Nimityksiä

Nimityksiä loppukevät 2018

torstai 07. kesäkuu 2018

Juha-Pekka Jussila on nimitetty PNM-Pan Nordic Meat Oy:n toimitusjohtajaksi ja PNM Holding Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Hän jatkaa myös Gourmet Gruppen Finland Oy:n toimitusjohtajana. Yhtiön perustaja Gustaf Salmelin jatkaa PNM Holding -konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana.
Sirpa Rinne on nimitetty Arla Suomen viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.6.2018 alkaen.
Katja Knuutinen on nimitetty Arla Suomen Foodservice-liiketoiminnan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 28.5.2018 alkaen.
• Fredman Group Oy yhtiöittää älykkään keittiön kehittämiseen erikoistuneen Food Tech -palveluliiketoimintansa Fredman Perfect Kitchen Oy:ksi. Uutta yksikköä ryhtyy vetämään Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman. Horeca-alan tuotteiden myyntiin keskittyneen Fredman Professional Kitchen Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Markku Lukkari. Konsernin tuotannosta, logistiikasta ja kuluttajatuotteista vastaavan Fredman Operations Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi siirtyy Fiskars Iittalan tehtaanjohtaja Per-Henrik Hagberg.
• DI, MBA Martti Malka on aloittanut VTT Ventures Oy:n hallituksen puheenjohtajana. VTT Ventures on VTT:n tytäryhtiö, jonka toimintaa Malka hallituksen puheenjohtajana ohjaa. Tehtävässään hän raportoi VTT:n toimitusjohtajalle Antti Vasaralle.
Nathalie Ahlström on nimitetty Fazer Makeisten toimitusjohtajaksi ja Fazer-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta maailmanlaajuisesti toimivassa pakkausalan yrityksessä Amcorissa, missä hän tällä hetkellä johtaa Euroopan High Performance Laminate -liiketoimintayksikköä. Hän siirtyy Fazerille viimeistään marraskuussa.
Teija Paananen on nimitetty Inspecta Sertifiointi Oy:n elintarviketurvallisuusjärjestelmien tuotepäälliköksi ja pääarvioijaksi 23.5.2018 alkaen ja Riikka Eerola Inspecta Sertifiointi Oy:n pääarvioijaksi 2.5.2018 alkaen.
KTM Merja Rissanen on nimitetty Alkon uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
• Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja, professori, FT Mari Walls on valittu uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 13.8.2018. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Uuden yliopiston toiminnan käynnistymiseen saakka Walls toimii Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana.
• YK:n pääsihteeri on nimittänyt FT Anne-Christine Ritschkoffin teknologia-asiantuntijaryhmän jäseneksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. YK:n vuonna 2015 perustaman 10-jäseninen asiantuntijaryhmän tehtävänä viedä eteenpäin Agenda 2030:ssa vahvistettuja kestävän kehityksen tavoitteita tieteen, teknologian ja innovaatioiden alueilla. Ritschkoff on työskennellyt VTT:n palveluksessa vuodesta 1987 tutkijana ja tieteellisenä johtajana, nykyisin VTT:n biotalouden ja kiertotalouden vanhempana neuvonantajana ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sovelletun materiaalitekniikan dosenttina.
Matti Hokkinen on aloittanut Leipomo Rosten -konsernin tuotantojohtajana 19.2.2018.
• Valtioneuvosto on nimittänyt maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön virkaan ELT Jaana Husu-Kallion ajalle 1.2.2019−31.12.2023. Hän on toiminut ministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2012 lähtien.
Leena Lie on nimitetty Huhtamäki Oyj:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi viimeistään 1.10.2018 alkaen.
KTM Perttu Korolainen on nimitetty Linkosuon leipomo Oy:n vientipäälliköksi vastuualueenaan Länsi-Eurooppa. Leena Järvenpää vastaa Baltian, Venäjän ja Aasian markkinoista.
• Polarican Riistaliiketoiminnan toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.5.2018 alkaen Paavo Liestalo ja Riistatoiminnan kaupalliseksi johtajaksi Mikko Tamminen. Marjaliiketoiminnan toimitusjohtajana jatkaa Jukka Kristo ja Polarica-konsernin talousjohtajana Mari Onkamo. Konsernin johtoryhmän muodostavat Onkamo, Kristo ja Liestalo.
• Borealis-konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty Alfred Stern.
MMM, agronomi Risto Artjoki on nimitetty Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kabinettipäälliköksi.
• MSc. Tuomas Sorri on nimitetty kaupalliseksi johtajaksi Valio Food Service- ja teollisuustiimiin 19.3.2018 alkaen.
• Pauligin PING-innovaatiohautomon johtajaksi on valittu strategisen liiketoiminnan kehittäjä, kirjailija ja kolumnisti Marika King.
Leena Pihlajamäki on nimitetty HYY Yhtymän uudeksi liiketoimintajohtajaksi 14.5.2018 alkaen. Hän vastaa yhtymän majoitus- ja ravintola-alan toiminnoista.
