Varma selvitti sijoituskohteitaan – yli puolet elintarvikeyrityksistä aikoo torjua luontokatoa 

Tulevaisuudessa menestyvät yritykset, jotka osaavat ottaa luontokadon vaikutukset parhaiten huomioon.

Luontokato puhuttaa sijoittajia, eikä syyttä. Luontokato on oleellinen tekijä globaalissa ympäristökriisissä, joka uhkaa elämää ja hyvinvointia. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on olennainen osa vastuullisuuttamme työeläkeyhtiö Varmassa.  

Sijoittajille luontokadon hillitsemisestä on tulossa yhtä kiinteä osa sijoituspäätösten tekoa kuin ilmastonmuutoksen torjunnasta. Sijoittajan on oltava tietoinen, mitä vaikutuksia ja riskejä luontokato aiheuttaa sijoituskohteille. 

Elintarviketeollisuus on yksi riskisimmistä toimialoista. Esimerkiksi metsäkato lisää tulvia, maaperän eroosio kuormittaa vesistöjä, pölyttäjien sukupuutto vaikuttaa satoihin. Luontokato muodostaa vakavan uhan globaalille ruokaturvalle. Lisäksi ruoka- ja juomateollisuus on yksi merkittävä muovijätteen aiheuttaja.  

Kesällä 2023 teimme yritysten julkisen tiedon perusteella kartoituksen, millaisia tavoitteita sijoituskohteinamme olevat yritykset ovat asettaneet luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi. Mukana oli 282 listattuihin osakesijoituksiimme kuuluvaa luontokadon kannalta kriittistä yritystä ympäri maailmaa. Ruoka- ja juomateollisuuden osuus oli vajaa viidennes.   

Tavoitteita vedenkäyttöön, kierrätykseen ja päästöihin 

Selvityksemme perusteella juomateollisuuden yrityksistä vain kymmenellä prosentilla oli tavoitteita luonnon monimuotoisuuden huomioimiselle. Ruokateollisuudessa tavoitteita oli asettanut jo joka viides yritys.  

Ruoka- ja juomateollisuuden linjaukset liittyvät tavallisesti vedenkäyttöön ja uusiutuviin maatalousmenetelmiin. Yrityksen tavoite saattoi esimerkiksi olla vesipositiivisuus eli vesivarantojen täydentäminen omaa kulutusta enemmän. Sitoumuksia oli asetettu esimerkiksi peltomaan kasvukuntoa elvyttävän viljelytavan edistämiseksi ja tavoitteita jätteiden kierrätykseen ja päästöjen pienentämiseen tai hiilineutraaliuteen.

Konkreettinen toimintasuunnitelma luontokadon hillitsemiseksi oli kuitenkin hyvin harvalla yrityksellä. Lähes joka kolmas juoma- ja joka viides ruokateollisuuden yritys ei ollut huomioinut biodiversiteettiasioita lainkaan. 

Haluatko lukea koko artikkelin?

Artikkeli on saatavilla digilehden käyttäjille.

Siirry digilehteen