Elintarvike-analytiikan jaosto

Elintarvikeanalytiikan jaoston (EAJ) tarkoituksena on tuoda yhteen elintarvikeanalytiikan parissa työskentelevät tutkimuksen, valvonnan ja opetuksen ammattilaiset yksityiseltä ja julkiselta sektorilta sekä korkeakouluista.

Tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikeanalytiikan tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta. Kemiallinen analytiikka liittyy koko ruokaketjuun ja on pohjana tuotteiden kehitykselle ja laadun valvonnalle.

Jaosto järjestää teemapäiviä, yritysvierailuita ja seminaareja sekä osallistuu Kemian Päivillä järjestettävän elintarvikeseminaarin järjestelyihin.

Jaoston jäseneksi voi ilmoittautua Elintarviketieteiden Seuran jäsen, joka toimii elintarvikeanalytiikan tai siihen liittyvän tutkimuksen parissa tai on näistä aiheista kiinnostunut.

Anu Johansson

Net-Foodlab Oy

FT

Mika Tuomola

tutkimus- ja kehitysjohtaja

Honkajoki Oy

FT

Päivi Laakso

Analytical Service Manager

Eurofins Scientific Finland Oy

FT

Tiina Ritvanen

vanhempi tutkija

Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, Ruokavirasto

FT