Bioteknologian startup Eniferille 12 miljoonan euron investointituki mykoproteiinitehtaan rakentamiseen

Uudellemaalle rakennettava tuotantolaitos on ensimmäinen laatuaan, ja se mahdollistaa PEKILO®-mykoproteiinin massatuotannon. Tehdas voi valmistuttuaan tuottaa jopa kolme miljoonaa kiloa mykoproteiinia vuosittain, mikä vastaa 30 000 naudasta saatavaa proteiinimäärää.

Suomalainen Enifer on saanut Business Finlandilta 12 miljoonan euron kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointituen ehdollisena päätöksenä, jonka avulla Enifer aloittaa ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tehtaansa rakentamisen PEKILO®-mykoproteiinin tuotantoon. Rahoitus tulee EU:n NextGenerationEU -ohjelmasta ja sillä vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen sekä muiden keskeisten materiaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä osana EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaa ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Uusi tehdas tuottaa Eniferin ainutlaatuista PEKILO®-mykoproteiiniainesosaa, jota valmistetaan fermentointiteknologian avulla bioreaktorissa. PEKILO®-prosessilla on pitkä historia Suomessa – sen kehittivät alun perin suomalaiset metsäteollisuuden insinöörit 1970-luvulla. Vuodesta 1975 vuoteen 1991 PEKILO®-mykoproteiinia tuotettiin kaupallisesti, jolloin se muunsi metsäteollisuuden sivuvirtoja rehuproteiiniksi kotimarkkinoille.

Enifer on jatkokehittänyt alkuperäistä PEKILO®-prosessia eteenpäin, ja nykyään tuotannossa voidaan käyttää useita erilaisia sivuvirtoja. Eläinten ravitsemukseen kehitettyjen PEKILO®Aqua ja PEKILO®Pet ainesosien lisäksi elintarvikelaatuinen PEKILO®-ainesosa on proteiini- ja kuiturikas jauhe, joka on väriltään ja maultaan neutraali. Sitä voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa samalla tavalla kuin kasviperäisiä proteiineja ilman niille tyypillisiä haittoja, kuten sivumakuja. Enifer aikoo hakea tuotteelleen viranomaishyväksyntää vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Valmistuttuaan tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on kolme miljoonaa kiloa kestävästi ja paikallisesti tuotettua mykoproteiinia vuodessa. Tehtaan tuottama proteiini vastaa määrältään suunnilleen 30 000 naudan lihasta saatavaa proteiinimäärää. PEKILO®-mykoproteiinin hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin vähintään 20 kertaa naudan lihaa pienemmät. Lisäksi mykoproteiinin tuotanto vaatii eläinperäisiin proteiineihin verratuna huomattavasti vähemmän vettä ja maata.  

Tehtaan rakentamisen arvioidaan tällä hetkellä maksavan noin 30 miljoonaa euroa, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä. Tuotannon odotetaan alkavan vuonna 2026. Enifer suorittaa parhaillaan laitoksen perussuunnittelua yhdessä konsultointi- ja suunnitteluyhtiö AFRYn kanssa. Laitos rakennetaan Uudenmaan seudulle – tarkka sijainti tiedotetaan vuoden 2024 aikana.

 ”PEKILO®:n alkuperäisten kehittäjien keskeinen tavoite oli hyödyntää tätä uutta proteiinilähdettä myös elintarvikkeissa. Olemme etuoikeutettuja saadessamme vihdoin saattaa tuon tehtävän päätökseen yli 50 vuoden jälkeen”, sanoo Eniferin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Simo Ellilä.

”Tämä tehdas tulee olemaan kriittinen käännekohta PEKILO®:n tuotannossa, ja  mahdollistaa sen skaalautumisen monikäyttöisenä proteiinilähteenä. Pyrimme kaupallistamaan sen maailmanlaajuisesti eri käyttötarkoituksissa. PEKILO®:n ainutlaatuisen historian ansiosta pystymme ottamaan jättiharppauksen nykyisestä pilotistamme suoraan kaupalliseen mittakaavaan. Olemme erittäin kiitollisia Business Finlandin ja NextGenerationEU-ohjelman tarjoamasta taloudellisesta tuesta, jonka avulla voimme ottaa tämän valtavan askeleen ensi vuonna.”

Enifer keräsi 11 miljoonan euron rahoituksen yksityisiltä sijoittajilta keväällä 2023. Yhtiöllä on jo useita kumppanuuksia isojen globaalien rehu- ja elintarviketeollisuuden yritysten kanssa, kuten Nutrecon kalanrehudivisioona Skrettingin, lemmikkieläinten ruokien valmistaja Purinan sekä Valion kanssa.