Luontojalanjäljen laskenta kehittyy   

Luontojalanjäljen laskenta on uutta ja menetelmät kehittyvät. S-ryhmässä myynnissä oleville tuotekategorioille laskettiin luontojalanjälki, joka kuvaa tuotekategorioiden valmistuksesta aiheutuvaa haittaa maa- ja vesiekosysteemien lajistoille.

Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin kehittämää luontojalanjälkilaskentamenetelmää on käytetty S-ryhmän arvoketjun ja oman toiminnan luontojalanjäljen laskemiseen. S-ryhmän luontojalanjälki -hankkeesta ilmestyivät alustavat tulokset ja väliraportti keväällä 2023. Valtaosa S-ryhmän luontojalanjäljestä syntyy elintarvikkeiden tuotantoketjussa ja Suomen rajojen ulkopuolella.  

Luontokatoa eli luontohaittaa aiheuttaa maan- ja vedenkäyttö, luonnonvarojen suora hyödyntäminen, veteen, maaperään ja ilmakehään joutuvat saasteet, ilmastonmuutos ja haitalliset vieraslajit.  Laskennassa luontohaitta on arvioitu maa-, meri ja makean veden ekosysteemien lajistoille maan- ja vedenkäytön, saasteiden ja ilmastonmuutoksen osalta. 

PDF-luku kertoo sukupuuttoriskistä 

Laskennassa luontohaitta tiivistetään PDF-lukuun (potentially disappeared fraction of species), joka kertoo osuuden maailman lajeista, jotka ovat riskissä kuolla sukupuuttoon, jos kulutuksen aiheuttama luontohaitta jatkuu samanlaisena. Laskelman tekemiseksi on olennaista tietää, paljonko haittaa tapahtuu, esimerkiksi paljonko maata ja vettä käytetään, missä haitta tapahtuu, millaista haitta on ja millainen tuotekategorian kulutus on.  

– Luvun ei ole tarkoitus mitata absoluuttista haittaa, vaan luonnehtia riskiä lajien häviämiselle, kertoo Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija ja S-ryhmän luontojalanjälki -hankkeen tutkija Sami El Geneidy

Tutkimuksessa luontojalanjälki laskettiin taloudellisen kulutuksen perusteella. Jos jalanjälki lasketaan fyysisen kulutuksen, esimerkiksi kilogrammojen tai kilokalorien perusteella, tulokset voivat muuttua.  

– Viime aikoina olemme kehittäneet laskentaa paljon siihen suuntaan, että euromääräiseen kulutukseen pohjautuva laskenta on vain yksi osa kokonaisuutta, sanoo El Geneidy. 

Laskenta perustuu laajoihin aineistoihin ja tutkimuksiin lajien levinneisyyksistä ja uhanalaisuudesta sekä lajiryhmien herkkyydestä eri ajureille. 

Haluatko lukea koko artikkelin?

Artikkeli on saatavilla digilehden käyttäjille.

Siirry digilehteen