• Kaupan liiton toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2019 lähtien VTM Mari Kiviniemi. Kiviniemi työskentelee tällä hetkellä OECD:n apulaispääsihteerinä. Aiemmin Mari Kiviniemi on toiminut Suomen pääministerinä, hallinto- ja kuntaministerinä, ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä pitkäaikaisena kansanedustajana.
Johan Vanhanen on nimitetty Leipurin Oyj:ssä Suomen hankintajohtajaksi ja Satu Ruohonen raaka-ainemyynnin myyntijohtajaksi.
VTM Leena Rantasalo on nimitetty VTT:n uudeksi viestintäpäälliköksi. Hän vastaa VTT:n media- sekä ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä toimien myös viestintätiimin esimiehenä. Rantasalo raportoi suoraan markkinointi- ja viestintäjohtaja Jenni Santalolle.
VTM Anu Ahokas on nimitetty StaffPoint-konsernin toimitusjohtajaksi 10.4.2018 alkaen. Konsernin aiempi toimitusjohtaja Mika Kiljunen siirtyy hallituksen jäseneksi. LLM Jussi Aulin on nimitetty 10.4.2018 alkaen StaffPoint Oy:n liiketoimintajohtajaksi.
• PhD Janne Järvinen aloittaa VTT:llä datapohjaiset ratkaisut -tutkimusalueen johtajana 3.9.2018.
MMT Aleksi Lehtonen ja MMT Matti Pastell on nimitetty Luonnonvarakeskuksen apulaisprofessoreiden viisivuotisiin tehtäviin 1.6.2018 alkaen. Lehtosen professuurin alana on hiilen kierto metsäbiotaloudessa ja Pastellin tulevaisuuden maatalousteknologian tutkimus.
VTT:llä on tehty lukuisia nimityksiä 1.4.2018 alkaen: TkT Leena Sarvaranta on nimitetty tehtävään Head of EU Affairs tiimiin International Affairs, insinööri Jari Kaikkonen tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Digital transformation, FaT Anna Maria Nuutila tehtävään Head of Group Finance tiimiin Management and support, Ph.D. van Gils, Mark tehtävään Research Professor tutkimustiimiin Data-driven solutions, TkT Taina Ohra-aho tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Biorefining chemistry, TkT Juha Pärkkä tehtävään Principal Scientist tutkimustiimiin Smart health, TkT Aikio Sanna tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Biosensors, TaT Tiina Kymäläinen tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Human factors, virtual and augmented reality, TkT Riitta Molarius tehtävään Principal Scientist tutkimustiimiin Risk and asset management, insinööri (AMK) Jarmo Salonen tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Cyber security, DI Sanna Tuominen tehtävään Manager tiimiin Management and support, KTM Maija Ärling tehtävään Team Leader tiimiin Project finance, commercial, DI Karoliina Salminen tehtävään Research Team Leader tutkimustiimiin Production and machine systems, FT Maria Antikainen tehtävään Principal Scientist tutkimustiimiin Business ecosystems renewal, DI Hannu I. Mikkonen tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Renewable Energy Processes, TkT Anna Aminoff tehtävään Principal Scientist tutkimustiimiin Business ecosystems renewal, TkT Matias Ahonen tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Nuclear reactor materials, FM Tapio Vehmas tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Infrastructure health, MSc. Zou Guangrong tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Electrical powertrains and storage, TkT Antti Pohjoranta tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Fuel cell solutions, TkT Aapo Varpula tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Nanoelectronics, DI Antti Näsilä tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Microspectrometers, TkT Mikko Utriainen tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Sensing and integration, PhD Lula Rosso tehtävään Manager tiimiin International Affairs, DI Ville Pihlajaniemi tehtävään Senior Scientist tutkimustiimiin Biomass processing technologies ja KTM Kaisa Ekqvist tehtävään Vice President tiimiin Management and support, TkT Richard Högström on nimitetty tehtävään Research Team Leader tutkimustiimiin Environmental metrology 23.4.2018 alkaen, TkT Riikka Virkkunen tehtävään Manager tutkimustiimiin Digital engineering 1.5.2018 alkaen, TkT Isabel Pinto-Seppä tehtävään Manager tiimiin Management and support 1.5.2018 alkaen ja Susanna Kivioja tehtävään Business Controller tiimiin Management and support 2.5.2018 alkaen.
• Maidon ja ravitsemuksen asiantuntija, Maitolähettiläs 2018 on Sini Kokkola. Hän aloitti tässä’ tehtävässä huhtikuun alussa.
• Valio Oy:n hallintoneuvoston uutena puheenjohtajana on aloittanut 10.4.2018 maanviljelijä Esa Kotala Lapualta. Varapuheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Jaakko Rouhiainen Juvalta.
• Oikeustieteiden kandidaatti Markku Salomaa on valittu STTK:laisen Meijerialan ammattilaiset MVL ry:n toiminnanjohtajaksi.
• Keliakialiiton uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kananedustaja, erikoislääkäri Sari Tanus.
• Fiskarsin Panimon pääpanijana on aloittanut Simon McCabe.