Ison-Britannian elintarvikevientiin tulossa uusia muutoksia

Ison-Britannian ero Euroopan Unionista on muuttanut vientikäytäntöjä vuoden 2021 alusta lähtien; vietävien erien on täytettävä sekä EU-lainsäädännön että Ison-Britannian vaatimukset. Lisäksi viejien pitää huomioida kaupankäynnissä uudet rajakäytännöt. Osa niistä on jo voimassa, osa tulee asteittain voimaan.

Ensi vuonna tulevat käyttöön ennakkoilmoittaminen, terveystodistukset ja laitosten rekisteröimisvelvoite. Vapaakauppasopimuksen ansiosta EU:n ja Iso-Britannian välisessä viennissä ei edelleenkään ole tulleja tai kiintiöitä. Brexitin takia on kuitenkin mahdollista, että vietäessä brittiläistä alkuperää olevia ja niitä sisältäviä tuotteita EU:n alueelta EU:n ulkopuolelle näiden tuotteiden tullietuuskohtelut muuttuvat.

Vaatimus tuonnin ennakkoilmoittamisesta Isossa-Britanniassa tulee voimaan vuoden 2022 alusta lähtien.

Uusia vaatimuksia eläinperäisille elintarvikkeille

Ensimmäiset muutokset eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin tulivat voimaan jo tammikuun alussa 2021 ja koskivat muun muassa suojatoimenpiteiden alaisia eläinperäisiä elintarvikkeita.

Heinäkuun alusta 2022 vaatimusten piiriin tulevat kaikki eläinperäiset elintarvikkeet. Näiden tuotteiden vienti edellyttää siitä lähtien ennakkoilmoittamista ja terveystodistusta. Lisäksi laitostietojen on oltava Euroopan komission uudessa Trade Control and Expert System New Technology -järjestelmässä (TRACES NT). Heinäkuun 2022 alusta eläinperäisten elintarvikkeiden tarkastuksia aletaan tehdä Ison-Britannian rajatarkastusasemilla.

Uudet rajakäytännöt eivät välttämättä koske sellaisia tuotteita, joissa on sekä kasvi- että eläinperäisiä ainesosia eli yhdistelmätuotteita. Rajakäytännöistä vapautettujen tuotteiden vaatimuksiin kuuluu muun muassa se, että niissä ei saa olla lainkaan lihaa ja muidenkin eläinperäisten tuotteiden kuten maidon osuuden pitää olla niissä alle 50 prosenttia.

Rajakäytäntöjen muutoksia myös kasvituotteille

Joitain korkean prioriteetin kasveiksi luokiteltuja kasvituotteita kuten istutettavaksi tarkoitettuja kasveja ja perunaa ovat koskeneet uudet rajakäytännöt jo tämän vuoden alusta alkaen. Näiden tuotteiden viennissä vaaditaan kasvinterveystodistus, ennakkoilmoittaminen ja tarkastuksia määränpäässä.

Heinäkuun 2022 alusta ennakkoilmoitusmenettelyä tullaan vaatimaan myös korkean riskin ei-eläinperäisiltä elintarvikkeilta, jotka voivat sisältää aflatoksiineja, kasvinsuojeluainejäämiä, salmonellaa tai radioaktiivisia aineita tai radioaktiivisia aineita ja muilta sääntelyn alaisilta kasvituotteita, joitaovat tietyt hedelmät, vihannekset ja siemenet. Tarkastuksia rajatarkastusasemilla aletaan tehdä kaikille sääntelyn alaisille kasvituotteille heinäkuussa 2022.

Lisätietoja:

ruokavirasto.fi/vienti/iso-britannia

ruokavirasto.fi/teemat/brexit

eurooppa(at)ruokavirasto.fi

Uusia rajakäytäntöjä Ison-Britannian viennissä

EORI-numero (talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero)

  • Niiden yritysten, jotka haluavat viedä tuotteita Britanniaan, on pyydettävä Tullista EORI-numero.

Ennakkoilmoittaminen

  • Eläinperäisten elintarvikkeiden ja korkean riskin ei-eläinperäisten tuotteiden (tuotteet määritelty komission asetuksessa (EU) 2019/1793, liite I) ilmoittaminen tehdään IPAFFS-järjestelmässä (The Import of Products, Animals, Food and Feed System).
  • Kasvien tuojien rekisteröinnissä ja ennakkoilmoittamisessa on toistaiseksi käytössä PEACH- järjestelmä (Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate).

Terveystodistukset eläinperäisille elintarvikkeille

  • Todistukset tehdään ja myönnetään sähköisessä TRACES –järjestelmässä. Viejä täyttää todistuspohjaan lähetystä koskevat tiedot ja todistuksen myöntää laitoksen valvoja. Paperinen todistus kulkee lähetyksen mukana.
  • Viejän on toimitettava maahantuojalle myönnetystä todistuksesta sähköinen kopio, jonka maahantuoja lataa Ison-Britannian sähköiseen järjestelmään.

Viejien ja laitosten rekisteröiminen

  • Eläinperäisten elintarvikkeiden viejien on oltava Ruokaviraston ylläpitämässä viejärekisterissä.
  • Kun viejänä on hyväksytty elintarvikehuoneisto, on laitoksen tietojen oltava TRACES-NT –järjestelmässä. Ruokavirasto huolehtii viejärekisteriin ilmoittautuneiden laitosten tietojen viemisestä TRACES NT-järjestelmään.