Automatisoitua annosteluteknologiaa jo yli 30 vuotta

Korkealaatuisia automatisaatio- ja digiratkaisuja kehittävän Powdea Technologies Oy:n menestyksen taustalla ovat vahva jauheteknologiaosaaminen, verkostoituminen ja maltillinen kasvu.

Powdea Technologies Oy, aiemmalta nimeltään Jauhetekniikka Oy, on automatisoituja ja digitalisoituja annosteluratkaisuja valmistava perheyritys. Powdea toimittaa räätälöityjä konelinjoja,

joilla tuotantolaitokset automatisoivat jauhemaisten raaka-aineiden annosteluprosesseja. Tyypilliseen kokonaisratkaisuun kuuluu siiloja, kuljettimia, annostelulaitteita, koneita ohjaava ohjausautomaatio sekä online- ja onsite -ylläpitopalvelut. Powdean tavoitteena on mahdollistaa asiakasyritysten liiketoiminnan kasvu kestävällä ja vastuullisella tavalla nostaen tuotantolinjojen kapasiteettia ja samalla minimoiden tuotannossa syntyvä hävikki.

Jauhemaisia materiaaleja tuotteidensa valmistuksessa hyödyntävät elintarviketehtaat ovat pääkohderyhmää, mutta yrityksen toiminta ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan elintarvike- ja leipomoteollisuuteen. Yritys tekee yhteistyötä myös muun muassa kemian- ja energiateollisuuden kanssa. Viime vuosina yritys on tehnyt yhteistyötä myös kasvipohjaisia proteiineja ja kaurapohjaisia tuotteita valmistavien yritysten kanssa.

Menestystä maltilla ja erityisosaamisella

Yrityksen menestyksen taustalla ovat vahva jauheteknologiaosaaminen, tiivis yhteistyö asiakkaiden ja yrityskumppaneiden kanssa, maltillisuus sekä asiakaslähtöinen työ. Toimitusjohtaja Tuomo Kousa toteaakin, että olennaista yrityksen menestyksessä on ollut määrän sijasta panostaminen tekemisen laatuun.

Määrätietoisempaa kasvua Powdea alkoi hakea vasta 2015–2016. Kasvutavoitteet ovat edistyneet omaa ydinosaamista kasvattamalla, työtä hajauttamalla ja tuotantotiloihin investoimalla. Viime vuosina yritys on esimerkiksi kolminkertaistanut tuotteiden kokoonpanoon ja testaukseen tarkoitetut tuotantotilansa.

Kansainvälistymisestä kasvua

Osallistuminen kansainvälisille messuille ja määrätietoinen jälleenmyyntiverkoston rakentaminen ovat myös olleet avainasemassa yrityksen kasvussa. Kansainvälisillä markkinoilla yritys hyödyntää myyjäkumppaneidensa osaamista ja kontaktiverkostoja, jotta se pääsee mukaan tarjouskilpailuihin ja tuotteet ja palvelut saadaan räätälöityä asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi. Myös hyvin suunnitellut ja loppuunviedyt projektit ovat olennaisia kasvun kannalta.

Tehty projekti toimii ponnahduslautana. Kun onnistuu hyvin, seuraavan kaupan saanti on monin verroin helpompaa, Tuomo Kousa sanoo. Kuva: Powdea Oy

Powdean viennin osuus on kasvanut tasaisesti, ja se ylitti 50 prosenttia yrityksen myynnistä viime tilikaudella.

Kousa painottaa, että nopeaa kasvua tärkeämpää on vastuullinen ja laadukas tuotanto, mikä on huomioitu esimerkiksi vientituotevalikoimaa ja kohderyhmiä tietoisesti rajaamalla. Lisäksi hän korostaa, että kasvun tavoittelun sijaan yrityksen toiminta perustuu merkityksellisen ja pitkäjänteisen työn arvostamiseen.

Reaaliaikaista tietoa liiketoiminnasta

Yrityksellä on myös käytössään toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla saadaan reaaliaikaista tietoa liiketoiminnan kasvusta ja muutoksesta. Mittareiden avulla verrataan esimerkiksi ulkomaisen tarjouskannan kehitystä ja sen suuruutta kotimaisiin.

Kirjoittaja on ympäristöpolitiikan opiskelija Itä-Suomen yliopistosta.


Powdea Technologies Oy:n avainlukuja:

Perustamisvuosi: 1989
Liikevaihto: 3,1 miljoonaa euroa
Viennin osuus: n. 50 %
Liikevoitto: 460 000 euroa
Henkilöstö: 10 (kokonaistiimi 30)
KasvuOpen -finalisti 2020