto vastasi kaikkia 11 tavoitetta koskeviin noin 250 kysymykseen.
Yliopistojen kokonaissijoitus määräytyi kaikille pakollisen tavoitteen (yhteistyö ja kumppanuus) lisäksi yliopiston kolmesta parhaasta sijoituksesta muissa tavoitteissa. Helsingin yliopiston kokonaissijoitus 15 määräytyi seuraavien tavoitteiden sijoituksista: yhteistyö ja kumppanuus (9. sija), rauha, oikeus ja hyvä hallinto (4.), kestävät kaupungit ja yhteisöt (6. sija) ja ilmastoteot (8.).
Helsingin yliopisto on listauksessa Suomen paras ja kolmanneksi paras pohjoismainen yliopisto. Ykkönen on Aucklandin yliopisto Uudesta-Seelannista. Vertailuun osallistui 560 yliopistoa 75 maasta.