EITFood – innovaatioista totta

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin EITFood-verkoston tavoitteena on kasvattaa Euroopasta maailmanlaajuinen elintarvikeinnovaatioiden ja -tuotannon keskus, tehdä ruokajärjestelmästä kestävämpi, terveellisempi, avoimempi ja luotettavampi sekä osallistaa kuluttajat muutosprosessiin. Maatalous ja elintarviketuotanto ovat ja tulevat olemaan keskeisessä roolissa ratkaisujen löytämiseksi.

Globaalit haasteet kuten väestönkasvu, aliravitsemus ja liikalihavuus koskettavat 800 miljoonaa ihmistä. Ruokahävikki ja veden ja muiden luonnonvarojen kestävyysongelma edellyttävät uusien toimintatapojen tutkimista sekä nopeaa päätöksentekoa ja toimeenpanoa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Ratkaisujen etsimiseen keskittyvä EIT Food on Euroopan avoin innovaatioverkosto, joka yhdistää yli 50 johtavaa eurooppalaista toimijaa, kasvuyritystä, yliopistoa ja tutkimuslaitosta 15 maasta. Sen toiminta käynnistyi vuonna 2018.

Maatalous ja elintarviketuotanto ovat keskeisessä roolissa kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on kiinteä osa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -puiteohjelmaa. EIT integroi liiketoimintaa, koulutusta ja tutkimusta, jotta Eurooppaan saadaan kestäviä, taloudellisia kasvumahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja.

Regional Innovation Schema– ohjelma (EIT RIS) kokoaa puolestaan yrityksiä, yliopistoja, tutkimuslaboratorioita ja sidosryhmäorganisaatioita Etelä- ja Itä-Euroopasta Euroopan laajimpaan innovaatioyhteisöön. Tänä vuonna mukana on 13 maata, jotka tuovat työhön oman alueensa ratkaisukeinoja.

EITFood on ennen kaikkea verkosto, jossa eri toimijoiden on helppo vaihtaa ajatuksia ja yhdistää ideat ja voimavarat uusien innovaatioiden synnyttämiseksi yhteisissä hankkeissa. Mukana on tällä hetkellä 56 organisaatiota. EITFood toivottaa jäsenikseen pieniä ja suuria eurooppalaisia yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, joille avoimuus on tapa toimia ja joiden osaamisalueet tukevat EITFoodin tavoitteita.

EITFoodin peruspilareita on neljä: Public Outreach Communication, New Business Creation, Education ja Innovation. New Business Creation on houkutellut 50 startupia Rising Food Stars -verkostoon, joka tukee lupaavia kasvuyrityksiä. Elintarvikealan opiskelijoiden korkeakoulutusta tuetaan yhdessä yliopisto- ja yrityspartnereiden kanssa suunniteltujen ohjelmien kautta. Vuonna 2018 eri ohjelmissa oli mukana yli 16 000 opiskelijaa.

Public Outreach communicationtoivottaa työhön mukaan eurooppalaiset kuluttajayhteisöt ja yksittäiset kuluttajat, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuden maatalous- ja elintarvikesektoriin.

EITFoodin hankkeiden rahoitus on nousujohteinen. Viime vuonna summa oli 32 miljoonaa euroa ja tänä vuonna jo 50 miljoonaa euroa.

Pohjoismaat ja Puolan kattavan EITFood-verkoston CLC North-East-alueen suomalaispartnerit ovat Helsingin yliopisto, Valio ja VTT. Ne osallistuvat EITFoodin kaikkiin hankkeisiin olipa kyse kasvuyrityksistä, koulutuksesta, innovaatioista tai kuluttajaviestinnästä.

Yksi esimerkki hankkeista on Games of Foods -peli, jonka avulla saadaan lapsille, nuorille ja miksei myös aikuisille viestitettyä, miten omat päätökset vaikuttavat ruokavalintoihin ja -tapoihin. Tässä ovat mukana VTT, Helsingin yliopisto, Technion (Israel) ja University of Reading (UK).

Toinen esimerkki on Metsämarjat maailmalle – miten ja millaisina? -hanke. Villit, puhtaat luonnonmarjamme ovat maailmalla arvostettuja ja kysyttyjä. Jalostuksen tuoma arvonnousu pitäisi kuitenkin saada jäämään kotimaahan. Millaisia tuotteita maailmalle halutaan, ja miten niitä tuotetaan? Kannattaa tulla mukaan hankkimaan uusinta tietoa markkinoista, trendeistä ja teknologioista sekä innovoimaan uutta asiantuntijoiden kanssa. Tässä kansainvälisessä projektissa ovat mukana Helsingin yliopisto, VTT ja Hochenheim Saksasta.

Suomen, Tanskan, Ruotsin ja Puolan partnereilla on paljon huippuosaamista asiakaskäyttäytymisen tutkimuksessa ja ”personalized food offer” -alueella. Kestävää kehitystä tukevien pakkausratkaisujen kehittämishanke on parhaillaan työn alla. Myös alueellisen osaamisen vahvistaminen on tavoitelistan kärjessä. Tulemme varmasti kuulemaan upeista hankkeista lisää lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

eitfood.eu

CLCNorthEast(at)eitfood.eu