Pääkirjoitus

Nro 1 / 2015: Suomalaista analytiikkaa luotettavasti

perjantai 27. helmikuu 2015

Viime vuosina on tehty työtä ja puhuttu suomalaisen ruuan ja ruuantuotannon puolesta. Hyvä niin. Mutta vähemmälle on jäänyt keskustelu tutkimuksen, laboratoriotoiminnan, valvonnan ja elintarvikeanalytiikan kotimaisuudesta. Kentällä ollaan kuitenkin aidosti huolestuneita erityisesti tutkimuksen ja analytiikan tulevaisuudesta ja pelätään niiden siirtyvän halvemman työvoiman maihin.

Vuodenvaihteessa monet tutkimuslaitokset yhdistyivät keskenään ja henkilömääriä supistetaan muun muassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ja Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Lisäksi loppui myös kunnallisten elintarvikelaboratorioiden siirtymäaika palvelujen myymisestä subventoituna ulkopuolisille asiakkaille. Tästä syystä moni elintarvikelaboratorio on joko myyty toiselle laboratoriolle tai laboratoriosta on muodostettu osakeyhtiö. Jotkut kunnalliset elintarvikelaboratoriot ovat lopettaneet kokonaan toimintansa.

Analytiikka- ja laboratoriokenttä on siis aikamoisessa myllerryksessä. Yksin aika näyttää, mitä muutokset merkitsevät kotimaiselle tutkimus-, laboratorio-, valvonta- ja analytiikkatoiminnalle.

Toisaalta tarpeet lisääntyvät koko ajan. Evirasta kerrotaan, että heille halutaan antaa lisää tehtäviä, esimerkiksi elintarvikeviennin edistämisen, maatalouspolitiikan toimeenpanon ja yritysneuvonnan tehtäviä. Elintarviketeollisuudessa halutaan analysoida yhä useampia yhdisteitä raaka-aineista ja lopputuotteesta. Pienemmät yritykset eivät kuitenkaan voi itse tehdä kaikkea, vaan ne tarvitsevat ulkopuolisia palveluja kohtuuhintaan mahdollisimman pienellä odotusajalla.

On siis tärkeää, että Suomessa ei toimi pelkästään laboratorion näytteiden vastaanotto- ja postitusyksikkö. Muuten uhkana on, että elintarvikeanalytiikan osaaminen ei enää säily Suomessa. Asiakkaillekin tämä merkitsisi vähintään palvelun joustamattomuutta.

Tässä lehden numerossa on ajatuksia herättävä juttu Elintarvikkeiden koostumustietokanta Finelin arvokkaasta päivitystyöstä. Finelin ylläpito ja päivitys eivät onnistu ilman luotettavia analyysituloksia. Mutta pöyristyttävä yllätys: ylläpidon keskeinen ongelma on jo vuosia ollut analyysitulosten saanti ja toistuvan, järjestelmällisen analyysitiedon kertymisen puute. Toimintaan on ollut vaikea saada rahoitusta, vaikka esitys kansalliseksi elintarvikkeiden analyysiohjelmaksi valmistui jo 2010.

Tästä syystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos rahoitti itse analyysiohjelman ensimmäisen vaiheen ja nimesi kansallisen elintarvikkeiden koostumustietokannan seurantaryhmän ajalle 2014–2018. Ravintoaine-analyysejä ovat tehneetkin monet suomalaiset tutkimuslaitokset ja laboratoriot, mikä on hyvä esimerkki myös toimivasta yhteistyöstä.

Tarkka tieto elintarvikkeiden ravintoainesisällöstä on yhteinen tarve ja kuuluu siten riittävän julkisen rahoituksen piiriin, varsinkin kun koostumustietokantaa käytetään laajalti aina kuluttajiin asti.

Tehdään kaikki voitava varmistaaksemme kotimaisen elintarviketutkimuksen ja -analytiikan tulevaisuus!

Raija Ahvenainen-Rantala
päätoimittaja, TkT

PS 1. Olemme Chembio-messuilla 18.−19.3.2015 Helsingissä. Meidät löytää Suomen Kemian Seuran osastolta. Kemian Seurat ja Elintarviketieteiden Seura järjestävät 19.3.messujen yhteydessä pidettävillä Kemian Päivillä seminaari Tieteen keinoin elintarvikeväärennöksiä osoittamassa. Tervetuloa!

PS 2. Syksyllä 2014 julkaistu erikoisteema Elintarvikeketju esittäytyy löytyy klikkaamalla banneria lehden kotisivujen aloitusaukeamalla. Kerrothan tästä tietopaketista lähipiirissäsi olevalle, koulutusalaa miettivälle nuorelle!