Uudistunut Biomassa-atlas tarjoaa esimerkkejä elintarvikealalle 

Uudistetuilla Biomassa-atlaksen nettisivuilla esitellään neljä mallia sivuvirtojen hyödyntämisen arvoketjuista, joissa aiemmin vähäarvoiset sivuvirrat jalostetaan arvokkaammiksi tuotteiksi. Arvoketjut hyödyntävät kalantuotannon sivuvirtoja, nurmisäilörehua, porkkanan sivuvirtoja ja biokaasulaitoksen käsittelyjäännöstä. Lisäksi Biomassa-atlakseen koottiin sivuvirtakirjasto, joka sisältää eri elintarviketuotannon ja prosessoinnin sivuvirtojen ominaisuuksia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Biomassa-atlas tarjoaa tietoa biomassojen saatavuudesta ja käyttömahdollisuuksista Suomessa. Luken ja Vaasan yliopiston Biokiertomoduuli-hanke laajensi kaikille avoimen ja ilmaisen Biomassa-atlaksen ruokaketjua palvelevaksi biokiertotaloustyökaluksi. Biomassa-atlakseen on lisätty neljä mallia sivuvirtojen hyödyntämisen arvoketjuista ja sivuvirtakirjasto elintarviketuotannon ja -prosessoinnin sivuvirtojen ominaisuuksista.  

”Kokosimme sivuvirtakirjaston tietokortteihin tyypillisiä arvoja sivuvirtabiomassojen ominaisuuksista, kuten kuiva-aineen, tiheyden ja ravinnepitoisuuksia. Tiedot auttavat biomassojen hyödyntäjiä arvioimaan sivuvirran käsiteltävyyttä tai potentiaalia tuottaa esimerkiksi biokaasua, biohiiltä tai fosforilannoitetta”, Luken tutkija Satu Ervasti kertoo. 

Uudet sisällöt auttavat ruokaketjun toimijoita arvioimaan mahdollisuuksia prosessoida aiempaa enemmän sivuvirtoja, suurempaa lisäarvoa tuottaen. Arvoketjut mallintavat esimerkiksi, miten nurmesta voidaan tuottaa rehua possuille tai kalan perkeistä raaka-aineita elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudelle.  

Internetselaimessa toimiva Biomassa-atlas kokoaa karttapohjalle tietolähteitä ja aineistoja, jotka liittyvät biomassojen tuotantoon ja hyödyntämiseen. Biomassasivuvirtoja, kuten esimerkiksi lantaa, metsähaketta tai biojätettä syntyy metsä- ja maataloudessa, teollisuudessa ja yhdyskunnissa. 

Luonnonvarakeskus jatkaa Biomassa-atlaksen kehittämistä 2024–2025 maa- ja metsätalousministeriön tuella hankkeessa, jonka tavoitteena on turvata Biomassa-atlaksen ylläpito. Karttapalvelun tekninen alusta uudistetaan ja tiedontuotannon kuvauksia ja sopimuksia päivitetään. Uudessa hankkeessa tuotetaan myös tarkempaa tietoa ravinnepitoisten biomassojen kierrätyksen tueksi. 

Vaasan yliopisto jatkaa Biomassa-atlaksen hyödyntämistä uudessa kolme maakuntaa yhdistävässä DigiBiogasHubissa. Tavoitteena on nopeuttaa alueellisten biokaasumarkkinoiden kehitystä digitaalisen alustan ja työkalujen avulla.  

Biomassa-atlas on tärkeä työkalu niin tutkijoille, päätöksentekijöille kuin yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita biomassojen hyödyntämisestä kestävällä tavalla. Sen avulla on arvioitu biomassojen käytön potentiaalia eri alueilla ja suunniteltu resurssitehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja sivuvirtabiomassojen hyödyntämiseksi jo vuodesta 2017. Nyt lisätyt toiminnallisuudet lisäävät edelleen uusia mahdollisuuksia vahvistaa alueellista kiertotaloutta ja uusia liiketoimintamalleja. 

Biomassa-atlaksesta ja malliarvoketjuista saat tietoa myös Biomassa-atlaksen uudistetuilta nettisivuilta: