Materiaalipäällikkö saa laitaa kädet saveen ja parantaa maailmaa

Materiaalipäällikkönä Suomen Pakkaustuottajat Oy:ssä elokuussa aloittanut Sanna Peltola hallitsee materiaalien kulun ja jalostuksen kierrätyspisteeltä materiaalien elinkaaren loppuun. Ympäristöekonomiaa opiskellut Peltola työskenteli aiemmin liiketoimintapäällikkönä Lassila & Tikanojalla.

Peltola vastaa työssään siitä, miten kierrätysjärjestelmän kattavuus varmistetaan, miten pakkausjätteet kerätään, mihin terminaaleihin ne ohjataan ja millaiseen kierrätykseen ne terminaalista kuljetetaan. Olennainen osa työtä on huolehtia järjestelmän tehokkuudesta ja kustannuksista. Kierrätysjärjestelmän toiminta perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin ja järjestelmän on palveltava yrityksiä, kuntia ja ekopisteverkostoa. Materiaalipäällikkö seuraa jatkuvasti sitä, mitä uutta eri materiaaleista voidaan tulevaisuudessa tehdä.

– Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja työssäni kokonaisuudet ovat suuria. On pystyttävä katsomaan pitkälle eteenpäin ja arvioitava millaisissa hankkeissa kannattaa olla mukana. Vaikka organisaationa olemme pieni, liikevaihto ja vaikuttavuus ovat isoja, Peltola toteaa.  

Muovista keskustellaan paljon

Eri materiaaleja pyritään tuottajayhteisössä käsittelemään neutraalisti siten, että kierrätysratkaisuja etsitään tasapuolisesti eri materiaaleilla. Muovi kuitenkin nousee keskusteluun monesta syystä muita materiaaleja useammin. Muoville etsitään jatkuvasti uusia kierrätystekniikoita, jotta kierrätysastetta saadaan parannettua. Muut materiaalit ovat kierrätettävyyden suhteen huomattavasti edellä muovia. Tulevaisuus näyttää miten muovin kierrätys jakautuu mekaanisen ja kemiallisen kierrätyksen välillä.

– Materiaali- ja kierrätyskeskustelu on voimakasta. Monet uudet teknologiat nostavat päätään nyt ja fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia materiaaleja pyritään muuttamaan biopohjaisiksi, Peltola pohtii.  

Elintarvikepakkauksista käytävissä keskusteluissa Peltola toivoo kokonaisuuden huomiointia, sillä elintarvikepakkaukseen liittyvät päästöt ovat pääsääntöisesti hyvin pieni osa elintarvikkeen elinkaaren aikaisia päästöjä.

– Esimerkiksi muovi on erinomainen elintarvikkeiden pakkaamisessa ja sillä on monia tuotetta suojelevia ominaisuuksia. Tulisi arvioida sitä kuinka hyvä tuotekokonaisuus on, eikä nostaa yksittäistä osaa tuotteesta tikun nokkaan, Peltola ehdottaa.

Varautumissuunnitelmat osa työtä

Työssä Peltolaa ilahduttaa työn monipuolisuus, kuten erilaisten sidosryhmien kanssa työskentely, järjestelmän kehittäminen tehokkaammaksi ja se, että saa olla mukana parantamassa maailmaa edistämällä neitseellisten materiaalien korvaamista kierrätettävillä.

– On mahtavaa seurata propellipääinsinöörien keksintöjen kehittymistä. On myös ihanaa olla välillä kädet savessa kierrätysmateriaalin vastaanotossa ja katsoa miten logistiikka oikeasti sujuu, Peltola iloitsee.

Ennakoimattomiin tilanteisiin varautuminen on osa Peltolan työtä. Aina on tehtävä vaihtoehtoinen suunnitelma siltä varalta, että alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan. On mietittävä mitä tehdä, jos jätehuolto ei toimikkaan ja materiaalit menevät väärään paikkaan tai eivät liiku ollenkaan. Erilaiset kriisit voivat aiheuttaa nopeita muutoksia markkinaan, mikä voi johtaa haasteisiin materiaalien saatavuudessa ja jalostuksessa.

– Epävarmuudet maailmassa ovat kasvaneet. Huolta herättää se, olemmeko varautuneet niihin riittävästi. On mietittävä kuinka paljon kannattaa tehdä omien rajojen sisäpuolella ja kuinka paljon ulkopuolella.  Vaikka yhteistyötä tehdään paljon eri tahojen kanssa, ennakoidaan ja kuullaan tulevaisuudesta, aina jokin asia voi yllättää, miettii Peltola.

Muita nimityksiä

• MMM, ETM Viivi Wanhalinna on nimitetty Elintarviketieteiden Seuran toiminnanjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2022. Wanhalinna jatkaa Kehittyvä Elintarvike -lehden toimittajana. Toiminnanjohtaja-päätoimittajana työskennellyt ETM Laura Hyvärinen on nimitetty Porokylän Leipomon viestintä- ja vastuullisuuspäälliköksi 1.1.2022 alkaen. Hyvärinen jatkaa Kehittyvä Elintarvike -lehden päätoimittajana vuoden 2023 loppuun.
• Agronomiliiton hallitus on valinnut liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi MMM agronomi Timo Kauniston. Hän aloittaa tehtävässään 14.12.2022.
• FT Harri Latva-Mäenpää on nimitetty Foodwest Oy:n toimitusjohtajaksi.
Josefina Kotilainen on nimitetty Startup-säätiön toimitusjohtajaksi
Rami Paajanen on nimitetty St Michel Print Oy:n toimitusjohtajaksi.
Pasi Laitinen aloitti marraskuussa 2022 Maitomaan toimitusjohtajana. Laitinen on työskennellyt toimitusjohtajana useissa eri yrityksissä, elintarviketeollisuuden ohella myös puutavarateollisuudessa. Hänellä on vahva kokemus nopeatempoisesta kuluttajaliiketoiminnasta toimittuaan toimitusjohtajana kansainvälisen mehu- ja virvoitusjuomajätti Refresco N.V.:n palveluksessa. Lisäksi Laitinen on ollut Maitomaan hallituksen jäsenenä vuoden 2022 alusta lähtien.
• Tekniikan tohtori Janica Ylikarjula on nimitetty VTT:n kansainvälisten asioiden johtajaksi ja International Affairs and Policy -tiimin vetäjäksi 16.1.2023 alkaen. Tehtävässään Ylikarjula raportoi strategiajohtaja Laura Juvoselle. Janica Ylikarjula siirtyy VTT:lle Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, jossa hän on viimeisimmäksi työskennellyt EU-edunvalvonnan johtavana asiantuntijana.
• OTK Maarit Leppänen on nimetty neuvottelujohtajaksi Elintarviketeollisuusliittoon 15.12.2022 alkaen. Hän siirtyy tehtävään Palvelualojen työnantajaliitto Palta ry:stä, jossa hän on toiminut johtavana asiantuntijana sekä Autonrengasliitto ry:n asiamiehenä. OTM Miska Linna on nimitetty työmarkkina-asiantuntijaksi 15.12.2022 alkaen. Hän siirtyy tehtävään ISS Palvelut Oy:stä, jossa hän työskentelee työsuhdelakimiehenä. Aiemmin Miska Linna on toiminut lakineuvojana Suomen Yrittäjissä. KTM, VTK Eero Alaluusua on aloittanut 7.11.2022 elintarvikealan huoltovarmuutta kehittävän projektin päällikkönä.
• Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Valio Oy:n toimitusjohtaja Annikka Hurme. Myös varapuheenjohtajat, Elonen Oy Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen ja Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtaja Kalle Järvinen, jatkavat tehtävissään.
• ETM Heli Tammivuori aloitti 7.11. Huoltovarmuuskeskukseen verkostoyhteistyöyksikön johtajana. Hän siirtyy HVK:hon Elintarviketeollisuusliitto ry:n elinkeinopolitiikan johtajan tehtävästä. Käytännön ymmärrystä huoltovarmuusorganisaation tarpeista hän on kerryttänyt Elintarviketeollisuuspoolin varapuheenjohtajana.
• Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu 1.1.2023 alkaen Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen. Järvinen on toiminut viimeksi liiton hallituksessa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäsen Järvisestä tuli vuonna 2016 aloitettuaan Hartwallin toimitusjohtajana.
• Ruokatieto Yhdistys valitsi hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi johtaja Elli Siltala Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi päivittäistavarakaupan johtaja Harri Hovin Kesko Oyj:stä.
Marko Airamaa on nimitetty HKScanin Suomen kaupalliseksi johtajaksi. HKScanissa Aramaa vastaa vähittäiskauppamyynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen sekä asiakas- ja kuluttajapalvelutoimintojen johtamisesta Suomessa. Teija Paananen on 17.10.2022 aloittanut HKScan konsernin vastuulliseen hankintaan kuuluvassa Group Quality and Sustainable Sourcing Manager -tehtävässä, vastuualueenaan alihankinnan ja materiaalitoimittajien hallinta.
• SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine on valittu Päivittäistavarakauppa ry:n hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 1. tammikuuta 2023 alkaen. Laine on ollut PTY:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 ja toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuosina 2015–2016 ja 2019–2020. Hän on myös SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen ja pääjohtajan sijainen.
• NoHo Partners perustaa uuden, Pohjoismaiden johtavaa asemaa tavoittelevan, tapahtumiin ja elämyksiin keskittyvän liiketoimintayksikön. Yksikön johtajaksi ja NoHo Partnersin Suomen johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Maria Koivula 1.11.2022 alkaen. Hänellä on kattava kokemus ravintola-alan asiantuntija- ja johtotehtävistä
• Kauppatieteiden maisteri Tytti-Lotta Ojala aloittaa Muotoiluinstituutin yksikönjohtajana 1.12.2022. Ojala siirtyy LAB-ammattikorkeakouluun perustamastaan Nordic Umami Company Oy:stä, ruokainnovaatioita kehittävästä startupista.
Outi Visti-Tolvanen on nimitetty Helsingin seudun kauppakamarin vastuullisuusasiantuntijaksi.
Maittila Maarit aloitti Business manager -roolissa Valiolla.
Tytti Karjalainen aloitti vastuullisuusasiantuntijana Anora Grupissa.
• YTM Terhi Varonen on nimitetty Suomen Pakkausyhdistys ry:n viestintäasiantuntijaksi.
Jenni Junna on aloittanut ostajana Raisiolla.
Wilhelmiina Ritala on aloittanut Apetitilla brändi- ja tuoteryhmäpäällikkönä.