Nanohappivettä kokeillaan kasvihuoneviljelyssä

Nanohappiveden käyttöä, teknologiaa ja vaikutuksia kasvihuoneviljelyssä tutkitaan ensimmäistä kertaa Suomessa.

Teknologian toimivuutta ja soveltuvuutta tutkitaan Suomessa kaupallisissa kasvihuoneissa. Nonren Mikkolan Marjatilalla Sauvossa testataan vaikutuksia mansikkaan, Agrifuturan kasvihuoneissa Porissa tomaatteihin ja Robbes Lilla Trädgårdissa Lapinjärvellä salaatteihin ja ituihin. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan kesän satokauden aikana.

Koska mansikan kasvukausi on jo hyvässä vauhdissa, tutkimuksessa päästään mansikan osalta toden teolla vauhtiin ensi vuonna. Kolmevuotinen NABLE-tutkimushanke jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

– Tavoitteena on auttaa elintarviketuotannon toimijoita vihreässä siirtymässä pellolta pöytään pienentämällä kemikaalikuormaa ja minimoimalla hiilijalanjälkeä kemikaalittomalla teknologialla. Nanohappiveden oletetaan parantavan kasvien kasvunopeutta, lisäävän kasviterveyttä ja tuottavuutta sekä parantavan kasvien hygieniaa ja säilyvyyttä, kertoo hanketta vetävän tutkimuskeskus Wanderin tutkimuspäällikkö Martti Latva.

Nanokuplateknologia on kehitetty ja patentoitu alun perin Japanissa. Nanohappiveden ja sen tarvitseman uuden teknologian käytöstä ja hyödyistä on aiempaa kokemusta kalankasvatuksessa sekä salaatin ja tomaatin osalta kasvihuoneissa Japanin lisäksi muun muassa Taiwanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa.

Kasvituotanto on siirtymässä kaikkialla kasvihuoneisiin. Samanaikaisesti EU edellyttää kemikaalien käytön vähentämistä ja luomuviljelyn lisäämistä. Moni kasvin- ja marjanviljelyyn erikoistunut maatila käyttää suuria määriä kasteluvettä, jonka käyttöä kehittämällä voidaan parantaa suomalaisen maatalouden kasvua ja kilpailukykyä.

Lisää tuottavuutta ja toimitusvarmuutta

Hankkeessa tuotetaan veteen äkillisen paineen muutoksen kavitaation avulla nanokokoluokan happikuplia. Käytännössä veteen liuennut happi muutetaan hyvin pieniksi kaasukupliksi, jotka saavat samalla tyypillisiin makrokokoluokan kupliin verrattuna poikkeuksellisia ominaisuuksia: pitkän elinajan, negatiivisen pintavarauksen sekä korkean pintajännityksen ja sisäisen paineen.

Paremman tuottavuuden ohella on osoitettu, että teknologia puhdistaa vettä, eliminoi hometta, sienieliöitä ja patogeenejä ja vahvistaa kasveja niitä vastaan.

Nanohappivesi vähentää tarvetta käyttää lannoitteita ja kemikaaleja, mikä pienentää puolestaan viljelyn aiheuttamaa ravinnekuormaa. Kasteluvesiputkistot pysyvät puhtaampina, koska nanohappivesi rajoittaa mikrobien määriä.

Innovatiivisia hapetusteknologiaratkaisuja kehittävän EOD Europen teknologiajohtaja Petteri Jauhiainen on perehtynyt Aasiasta saatuihin tuloksiin. Nanohappiveden odotetaanvaikuttavankasvien kasvunopeuteen ja kokonaiskasvuun. Kasvien juurien määrä lisääntyy, ja niistä tulee voimakkaampia.

Kasvien juuria kastelevan veden happipitoisuus vaikuttaa kasvien hyvinvointiin kuten immuniteettiin, ravinteiden vastaanottokykyyn, satoisuuteen ja kasvunopeuteen. Esimerkiksi Japanissa kasvihuoneissa saatujen tulosten perusteella nanohappivedellä kastelu tehostaa kasvua ja tuottavuutta merkittävästi.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus WANDER, EOD Europe, Agrifutura Tomaatit, Nonre ja Robbes Lilla Trägård muodostavat NABLE-hankkeen tutkimusryhmän. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kautta EU:n elpymisvälineen lisävaroista vuosille 2021–2022.